E. Obecné materiály

V této části najdete užitečné obecné informace k jednotlivým oblastem tréninku. Po celou dobu tréninkového procesu je důležité dodržovat pedagogické a didaktické zásady.

S moderní dobou souvisí využívání elektronických zdrojů informací, vhodných šachových webů a šachových programů. Pro celkový přehled o tréninkových možnostech je užitečné znát organizaci šachového tréninku v České republice.

Video:


Zpět

Obecné oblasti:
- Zásady pedagogiky a didaktiky (metody a postupy šachové výuky)
- Elektronické zdroje informací (materiály v pdf a šachová videa)
- Tréninkové a herní weby (šachové stránky pro trénink a hraní šachu)
- Šachové programy (aplikace a programy užitečné pro šachové studium)
- Organizace šachového tréninku v České republice (základní informace)

Domácí úkoly a samostatné studium:
- Domácí úkoly jsou důležité pro procvičování probírané látky a pravidelný kontakt s šachem.
- Samostatné studium (šachová literatura, počítačové programy) je nezbytné pro ambiciózní věnování se šachu.

Trenérské kompetence:
- Šachová síla - trenér musí být dostatečně šachově způsobilý pro trénink dané kategorie šachistů.
- Pedagogické schopnosti - schopnost předávat šachovou náplň dětem úměrně jejich věku a výkonnosti.
- Manažerské a sociální dovednosti - řízení oddílu, tréninkové skupiny, komunikace s rodiči a mnoho dalších.

Materiály v elektronické podobě:
Metodické materiály na webu ŠSČR
M.Hurta: Rukověť trenéra šachu
Jaroslav Benák, ZPT2 - Pedagogické zásady v šachovém výcviku
Silvestar Žiger, ZPT2 - Didaktické principy v šachovém výcviku
(postupně doplníme)

Doporučená literatura:
(postupně doplníme)

Další odkazy:
Metodika výuky šachu mládeže
Šachový svaz České republiky
Projekt Šachy do škol
Šachopedie

Zpět