Blokované pěšcové centrum

V zavřených pozicích se setkáváme v centru s pěšcovými řetězy.

Pěšci se do sebe zaklesnou a rozdělí šachovnici na dvě poloviny, každou z nich má možnost ovládnout jeden ze soupeřů.

Kdo bude efektivnější, získá velkou převahu. Často jsou to dostihy a rozhoduje čas v partii.


Diagram 1: Blokované pěšcové centrum

Pěšcový řetěz d4, e5/ e6, d5 zde rozděluje šachovnici na půl. Bílý bude silnější na královském křídle. Černý má lepší hru na křídle dámském.

Základním plánem v těchto pozicích je útok na základnu řetězu. Černý řetěz má základnu na e6. Bílý řetěz má základnu na d4. Bílý bude chystat postup f4 a f5. Černý má možnost zaútočit rovnou tahem c5.

Častým plánem může být i prodloužení řetězu. V případě černého to může být postup až na c4 s dalším plánem postupu pěšce b až na b4.


Diagram 2: Útok na základnu řetězu

Černý prodloužil pěšcový řetěz, ale jeho plán nemá šanci na úspěch. Je příliš pomalý. Bílý je mnohem rychlejší.

1.f5 exf5 2.g4. Bílý využije toho, že černý král je na "jeho" straně šachovnice. Díky možnému útoku na krále mohl bílý obětovat dva pěšce. Jeho tah na krále bude nezastavitelný.

2...fxg4 3.Jg5 g6 4.Vf6. Aktivita bílého bude narůstat, dokud nepřipraví rozhodující úder.
Diagram 3: Aktivní možnosti pohyblivého řetězce

Bílý dospěl k útoku na základnu a po nutné výměně na c5 se bílý pěšec na vrcholu řetězu dostane k postupu. 1.Sxc5 De8 2.d6. Pěšec svým postupem otevře linie k černému králi.

2...cxd6 3.Dc4+ Se6 4.Jxd6. Taktické motivy, které vyplývají z výborné souhry bílých figur zde umožní přechod do lepší koncovky, kde je blízko krůček od výhry.


Diagram 4: Rovnováha mezi útokem a obranou

Bílý usiluje o vniknutí do soupeřova tábora. Slabý pěšec d6 může být objektem útoku. Další metou bude pole c7.

20.Vc2 h5 21.Jf2. Bílý, ale nesmí podceňovat možnosti soupeře. Po g4 by černý otevřel sloupce směrem na bílého krále. Bílý proto drží g4 pod kontrolou.

21...a6 22.Ja3 Jf6 23.h3 Vg7 24.Vfc1. Bílý si udržuje převahu a neustále zesiluje tlak na dámském křídle.Diagram 5: Využití prostorové převahy

Zde jsou pěšcové řetězy dva. Černý by měl útočit na d4 a f4, ale tah e5 nepůjde nikdy zahrát. Centrum je zavřené. Černého pozice je nezáviděníhodná. Bílý naopak tlačí na základny černých řetězů. 1.b5! axb5. Po otevření sloupce a bílý zablokuje královské křídlo a tím i černé věže.

2.h6+! Kf8 3.axb5. Bílý teď využije dočasného uzavření černých věží, které neměly čas se přesunout na a-sloupec. Prodloužení řetězu bílému dá důležitý prostor pro jeho věže. 3...Ke7 4.b6! Db8 5.Va1. Bílý nachystá průnik po a-sloupci a ve chvíli, kdy zvládne černý obranu pole a8, tak využije malého prostoru na straně černé armády a zaútočí na b7 a měl by vyhrát.Diagram 6: Omezování aktivity soupeře

Bílý má více prostoru. Černý má málo prostoru pro přesun figur z jednoho křídla na druhé. Proto musí jeho postup na křídle být efektivní. 1.Se4 Bílý omezuje působnost černých figur.

