Aljechinova obrana

Aljechinova obrana je charakterizována tahy 1.e4 Jf6.

Cílem tahu 1...Jf6 je vyprovokovat postup bílých středových pěšců, posléze je napadat (například tahy jako c7-c5, d7-d6 či f7-f6) a využít tím jejich slabost. Vzniká ostrá hra, což ze zahájení dělá dobrou volbu pro agresivní útočné hráče.

Je pojmenována po Alexandru Aljechinovi, který ji použil na turnaji v Budapešti 1921 v partiích proti Steinerovi a Sämischovi.
Aljechinova obrana: 1.e4 Jf6

Nejčastější pokračování:

- 2.Jc3 (varianta A)
- 2.e5 Jd5 3.c4 Jb6 4.c5 (varianta B)
- 2.e5 Jd5 3.d4 d6 4.Sc4 (varianta C)
- 2.e5 Jd5 3.d4 d6 4.c4 Jb6 5.f4 (varianta D)
- 2.e5 Jd5 3.d4 d6 4.c4 Jb6 5.exd6 (varianta E)
- 2.e5 Jd5 3.d4 d6 4.Jf3 (varianta F)Varianta A: 2.Jc3

Odmítnutá varianta. Po 2.Jc3 může černý odpovědět tahem 2...e5 s přechodem do Vídeňské hry. Nebo tahem 2...d6 přejít do Pircovy obrany. Anebo zvolit možnost 2...d5, kde se černý po 3.e5 může rozhodnout mezi 3...d4 s vyrovnáním nebo 3...Jfd7 4.d4 e6 s přechodem do Steinitzovy varianty Francouzské obrany.

Ukázkové partie: ????? - ????? ?-?, ????? - ????? ?-?, ????? - ????? ?-?, partie v literatuře (připravujeme).
Varianta B: 2.e5 Jd5 3.c4 Jb6 4.c5

Útok dvou pěšců (též Laskerův útok). Pěšci c5 a e5 zajišťují bílému prostorovou výhodu, ale zůstalo slabé pole d5. Hra má po 4...Jd5 a nyní buď 5.Jc3 nebo 5.Sc4 spíše strategičtější charakter. Při přesné hře černý nemá vážné problémy.

Ukázkové partie: ????? - ????? ?-?, ????? - ????? ?-?, ????? - ????? ?-?, partie v literatuře (připravujeme).

Varianta C: 2.e5 Jd5 3.d4 d6 4.Sc4

Tzv. Baloghova varianta je zajímavou možností, jak hru přiostřit. Černý nesmí pokračovat 4...dxe5 5.dxe5 Jb6?, protože by po 6.Sxf7+ ztratil dámu. Po 4...Jb6 5.Sb3 dxe5 bílý mezitahem 6.Dh5 sebere pěšce zpět. Po 6...e6 7.dxe5 a získá bílý určité útočné šance, ale pozice černého je po nejlepším 7...a5 s plánem Jb8-a6-c5 plně hratelná.

Ukázkové partie: ????? - ????? ?-?, ????? - ????? ?-?, ????? - ????? ?-?, partie v literatuře (připravujeme).
Varianta D: 2.e5 Jd5 3.d4 d6 4.c4 Jb6 5.f4

Útok čtyř pěšců je nejambicióznější pokus bílého, který získává zdánlivě impozantní pěšcové centrum. Černý musí toto centrum napadat a musí hrát energicky, aby se nedostal pod útok bílého. Hlavní variantou je 5...dxe5 6.fxe5 Jc6 7.Se3 Sf5 8.Jc3 e6 9.Jf3 Se7 10.d5 s velmi ostrou pozicí a oboustrannými šancemi.

Ukázkové partie: ????? - ????? ?-?, ????? - ????? ?-?, ????? - ????? ?-?, partie v literatuře (připravujeme).
Varianta E: 2.e5 Jd5 3.d4 d6 4.c4 Jb6 5.exd6

Výměnná varianta je oproti útoku čtyř pěšců méně ambiciózní. Černý reaguje buď 5...exd6, což vede k symetrické pěšcové struktuře a poměrně strategické pozici. Anebo odvážnějším 5...cxd6 s následným bočním vývinem střelce g7-g6, Sf8-g7. V obou případech si bílý udržuje mírnou prostorovou převahu.

Ukázkové partie: ????? - ????? ?-?, ????? - ????? ?-?, ????? - ????? ?-?, partie v literatuře (připravujeme).

Varianta F: 2.e5 Jd5 3.d4 d6 4.Jf3

Moderní varianta 4.Jf3 je nejčastějším pokračováním. Černý hraje buď 4...g6 s bočním vývinem střelce, po kterém si bílý udržuje mírnou výhodu. Anebo 4...dxe5, kde však černý musí po 5.Jxe5 Jd7 počítat s obětí 6.Jxf7 Kxf7 7.Dh5+ Ke6 se silnou kompenzací bílého. Nejhranější možností je 4...Sg4 s následnou výměnou za jezdce s oboustrannými šancemi.

Ukázkové partie: ????? - ????? ?-?, ????? - ????? ?-?, ????? - ????? ?-?, partie v literatuře (připravujeme).
Diagram x: Typická kombinace v ?????

?????
?????
?????

?????
?????
?????Zpět

Doporučené partie: MOŽNÁ
bílý - černý, místo rok

Šachové testy:
Polootevřená zahájení (2504)
Otevřená a polootevřená zahájení (2505)
Zásady zahájení (6107)
Zásady zahájení (6254)
Typické kombinace v polootevřených zahájeních (připravujeme)

Naučit se víc o Aljechinově obraně:
R.Biolek: Šachová zahájení - Polootevřené hry, strany 5-13
R.Biolek: Šachové miniaturky, na více místech
L.Alster: Miniaturní šachové partie, strany 88-91
A.Rojzman: Šachové miniatúrky, strany 79-83
J.Konikowski, B.Modr: Malá učebnice šachových zahájení, strany 138-140
L.Pachman: Šachová zahájení v praxi, strany ?-?

Související témata:
Sicilská obrana
Caro-Kann
Skandinávská obrana
Pircova obrana
Francouzská obrana
Nimcovičova obrana
Zahájení, polootevřená zahájení
Zahájení
Zásady zahájení
Miniaturní partie
Rozdělení zahájení
Polootevřená zahájení
Zahájení, rozdělení zahájení

Odkazy:
Šachový svaz České republiky
Projekt Šachy do škol
Šachopedie

Zpět

(autor: Petr Herejk, stav: rozpracováno)