E1. Zásady pedagogiky a didaktiky

V této oblasti si shrneme základní metody a postupy šachové výuky. Tak jako každá výuková činnost, i šachový trénink se musí řídit podle obecných pedagogických zásad. Jejich dodržování je důležité jak pro úspěch tréninkového procesu, tak i pro vhodné působení trenéra na vývoj osobnosti svěřenců.

Důraz na pedagogické schopnosti trenéra je nutný zejména u tréninku menších dětí na nižší úrovni pokročilosti. U takových dětí mají pedagogické schopnosti větší význam než samotná šachová erudice trenéra. Je dobře, že čím dál častěji se i na školeních trenérů zaměřuje na otázky "jak učit?", "jak podávat šachovou látku?", "jaké tréninkové postupy využívat?".

Přehled nejdůležitějších pedagogických zásad:

1. Názornost - vše předvádět na šachovnici; hovořit v jasných a krátkých větách, být srozumitelný a zřetelný
2. Přiměřenost - náplň i forma tréninku musí odpovídat věku dětí a jejich dosavadním znalostem
3. Uvědomělost - děti by měly vědět, k čemu jsou dané znalosti a schopnosti užitečné, jaký mají význam
4. Soustavnost - pravidelné a rovnoměrné rozdělení výukových lekcí, systematické působení
5. Individuální přístup - přistupovat k žákům individuálně jako k jedinečným osobnostem, které mají různé vnímání, prožívání a potřeby
6. Trvalost - probíranou látku opakujeme, upevňujeme již nabyté znalosti
7. Všestrannost - rovnoměrné vzdělávání dětí ve všech oblastech šachu
8. Výchovné působení - rozvíjíme v dětech pozitivní vlastnosti, vedeme je k organizovanosti, ukázněnosti a respektu k ostatním

Zpět

Kontrolní testy:
Pedagogické zásady (připravujeme)

Témata Šachopedie:
Šachové pojmy - (připravujeme)

Materiály v elektronické podobě:
Metodické materiály na webu ŠSČR
M.Hurta: Rukověť trenéra šachu
(postupně doplníme)

Doporučená literatura:
(postupně doplníme)

Další odkazy:
Metodika výuky šachu mládeže
Šachový svaz České republiky
Projekt Šachy do škol
Šachopedie

Zpět