1...Jg7 (nebo 1...Jb3 2.Db2! Da5 3.Jxb3 Db6 4.Sc2). 2.Sd3 Jh5 3.Se2. Bílý omezuje nejenom aktivitu na křídle dámském, ale i na křídle královském. 3...Jg7 4.h4 Je8 5.Sd3 Jg7 6.f5. Bílý se pokusí rozhodnout tam, kde je silnější. Převaha je znatelná a bílý kráčí za celým bodem.

Diagram 7: Rozbití pěšcového řetězu

Pěšcové řetězy se můžeme pokusit roztrhat i útokem na vrchol. Rizikem je, že nám může zůstat opožděný pěšec. Proto je dobré energicky roztrhat celý řetěz, co nejrychleji.

1.c4 dxc4 2.d5 exd5 3.Dxd5. Tady ve francouzské obraně bílý roztrhal řetěz najednou i za cenu oběti pěšce. Výhodou bílého je volná cesta pro jeho pěšce e. Pěšce navíc dobere zpět. 3...Je7 4. De4. Bílý dobere pěšce zpět a vznikne pozice s pěšcovou převahou na křídlech.

Diagram 8: Boj o pole vrcholu řetězu

Černý zaútočil na řetěz z obou stran. Základna na d4 je oslabena a pěšce na vrcholu bílý radši vyměnil. Za to je slabý pěšec na e6.

1...Vxf3. Boj o pole e5 je zde středobodem pozice. Za cenu jeho zisku je černý ochoten obětovat i materiál. Kdo ovládne toto pole, získá převahu.

2.Dxf3 Jxd4 3.Dd1 Sd7 4.Je2 Jxb3 5.Dxb3 Sc6 6.Se3 e5. Dvojice střelců a pohyblivý střed jsou dobrá kompenzace za obětovaný materiál.


Zpět

Šachové testy:
Typy pěšců (5109)
Silné a slabé body (5119)
Využití slabin (5120)
Vlastnosti figur (5219)
Hodnocení a plán (5220)
Test typových pozic (připravujeme)

Naučit se víc o Blokovaném pěšcovém centru:
P.Herejk: Metodická příručka pro učitele a trenéry šachu, ?. lekce (strany ?-?)
P.Herejk: Sbírka šachových úloh, ?. lekce (strany ?-?)
R.Biolek: Základy strategie, strany ?-?
R.Biolek: Plán v šachové partii, strany ?-?
R.Biolek: Šachy. Hra fantazie, strany ?-?
D.Kaňovský: Nebojme se chameleona, strany ?-?
V.Hora: Vybrané typové pozice, strany ?-?
J.Hrabě: Izolovaný pěšec, strany ?-?
M.Jurka: Ježkovité struktury, strany ?-?
Z.Závodný: Blokádová oběť pěšce, strany ?-?
Z.Závodný: Centrální pozice s pěšcovým klínem na e5, strany ?-?
Z.Závodný: Dvojpěšci, strany ?-?
Z.Závodný: Symetrické pěšcové formace v centru, strany ?-?
A.Suetin: Škola šachové strategie a taktiky, strany ?-?
L.Pachman: Moderní šachová strategie, strany ?-?
A.Nimcovič: Můj systém, strany ?-?
A.Nimcovič: Můj systém v praxi, strany ?-?
P.Herejk: Základní výcvik začátečníků na webu ŠSČR, ?. lekce
M.Beil: Tajná přání šachových figurek, VYJDE V ROCE 2022

Související témata:
Typové pozice
Izolovaný pěšec
Visací pěšci
Izolovaný pěšcový pár
Karlovarská struktura
Malé centrum
Pěšcová převaha na křídlech
Maroczyho výstavba
Symetrické pěšcové struktury
Strategie, typové pozice
Střední hra
Strategie
Rozdělení sloupců
Boj o volný sloupec
Silné a slabé body
Pěšcová struktura
Hodnocení pozice
Plán hry
Značky pro hodnocení tahů a pozic
Aktivita
Pasivita
Domovník
Strategie, obecné

Odkazy:
Šachový svaz České republiky
Projekt Šachy do škol
Šachopedie

Zpět

(autor: Zdeněk Holeksa, stav: doplnit literaturu)