Benoni

Obrana Benoni (též Ben-Oni nebo Ben Oni) je zahájení začínající tahy 1.d4 Jf6 2.c4 c5 3.d5 (případně 1.d4 c5 2.d5 - Staré Benoni nebo též Stauntonova hra). V českých zemích je nazýváno také Hromádkova indická podle českého mistra Karla Hromádky (1887-1956).

O tomto zahájení je zmínka v Reinganumově knize „Ben Oni oder Vertheidigungen der Gambitzüge im Schach“ (1825). Z dnešních hráčů někdy Benoni používají Fabiano Caruana a Maxime Vachier-Lagrave.

Benoni bylo dlouho považováno za pasivní pokračování se stísněnou hrou a vyskytovalo se zřídka. Popularita Benoni vzrostla po nalezení vylepšení spočívajícím ve výměně černého e-pěšce spojeným s fianchettem černopolného střelce. Tento postup použil prvně Marshall proti Capablancovi na turnaji v New Yorku 1927. Na nejvyšší úrovni získal popularitu až po 2. světové válce v roce 1953, kdy se objevil v turnaji kandidátů a dodnes platí za hlavní pokračování černého v tomto zahájení. Nazývá se také Moderní Benoni. Hrávali ho mistři světa Michail Tal a Bobby Fischer.


Benoni: 1.d4 Jf6 2.c4 c5 3.d5

Nejčastější pokračování:

- 1.d4 c5 2.d5 e5 (varianta A)
- 1.d4 c5 2.d5 d6 (varianta B)
- 3...e5 (varianta C)
- 3...e6 4.dxe6 (varianta D) 
- 3...e6 4.Jc3 exd5 5.cxd5 d6 6.e4 g6 7.h3 (varianta E)
- 3...e6 4.Jc3 exd5 5.cxd5 d6 6.e4 g6 7.f4 (varianta F)
- 3...e6 4.Jc3 exd5 5.cxd5 d6 6.e4 g6 7.Jf3 (varianta G)


Varianta A: 1.d4 c5 2.d5 e5

Staré Benoni nebo též Stauntonova hra. Černý po 3.e4 d6 blokuje střed a často má v úmyslu vyměnit černopolného střelce Se7-g5, jde ale dobrovolně do pasivní pozice. Dále se hraje například 4.Jc3 (možno je i 4.c4 či 4.Sb5+ s prostorovou převahou bílého) 4...Se7 5.Jf3 Sg4 6.h3 (dobré je i 6.Se2) 6...Sxf3 7.Dxf3 Sg5, kde si bílý udržuje výhodu.

Ukázkové partie: ????? - ????? ?-?, ????? - ????? ?-?, ????? - ????? ?-?, partie v literatuře (připravujeme).
Varianta B: 1.d4 c5 2.d5 d6

Na tah 2...d6 může bílý reagovat buď 3.c4 g6 (pokračování 3...e5 vede k variantě C) 4.Jc3 Sg7 5.e4 Jf6 (občas se hraje také 5...Sxc3 6.bxc3) 6.Jf3 s prostorovou převahou. Tu má bílý i po 3.e4 g6 4.Jf3 Sg7 5.Jc3 Jf6. Do této pozice lze přejít i ze Sicilské obrany, pokud černý nebere na d4, po tazích 1.e4 c5 2.Jf3 g6 3.d4 Sg7 4.d5 d6 5.Jc3 Jf6.

Ukázkové partie: ????? - ????? ?-?, ????? - ????? ?-?, ????? - ????? ?-?, partie v literatuře (připravujeme).
Varianta C: 3...e5

Toto pořadí je nazýváno České Benoni nebo též Hromádkova Benoni. Oproti Staré Benoni (varianta A) černý výměnu černopolného střelce dělá až po rošádě, bílý se ale může dostat k otevření pozice tahem f2-f4. Obvyklé pořadí tahů je 4.Jc3 d6 5.e4 Se7 6.Sd3 (nebo též 6.g3 s dalším Sf1-g2) 6...0-0 7.Jge2 Je8 8.0-0 Sg5 9.a3 s plánem b2-b4 s výhodou bílého.

Ukázkové partie: ????? - ????? ?-?, ????? - ????? ?-?, ????? - ????? ?-?, partie v literatuře (připravujeme).
Varianta D: 3...e6 4.dxe6

Záměrem tahu 3...e6 je po e6xd5 c4xd5 vytvořit pěšcovou převahu na dámském křídle podpořenou černým střelcem na g7, naproti tomu bílý má převahu v centru. Nelze 4.d6 pro 4...Db6 se ziskem pěšce d6. Okamžité braní 4.dxe6 je ale pro bílého špatné, černý po 4...fxe6 5.Jc3 d5 6.cxd5 exd5 stojí lépe, např. 7.Sg5 d4 8.Je4 Sf5 nebo 7.e3 Jc6 8.Jf3 d4.

