B. Kurz pro mírně pokročilé v oddílech

V této fázi tréninkového procesu je hlavním úkolem trenéra vytvořit u svěřenců pevný základ šachových vědomostí. Na nich pak bude postavený další šachový růst. Převládající formou studia nadále zůstává skupinový trénink. Často také dochází k selekci, které děti to se šachem myslí vážně a mají předpoklad se jim systematičtěji věnovat.

Video:


Zpět

Formy výuky:
- Převládající formou je skupinový trénink, nejčastěji v šachových oddílech.
- Systematický přístup k probíraným vědomostem a důslednost trenéra.
- Důležité je důkladné procvičování a časté opakování probírané látky.
- Délka tréninků 60 - 120 minut. Při trénincích je vhodné střídání činností a zařazení herních prvků.
- Tréninky minimálně jednou týdně. V lepším případě dvakrát týdně, což urychluje zvládnutí probírané látky.

Domácí úkoly a samostatné studium:
- Pravidelné domácí úkoly, které můžeme nazývat domácími soutěžemi. Kromě řešení kombinačních obratů také základy práce s šachovou literaturou.
- Upevnění základních návyků na domácí šachovou práci. Zadané domácí úkoly je důležité zkontrolovat a poskytnout dětem zpětnou vazbu.

Trenérské kompetence:
- Je potřeba kombinace dobrých pedagogických schopnosti a zároveň šachové síly trenéra, který sám ovládá probíranou látku.
- Vhodný je přirozený respekt, pevný řád a vhodně nastavené mantinely.
- Důležitá je trpělivost, důslednost, systematičnost a další pedagogické zásady.

Materiály v elektronické podobě:
P.Herejk: Základní výcvik začátečníků na webu ŠSČR
R.Biolek: Koncovky základní kurz (elektronicky)
M.Hurta: Rukověť trenéra šachu
Youtube Robert a Petr šachy
Youtube ŠSČR
Youtube Šachy Dolmen
Youtube Šachy.cz
Youtube Pri šachu

Doporučená literatura:
P.Herejk: Metodická příručka pro učitele a trenéry šachu
P.Herejk: Sbírka šachových úloh
M.Beil: Šachová cvičebnice 3. díl
M.Beil: Šachová cvičebnice 4. díl
M.Beil: Šachová cvičebnice 5. díl
M.Beil: Šachová cvičebnice 6. díl
M.Beil: Šachová cvičebnice 7. díl
M.Beil: Tři části šachové partie
R.Biolek: Šachové miniaturky
R.Biolek: Základy taktiky
R.Biolek: Základy strategie
R.Biolek: Plán v šachové partii
R.Biolek: Koncovky - základní kurz
D.Kaňovský: Učíme se od mistrů
D.Kaňovský: Koryfejové 19. století
G.Maróczy: Paul Morphy 1. díl
G.Maróczy: Paul Morphy 2. díl
J.Veselý: Černobílé otazníky
J.Veselý: Psychologický průvodce šachovou partií
L.Alster: Miniaturní šachové partie
L.Alster: Šachy hra královská
L.Pachman: Šachová zahájení v praxi
J.Konikowski, B.Modr: Malá učebnice šachových zahájení
M.Filip: Celý svět se od nich učí
F.Pithart: Šachové koncovky
E.Gonsior, B.Skácel: Šachy pro trenéry III. třídy, celá kniha

Další odkazy:
Metodika výuky šachu mládeže
Šachový svaz České republiky
Projekt Šachy do škol
Šachopedie

Zpět