Boj o střed

Střed je nejdůležitější místo na šachovnici.

Figury umístěné ve středu šachovnice mají největší působnost. Mají blízko do všech stran.

Pro obsazení středu jsou zpravidla nejvhodnější pěšci. Obsazují střed pro vlastní figury a zároveň omezují figury soupeřovy.

Figury mohou náš střed chránit, na soupeřův střed útočit a někdy také středová pole obsadit.

Zejména pro jezdce je střed vynikající místo - je velký rozdíl mezi působností jezdce postaveného ve středu šachovnice a jezdce na kraji.

Diagram 1: Boj o střed

K obsazení středu jsou nejvhodnější pěšci. Figury mohou vlastní střed chránit, útočit na něj a někdy i obsazovat.

Obsazení středu vytváří pevné pozice pro další figury - hlavně pro jezdce a střelce.

V naší pozici pěšci e4 a e5 obsazují střed. Bílý jezdec f3 i černý jezdec f6 útočí na soupeřův střed. Bílý střelec b5 útočí na černého jezdce c6, který brání střed. Černý střelec c5 chrání středové pole d4. Bílý pěšec c3 připravuje postup d2-d4, kterým bílý obsadí střed.Diagram 2: Jezdec ve středu / na kraji

Jezdec má největší sílu ve středu šachovnice.

V naší pozici je bílý jezdec d5 výborně postavený - je ve středu šachovnice a působí do všech stran.

Naproti tomu černí jezdci a5 i h6 jsou postavení velmi špatně. Mají málo možností pohybu a sami mohou být v ohrožení.

Diagram 3: Význam středu pro střelce

I pro střelce může mít obsazení středu velký význam.

V naší pozici bílý střelec c4 stojí aktivně a pěšec e4 jeho postavení upevňuje (brání černému zahrát pěšcem na d5).

Naopak černý střelec c5 nestojí příliš pevně, chybí mu pěšec na e5, který by mu byl oporou.

Bílý na tahu obsadí střed tahem 1.d4 a zároveň tím na soupeřova střelce výhodně útočí.Diagram 4: Využití středu vidličkou

Silný pěšcový střed získává pro vlastní figury prostor a zároveň omezuje figury soupeře.

Ve vhodnou chvíli pak mohou středoví pěšci výhodně postoupit.

V naší pozici bílý zahraje 1.d5 a díky vidličce na černého jezdce a střelce získává figuru.


Diagram 5: Využití středu postupem

Když kontrolujeme střed, často jej můžeme využít také výhodným postupem pěšců.

Takovým postupem otevíráme dráhy pro své figury a často také útočíme na figury soupeře.

V pozici na diagramu může bílý výhodně postoupit 1.e5 a například po 1...dxe5 2.Dxe5 útočí věží d1 na černou dámu a zároveň má silný tlak na svázaného jezdce f6.

Diagram 6: Podpora boje o střed tahem c3

Protože je často výhodné obsadit střed pěšci, jsou užitečné i podpůrné tahy pěšci.

V naší pozici bílý může zahrát 1.c3 s podporou pěšcového postupu d2-d4. Například po 1...Jf6 2.d4 exd4 3.cxd4 má bílý silný pěšcový střed a ještě napadá černého střelce.Diagram 7: Oběť pěšce za rychlejší c3 - Evansův gambit

Postup c2-c3 má svůj význam a sílu (podpora postupu d2-d4), stojí však jeden tah, kterým nevyvíjíme žádnou figuru.

V pozici na diagramu může bílý obětovat pěšce tahem 1.b4 (Evansův gambit), aby po 1...Sxb4 mohl zahrát tah 2.c3 s tempem (s napadením černého střelce).


Diagram 8: Oběť jezdce s další vidličkou

Mezi zajímavé metody boje o střed patří i oběť jezdce za soupeřova středového pěšce následovaná pěšcovou vidličkou na dvě lehké figury soupeře.

V naší pozici může černý zahrát 1...Jxe4 a po 2.Jxe4 získá obětovanou figuru zpátky vidličkou 2...d5. Převaha v centru pak černému zůstane.

Takový trik samozřejmě nevychází vždy, ale jen v některých konkrétních postaveních.
Diagram 9: Rozbití soupeřova středu

V této pozici vzniklé z Italské hry má bílý silný střed složený z pěšců d4,e4.

Černý však má možnost jeho střed mu rozbít. Nejlépe k tomu poslouží pěšcový postup 1...d5.

Po 2.exd5 Jxd5 bude pěšcový střed bílého narušený a už ne tak silný.


Diagram 10: Útok na soupeřův střed

V této pozici vzniklé z Dámského gambitu bílý ovládá střed díky pěšci d4.

Typickou protihrou černého je v takové pozici boční útok na střed tahem 1...c5.

Jeho výsledkem bude narušení bílého středu dříve, než jej bílý stihne ještě více posílit a využít k dosažení dalších cílů.
Zpět

Šachové testy:
Boj o střed (2104)
Zásady zahájení (6107)
Začátek partie (6211)
Zásady zahájení (6254)

Šachová výuka:
Boj o střed (12104)
Otevřená zahájení I (12501)
Otevřená zahájení I - tahy (12521)

Naučit se víc o Boji o střed:
M.Beil: Malé představení šachových kouzel, strany 110-111
M.Beil: Tři části šachové partie, strany 30-35
P.Herejk: Metodická příručka pro učitele a trenéry šachu, 26. lekce (strany 112-116)
P.Herejk: Sbírka šachových úloh, 26. lekce (strany 93-97)
M.Beil: Šachová cvičebnice 3. díl, 11. lekce (strany 4-5 a 12)
M.Beil: Šachová cvičebnice 5. díl, 26. lekce (strany 29-40)
M.Beil: Šachová cvičebnice 7. díl, 38.-40. lekce (strany 29-60)
R.Biolek: Šachové miniaturky, strany 8-9
L.Pachman: Šachová zahájení v praxi, strany ?-?
L.Pachman: Šach pro každého, strany 65-69 a 150-151
P.Herejk: Základní výcvik začátečníků na webu ŠSČR, 25. lekce

Související témata:
Zahájení
Zásady zahájení
Vývin figur
Bezpečí krále
Tempo v zahájení
Slabý bod f7
Miniaturní partie
Teorie zahájení
Zahájení, obecné
Rozdělení zahájení
Otevřená zahájení
Polootevřená zahájení
Zavřená zahájení
Gambit
Tři části šachové partie

Odkazy:
Šachový svaz České republiky
Projekt Šachy do škol
Šachopedie

Zpět

(autor: Martin Beil, stav: připomínkování)