C. Krajská tréninková centra - Kurz pro středně pokročilé

V této fázi se přístup dětí k šachu překlápí z volnočasové aktivity pro zábavu do cílevědomého sportovního tréninku. Úkolem trenéra je vhodně propojit stoupající náročnost probíraných témat s intenzivní prací na rozvíjení motivace hráče. Z hlediska formy tréninku získává na významu individuální trénink. Roste také význam samostatného studie hráče - s literaturou, s počítačem, s rozborem vlastních partií.

Video:


Zpět

Formy výuky:
- Kombinuje se skupinový i individuální trénink.
- Důraz na systematickou práci a růst vnitřní motivace ke studiu šachu.
- Předpokládá se aktivní přístup a zájem svěřenců.
- Tréninky v délce 90 - 120 minut.
- Nejlépe aspoň dva tréninky týdně, vhodně doplněné domácím studiem.

Domácí úkoly a samostatné studium:
- Pravidelné domácí studium, prostor pro vlastní aktivní přístup, zvědavost.
- Práce s šachovou literaturou a s šachovými programy.

Trenérské kompetence:
- Vedle základních pedagogických schopností je důležitá dostatečná šachová síla trenéra.
- Vedení šachové i rozvoj volních vlastností.
- Kromě práce na samotných trénincích stoupá důležitost sestavení tréninkového plánu studia.

Materiály v elektronické podobě:
R.Biolek: Koncovky základní kurz (elektronicky)
Youtube Robert a Petr šachy
Youtube ŠSČR
Youtube Šachy Dolmen
Youtube Šachy.cz
Youtube Pri šachu
(postupně doplníme)

Doporučená literatura:
R.Biolek: Základy taktiky
R.Biolek: Základy strategie
R.Biolek: Plán v šachové partii
R.Biolek: Šachy, hra fantazie
R.Biolek: Koncovky - základní kurz
R.Biolek: Koncovky II
R.Biolek: Otevřené hry
R.Biolek: Polootevřené hry
R.Biolek: Zavřené hry I
R.Biolek: Zavřené hry II
R.Réti: Mistři šachovnice
M.Čigorin: Autoportrét
H.Kmoch: Rubinsteinovy šachové perly
A.Nimcovič: Můj systém
A.Nimcovič: Můj systém v praxi
A.Nimcovič: Blokáda
M.Filip: Celý svět se od nich učí
A.Kotov: Aljechinův šachový odkaz 1. a 2. díl
L.Pachman: Taktika moderního šachu
L.Pachman: Strategie moderního šachu 1. a 2. díl
L.Pachman: Šachové koncovky v praxi
E.Prandstetter, J.Balašov: Šachové koncovky
G.Kasparov: Moji velcí předchůdci 1-5
V.Jansa: Dynamika strategie zahájení
V.Hort, V.Jansa: Zahrajte si šachy s velmistry
Dvoreckij, Jusupov: Metody šachové výuky
J.Markoš: Pod hladinou
J.Markoš, D.Navara: Tajná přísada

Další odkazy:
Metodika výuky šachu mládeže
Šachový svaz České republiky
Trenérská komise ŠSČR
Šachopedie

Zpět