A. Základní kurz pro začátečníky v kroužcích

V této fázi je nejdůležitějším úkolem trenéra zaujmout děti pro šachy. Vzbudit v nich nadšení, zápal pro hru, zvědavost a chuť do dalšího studia. Nejčastější formou výuky je v této fázi skupinový trénink v šachových kroužcích nebo oddílech. Rozsahem znalostí je cíl zvládnutí základních pravidel šachu a herních postupů.

Video:


Zpět

Formy výuky:
- Hlavní formou tréninku je skupinový trénink v šachových kroužcích nebo oddílech.
- Podstatou učení je v této fázi hravá forma - pozitivní přístup, zábavnost, zdravá soutěživost.
- Důležité je také důkladné procvičování a časté opakování probírané látky.
- Tréninky v délce 45 - 90 minut. Pestrá skladba tréninků a střídání činností.
- Zpravidla jeden až dva tréninky týdně.

Domácí úkoly a samostatné studium:
- Drobné úkoly, zejména řešení kombinačních obratů. Významné je množství vyřešených příkladů a důkladné procvičení látky.
- Důležité je vytvoření základních návyků pro domácí šachovou práci. Zadání domácího úkolu - vyřešení - kontrola - poučení z chyb.

Trenérské kompetence:
- Pedagogické schopnosti jsou v této fázi důležitější než šachová síla trenéra.
- Vhodná je přirozená přísnost, pevný řád a vhodně nastavené mantinely.
- Mezi klíčové vlastnosti trenéra začátečníků patří trpělivost, důslednost a pozitivní přístup.

Materiály v elektronické podobě:
M.Vokáč: Novoborská Šachová Akademie (doplnit celkový odkaz)
P.Herejk: Základní výcvik začátečníků na webu ŠSČR
R.Biolek: Koncovky základní kurz (elektronicky) - 1. kapitola
M.Hurta: Rukověť trenéra šachu
Šachovnice a figurky (10 dílná série videí, Šachy Dolmen)
Učíme se šachy (8 dílná série videí, Jáchym Němec)
Jak hrát šachy (18 dílná série videí, sachy.cz)

Doporučená literatura:
P.Herejk: Metodická příručka pro učitele a trenéry šachu
P.Herejk: Sbírka šachových úloh
M.Beil: Šachová cvičebnice 1. díl
M.Beil: Šachová cvičebnice 2. díl
M.Beil: Šachová cvičebnice 3. díl
M.Beil: Šachová cvičebnice 4. díl
M.Beil: Šachová cvičebnice 5. díl
M.Beil: Šachová cvičebnice 6. díl
M.Beil: Šachová cvičebnice 7. díl
M.Beil: Malé představení šachových kouzel
M.Beil: Tři části šachové partie
R.Biolek: Šachové miniaturky
R.Biolek: Koncovky - základní kurz
J.Veselý: Šachový slabikář
J.Veselý: Jak hrát šachy?
J.Veselý: Černobílé otazníky
L.Alster: Chci hrát šachy
L.Alster: Šachy hra královská
L.Alster: Miniaturní šachové partie
L.Pachman: Šach pro každého
F.Pithart: Základy šachu
K.Pliska: Učebnice šachu pro samouky - začátečníci
E.Gonsior, B.Skácel: Šachy pro trenéry IV. třídy

Další odkazy:
Metodika výuky šachu mládeže
Šachový svaz České republiky
Projekt Šachy do škol
Šachopedie

Zpět