Online testy

Tréninkový kalendář s Online šachovými testy

Tréninkový kalendář s šachovými testy přináší pravidelné procvičování na 37 dní, pro každý den ve třech úrovních obtížnosti. Lehká úroveň předpokládá znalost základních pravidel. Střední je určena pro mírně pokročilé. Těžká pro zkušenější šachisty. Probíhá ve dnech 25. května - 30. června 2020.

Štítky: 

Ideje šachových kombinací

Ideje kombinací jsou metody a postupy, kterými dosahujeme kombinačních cílů. Postupně si procvičíme jednotlivé ideje kombinací v matech 2. tahem, 3. tahem i v obtížnějších kombinacích.

V jednotlivých testech je 6 až 8 diagramů a úkolem je vyznačit správný úvodni tah. Výukové testy jsou určené k pochopení významu jednotlivých kombinačních idejí.

Štítky: 

Testy základních pěšcových a figurových koncovek

Procvičovací testy základních pěšcových a figurových koncovek. U každého tématu si můžete vybrat ze dvou testů a připravujeme také vysvětlení jednotlivých koncovek v Šachopedii.

V testu tah+výsledek zadáváte úvodní tah a jak partie dopadne. V testu hodnocení zadáváte pouze výsledek - tedy jak partie dopadne při správné hře obou stran.

Štítky: 

Testy s šachovými figurkami

Pro vyučující v šachových kroužcích, školách a oddílech jsme připravili sérii šachových testů o figurkách. Testy jsou určené pro začátečníky a mírně pokročilé.

V každém testu je 10 otázek, časový limit je 20 minut na každý test. Otázky ve všech testech jsou náhodně generovány z větších databází příkladů, takže je testy možné řešit opakovaně.

Štítky: 

Základní kombinace

Připravili jsme pro vás sedm nových testů taktiky a kombinací. Ve všech testech je vaším úkolem vyznačit správný úvodní tah - kliknutím na figurku a potom na cílové pole. Řešení jsou počítačově ověřená a vždy je jen jedno správné řešení.

V prvních třech je za úkol dávat mat 1., 2. a 3. tahem. V dalších dvou testech je za úkol co největší materiální zisk. Poslední dva testy jsou vytvořené zkombinováním předchozích pěti testů.

Štítky: 

Testy základních pěšcových a figurových koncovek (tah+výsledek)

Procvičovací testy základních pěšcových a figurových koncovek. V těchto testech se jako odpověď zadává správný úvodní tah a jak pozice při správné hře obou stran dopadne.

Na každé téma je připravených 10 pozic k procvičení, po dokončení testu je možné podívat se na správná řešení. Vždy po pěti tématech následuje souhrnný test, ve kterém najdete dva náhodné příklady z každého z předchozích témat. A bonusový test s úplně novými příklady.

Štítky: 

Stránky