Charakteristika polootevřených zahájení

Polootevřená zahájení jsou taková šachová zahájení, kde bílý zahajuje prvním tahem 1.e4 a černý neodpoví 1...e5.

V polootevřených zahájeních dochází k asymetrickým pozicím, což umožňuje, že protivníci jsou aktivní na různých úsecích šachovnice. Důsledkem toho bývá převážně ostrý a komplikovaný průběh hry, při němž oboustranné šance závisí na tom, kdo pracuje důrazněji a rychleji.

Polootevřená zahájení jsou velmi vhodná pro hráče, kteří černými chtějí aktivně bojovat o vítězství.
Diagram 1: Historie

Nejstarších z Polootevřených her je Francouzská obrana, o které se zmiňuje již Lucena v roce 1497. Zahájení bylo pojmenováno podle korespondenční partie Londýn-Paříž z roku 1834.

Dnes nejpopulárnější polootevřené zahájení je Sicilská obrana, která byla dříve na okraji zájmu. V polovině 20. století však zaznamenala tak nebývalý rozvoj, že je dnes nejhranějším zahájením vůbec.


Diagram 2: Boj o střed

Ve většině polootevřených zahájení bílý obsazuje střed svými pěšci a černý se na něj později snaží útočit.

Příkladem je Francouzská obrana, kde po 1.e4 e6 2.d4 d5 3.e5 dojde k typickému zablokování středu.

V pozici na diagramu černý napadá bílé centrum tahem 3...c5 charakteristickým pro Francouzskou obranu, díky čemuž získává protihru.
Diagram 3: Protihra po c-sloupci

V polootevřených zahájeních je protihra černého po c-sloupci častým plánem černého, například v Sicilské, případně Francouzské obraně.

Po tahu c7-c5 a výměně na d4 se otevírá c-sloupec pro těžké figury černého.

V pozici diagramu vzniklé v Sicilské obraně získá černý po oběti 12...Vxc3 13.bxc3 Jxe4 s dalším 14...Jxc3 výbornou hru.
Diagram 4: Vývin střelce na g7

Častým motivem v Polootevřených zahájeních je boční vývin černopolného střelce černého na g7, mimo jiné v Pircově obraně a některých variantách Sicilské obrany.

Pokud v pozici diagramu vzniklé z Pircovy obrany bílý zahraje 6.dxc5 Da5 7.cxd6, černý po 7...Jxe4 získá díky silnému tlaku (kromě dámy a jezdce i střelcem z g7) na jezdce c3 velmi nadějnou pozici.


Diagram 5: Figurová hra proti centru

Jednou ze základních charakteristik Polootevřených zahájení je obsazení středu bílými pěšci. Černý pak na tento střed útočí a to kromě pěšců i figurami.

V pozici diagramu vzniklé ze Skandinávské obrany bílý sice ovládl centrum, černý ale tahem 6...0-0-0 útočí druhou figurou na pěšce d4. Po 7.Se3 zahraje 7...e5 a stojí velmi dobře.


Diagram 6: Útoky proti opačným rošádám

V Polootevřených hrách dochází často k pozicím s opačnými rošádami, příkladem je například Sicilská obrana.

V dalším průběhu pak obě strany útočí především pěšci a rozhoduje, kdo bude rychlejší.

V naší pozici, vzniklé z Dračí varianty Sicilské obrany, může bílý pokračovat 14.h5 Jxh5 15.g4, kde obětí pěšce otevřel h-sloupec pro své těžké figury a má výborné předpoklady pro útok.
Diagram 7: Poziční hra

Asymetrické pozice Pootevřených zahájení přináší mnoho zajímavých možností pro poziční hru.

V pozici diagramu z Caro-Kannu má bílý díky pěšcům d4+e5 prostorovou převahu v centru. Černý má několik dobrých možností, jak reagovat.

Může hrát 7...a5 s ideou a5-a4 a vyhnáním jezdce z b3, nebo 7...Sh7 s dalším Je7-g6, případně i agresivní výpad 7...g5.Zpět

Šachové testy:
Polootevřená zahájení (2110)
Polootevřená zahájení (2504)
Otevřená a polootevřená zahájení (2505)
Zásady zahájení (6107)
Zásady zahájení (6254)
Typické kombinace v polootevřených zahájeních (připravujeme)

Šachová výuka:
Polootevřená zahájení (12110)
Polootevřená zahájení (12505)
Polootevřená zahájení - tahy (12525)

Naučit se víc o Polootevřených zahájeních:
M.Beil: Tři části šachové partie, strana 36
P.Herejk: Metodická příručka pro učitele a trenéry šachu, 40. lekce (strany 170-175)
P.Herejk: Sbírka šachových úloh, 40. lekce (strany 164-166)
M.Beil: Šachová cvičebnice 7. díl, 40. lekce (strany 49-55)
R.Biolek: Šachová zahájení - Polootevřené hry, celá kniha
R.Biolek: Šachové miniaturky, strany 136-137
L.Alster: Miniaturní šachové partie, strany 71-95
A.Rojzman: Šachové miniatúrky, strany 75-156
J.Konikowski, B.Modr: Malá učebnice šachových zahájení, strany 93-145
L.Pachman: Šachová zahájení v praxi, strany ?-?
P.Herejk: Základní výcvik začátečníků na webu ŠSČR, 39. lekce

Související témata:
Sicilská obrana
Caro-Kann
Skandinávská obrana
Pircova obrana
Francouzská obrana
Aljechinova obrana
Nimcovičova obrana
Zahájení, polootevřená zahájení
Zahájení
Zásady zahájení
Miniaturní partie
Rozdělení zahájení
Polootevřená zahájení
Gambit
Charakteristika otevřených zahájení
Charakteristika zavřených zahájení
Zahájení, rozdělení zahájení

Odkazy:
Šachový svaz České republiky
Projekt Šachy do škol
Šachopedie

Zpět

(autor: Petr Herejk, stav: hotovo)