Charakteristika zavřených zahájení

Zavřená zahájení jsou taková šachová zahájení, kde bílý zahajuje partii jiným tahem než 1.e4

V zavřených zahájeních dochází většinou ke střetu obou armád až v pozdější fázi hry. Obvykle nedochází k vynuceným variantám s rychlými a forzírovanými útoky, větší význam má poziční hra.

Zavřená zahájení nejsou pro vhodná pro začínající hráče, kteří by nejprve měli projít labyrintem útočnějších otevřených her a k Zavřeným hrám přejít až později.

Diagram 1: Historie

V historii světového šachu se ze Zavřených zahájení objevoval převážně jen Dámský gambit.

K rozvoji všech Zavřených zahájení došlo až v první polovině 20. století díky „hypermodernistické škole“ s hráči a teoretiky jako byli Nimcovič a Réti.

Dnes jsou zavřená zahájení plnohodnotnými způsoby zahajování partií a jsou alespoň občas používaná všemi hráči světové špičky.
Diagram 2: Blokovaní pěšci d4/d5

Charakteristikou většiny zavřených zahájení je dvojice blokovaných centrálních pěšců d4/d5.

Oproti dvojici pěšců z otevřených her (e4/e5) jsou pevněji kryti a snadno se prosazuje boční úder c2-c4 (c7-c5), naopak jen obtížně se prosazuje úder e2-e4 (e7-e5).

V pozici diagramu je základní postavení Dámského gambitu, charakteristické právě tahem 2.c4.

Diagram 3: Vývin figur

I v zavřených zahájeních je vývin figur důležitý, ale většinou nevznikají bezprostřední hrozby tak, jako v otevřených hrách.

Střelci jsou často fianchettováni. Příkladem se dvěma fianchettovanými střelci je pozice z Královské indické obrany. V ní má bílý možnost otevřít sloupec 8.dxc5, anebo střed zablokovat 8.d5 Ja5 se složitým manévrovacím bojem.

Diagram 4: Figurová hra proti centru

Na 1.d4 je kromě starého a prověřeného tahu 1...d5 dnes častou odpovědí také 1...Jf6. Po 2.c4 tak vzniká základní pozice některé z indických obran, kde černý nechává přechodně bílému střed a působí na něj figurami.

Na diagramu je pozice z Nimcovičovy indické obrany, kde má černý kromě okamžitého 7...d5 také možnost 7...Je4 s výměnami a přibližně vyrovnanou pozicí.

Diagram 5: Blokovaný střed

V zavřených zahájeních často vznikají pozice se zablokovaným středem, kde pak plánem obou stran je křídelní hra.

V pozici na diagramu vzniklé z hlavní varianty Královské indické obrany je střed pevně zablokován. Plán černého je spojen s útokem na královském křídle uvozený tahem f7-f5. Bílý se snaží o aktivitu na dámském křídle pomocí tahu c4-c5.

Diagram 6: Poziční hra

Zavřený charakter pozic má většinou za následek také pozdější zápletky. S tím souvisí nutnost kvalitní přípravné fáze, tj. zvyšují se v zavřených zahájeních nároky na kvalitu poziční hry.

V pozici diagramu z Anglické hry ke střetu sil téměř ještě nedošlo. Oba hráči zatím připravují své síly pro rozhodující boje. Bílý může volit plán s a2-a3 a b2-b4. Černý buď a7-a5, anebo Sb4xc3 a d7-d5.

Zpět

Šachové testy:
Zavřená zahájení (2111)
Základní zavřená zahájení (2506)
Další zavřená zahájení (2507)
Všechna zavřená zahájení (2508)
Zásady zahájení (6107)
Zásady zahájení (6254)
Typické kombinace v zavřených zahájeních (připravujeme)

Šachová výuka:
Zavřená zahájení (12111)
Zavřená zahájení I (12506)
Zavřená zahájení II (12507)
Zavřená zahájení III (12508)
Zavřená zahájení IV (12509)

Naučit se víc o Charakteristice zavřených zahájeních:
M.Beil: Tři části šachové partie, strana 36
P.Herejk: Metodická příručka pro učitele a trenéry šachu, 40. lekce (strany 170-175)
P.Herejk: Sbírka šachových úloh, 40. lekce (strany 166-169)
M.Beil: Šachová cvičebnice 7. díl, 40. lekce (strany 56-59)
R.Biolek: Šachová zahájení - Zavřené hry I, celá kniha
R.Biolek: Šachová zahájení - Zavřené hry II, celá kniha
R.Biolek: Šachové miniaturky, strany 136-137
L.Alster: Miniaturní šachové partie, strany 95-133
A.Rojzman: Šachové miniatúrky, strany 157-280
J.Konikowski, B.Modr: Malá učebnice šachových zahájení, strany 147-255
L.Pachman: Šachová zahájení v praxi, strany ?-?
P.Herejk: Základní výcvik začátečníků na webu ŠSČR, 40. lekce

Související témata:
Dámský gambit
Slovanská obrana
Tarraschova obrana
Albinův protigambit
Čigorinova obrana
Nimcovičova indická obrana
Dámská indická obrana
Bogoljubova indická obrana
Královská indická obrana
Grünfeldova indická obrana
Benoni
Volžský gambit
Budapešťský gambit
Holandská obrana
Anglická hra
Birdova hra
Rétiho hra
Larsenova hra
Orangutan
Zahájení, zavřená zahájení
Zahájení
Zásady zahájení
Miniaturní partie
Rozdělení zahájení
Zavřená zahájení
Gambit
Charakteristika otevřených zahájení
Charakteristika polootevřených zahájení
Zahájení, rozdělení zahájení

Odkazy:
Šachový svaz České republiky
Projekt Šachy do škol
Šachopedie

Zpět

(autor: Petr Herejk, stav: hotovo)