Ukázkové partie: ????? - ????? ?-?, ????? - ????? ?-?, ????? - ????? ?-?, partie v literatuře (připravujeme).
Varianta E: 3...e6 4.Jc3 exd5 5.cxd5 d6 6.e4 g6 7.h3

Pozice po 5...d6 jsou nazývány Moderním Benoni, preventivní tah 7.h3 používá například český reprezentant Vlastimil Babula. Po 7...Sg7 8.Jf3 0-0 9.Sd3 je nejlepším pokračováním za černého 9...b5 9.Jxb5 (nebo 9.Sxb5 Jxe4 10.Jxe4 Da5+ 11. Jfd2 Dxb5 12. Jxd6 Da6 a černý má za pěšce dobrou kompenzaci) 9...Ve8 10. 0-0 Jxe4 s protihrou černého.

Ukázkové partie: ????? - ????? ?-?, ????? - ????? ?-?, ????? - ????? ?-?, partie v literatuře (připravujeme).
Varianta F: 3...e6 4.Jc3 exd5 5.cxd5 d6 6.e4 g6 7.f4

Nejostřejší pokračování proti Benoni, černý musí hrát přesně, po 7...Sg7 může bílý zvolit přímočaré 8.e5 (Mikenasova varianta) 8...Jfd7 9.Jb5 dxe5 10.Jd6+ Ke7 s nejasnou hrou. Nebo 8.Jf3 0-0 9.Se2 Ve8, kde má černý protihru. Nebo může zahrát nejčastější 8.Sb5+ (Tajmanovova varianta) 8...Jfd7! 9.a4 0-0 10.Jf3 Ja6 11.0-0 Jb4 a černý má protihru.

Ukázkové partie: ????? - ????? ?-?, ????? - ????? ?-?, ????? - ????? ?-?, partie v literatuře (připravujeme).
Varianta G: 3...e6 4.Jc3 exd5 5.cxd5 d6 6.e4 g6 7.Jf3

Druhé nejčastější pokračování. Po 7...Sg7 8.Se2 (Gligoričova varianta; možností je i 8.Sg5, po 8.h3 přechází pozice do varianty E) 8...0-0 9.0-0 Ve8 (po 9...a6 s ideou b7-b5 hraje bílý 10.a4) 10.Jd2 zde má černý na výběr dvě hlavní možnosti. Buď 10...Ja6 11.f3 Jc7 12.a4 b6, kde si bílý po 13.Jc4 udržuje mírnou výhodu. Anebo 10...Jbd7 11.a4 Je5 12.Dc2 a nyní Fischerův tah 12...g5 s nejasnou hrou.

Ukázkové partie: ????? - ????? ?-?, ????? - ????? ?-?, ????? - ????? ?-?, partie v literatuře (připravujeme).Diagram x: Typická kombinace v ?????

?????
?????
?????

?????
?????
?????Zpět

Doporučené partie: MOŽNÁ
bílý - černý, místo rok

Šachové testy:
Základní zavřená zahájení (2506)
Další zavřená zahájení (2507)
Všechna zavřená zahájení (2508)
Zásady zahájení (6107)
Zásady zahájení (6254)
Typické kombinace v zavřených hrách (připravujeme)

Naučit se víc o Benoni:
R.Biolek: Šachová zahájení - Zavřené hry II, strany 219-247
R.Biolek: Šachové miniaturky, na více místech
L.Alster: Miniaturní šachové partie, strany 121, 126-127
A.Rojzman: Šachové miniatúrky, strany 198-199, 239-243
J.Konikowski, B.Modr: Malá učebnice šachových zahájení, strany 208-216
L.Pachman: Šachová zahájení v praxi, strany ?-?

Související témata:
Dámský gambit
Slovanská obrana
Tarraschova obrana
Albinův protigambit
Čigorinova obrana
Nimcovičova indická obrana
Dámská indická obrana
Bogoljubova indická obrana
Královská indická obrana
Grünfeldova indická obrana
Volžský gambit
Budapešťský gambit
Holandská obrana
Anglická hra
Birdova hra
Rétiho hra
Larsenova hra
Orangutan
Zahájení, zavřená zahájení
Zahájení
Zásady zahájení
Miniaturní partie
Rozdělení zahájení
Zavřená zahájení
Zahájení, rozdělení zahájení

Odkazy:
Šachový svaz České republiky
Projekt Šachy do škol
Šachopedie

Zpět

(autor: Petr Herejk, stav: rozpracováno)