Dáma proti pěšci

Dáma si obvykle s jedním nebo i s více pěšci snadno poradí.

Problém může nastat, jestliže pěšec, podporovaný vlastním králem, postoupil až na předposlední řadu a hrozí se proměnit v dámu. Tehdy musí dámě v dobývání pěšce pomáhat vlastní král.

Ten však může být od pěšce daleko a je třeba se naučit způsob, jak se králem k nebezpečnému pěšci přiblížit.

Ještě větší problémy musí dáma řešit, bojuje-li s pěšcem věžovým anebo střelcovým. V těchto případech totiž hrozí nebezpečí patu. Dáma v těchto případech zvítězí jen tehdy, je-li její král dostatečně blízko bitevního pole.

Diagram 1: Vstup dámy na pole proměny

Nejjednodušším způsobem, jak zadržet nebezpečného pěšce, je obsazení jeho pole proměny dámou.

Bílý zahraje nejlépe 1.Dh5 a na jakýkoli tah černého dáma obsadí pole proměny 2.Dd1.

Potom se bílý král pohodlně přiblíží a pomůže dámě pěšce dobýt.

Chybou by ovšem bylo, zahrát v prvním tahu třeba 1.Dc2. Černý by totiž odpověděl 1...Ke2 a bílý by musel vyhrávat obtížnějším způsobem, který si ukážeme na dalším diagramu.Diagram 2: Základní způsob výhry

Jestliže nemůžeme dámou obsadit pole proměny, musíme k místu boje dopravit svého krále.

Nejprve se dámou přiblížíme k nebezpečnému pěšci. Využijeme k tomu šachování a napadání pěšce, například 1.Dc5+ Kb2 2.Dd4+ Kc2 3.Dc4+ Kb2 4.Dd3 Kc1.

V této klíčové pozici tahem 5.Dc3+ donutíme černého krále k tahu 5...Kd1, kterým znemožní pěšci postup a poskytne bílému čas k přiblížení krále 6.Kg7. Po 6...Ke2 se vše opakuje, např. 7.Dc4+ Ke1 8. De4+ Kf2 9.Dd3 Ke1 10.De3+ Kd1 11. Kf6 atd. Král se přiblíží k pěšci a dobude ho, bílý vyhraje.Diagram 3: Věžový pěšec často remizuje

Postup, který jsme se právě naučili, se dá použít jen u pěšců na sloupcích b, d, e, g (tzv. střední a jezdcoví pěšci).

U krajního (čili věžového) pěšce s naší metodou neuspějeme.  Po 1.Da3+ Kb1 2.Db3+ totiž soupeř klidně zahraje 2...Ka1 a náš král se přiblížit nemůže, černý je v patu.

Výhra proti krajnímu pěšci je možná jen v případě, že náš král je dostatečně blízko.
Diagram 4: Král blízko pole c2

Je-li při souboji s věžovým pěšcem bílý král v dosahu pole d3 nebo d2, vyhraje takto:

Nejprve se přiblíží dáma 1.Db5+ Ka1 2.Dc4 Kb2 3.Db4+ Kc2 (nebo 3...Ka1 4.Dc3+ Kb1 5.Kd3) 4.Da3 Kb1 5.Db3+ Ka1 6.Dc3+ Kb1 a pak zasadí rozhodující úder král 7.Kd3. Po 7...a1D totiž následuje 8.Dc2 mat.

Podobně hra proběhne i v případě, že bílý král stojí na polích e3, e2 nebo e1.
Diagram 5: Král blízko pole b3

Stojí-li bílý král na polích a5, b5, c5, d5, bílý vyhraje matovým útokem i proti postavené černé dámě.

Dáma se musí nejprve „prošachovat“ na druhou řadu: 1.Df5+ Kc1 2.Df1+ Kb2 3.De2+ Kb1 (3...Kb3 4.De5 s dalším 5.Da1). Nyní se bílý král vydá přímo k poli b3. Po 4.Kc4 si černý sice postaví dámu 4...a1D, avšak po tichém tahu 5.Kb3 nezabrání matu - bílý vyhraje.

Pozice s věžovým pěšcem je pro dámu vyhraná, pokud král stojí kdekoli na území, ohraničeném poli a5-d5-d4-e4-e1. Diagram 6: Také střelcový pěšec může remizovat

Rovněž u střelcových pěšců (na sloupcích c, f) náš postup z diagramu č. 2 nefunguje, a to i v případě, že král silnější strany stojí zdánlivě velice blízko pěšce.

Po tazích 1.Dc3 Kb1 2.Db3+ zahraje černý 2...Ka1 a po 3.Dxc2 je opět pat.  

Rovněž výhra proti střelcovému pěšci je možná jen v případě, že náš král je dostatečně blízko - buď vedle pole d2 nebo vedle pole b3.
Diagram 7: Král vedle pole d2

Stojí-li bílý král v dosahu pole d2, je výhra snadná. Pokud se totiž černý král od svého pěšce vzdálí, zahraje bílý jednoduše Kd2 a pěšce vezme.

V naší pozici přijde 1.Db6+ Ka1 2.Kd2 a bílý vyhraje, nebo 1...Kc1 2.Dc5 Kb2 3.Kd2 opět s výhrou bílého.


Diagram 8: Krále vedle pole b3

Král v dosahu pole b3 (tj. na polích a4, b4, c4) zvítězí jen o málo složitějším způsobem. V pozici diagramu bílý zahraje rovnou 1.Kb3 a po 1...c1D dá soupeři trojtahový mat 2.Dg6+ Ka1 2.Da6+ Kb1 3.Da2 mat.

Pozice se střelcovým pěšcem je pro dámu vyhraná, pokud král stojí kdekoli na území, ohraničeném poli a4-c4-c3-e3-e1. (zvýraznit na šachovnici!)  

POZOR! Stojí-li bílý král na poli d4, nejde pozice vyhrát - remíza.Diagram 9: Nevýhodná pozice černého krále

Pro slabší stranu je výhodnější, stojí-li její král blízko rohu šachovnice, jen tam je totiž možná patová záchrana.

Stojí-li král na opačné straně od pěšce, musí ztratit jedno tempo a umožní tak přiblížení krále soupeřova. V naší pozici po 1.Dd4+ Ke2 2.Dc3 Kd1 3.Dd3+ musí černý 3...Kc1, načež bílý zahraje 4.Kc4 a dostane se do vyhrávajícího území. Po 4...Kb2 5.Dd2 Kb1 9.Kb3 c1D dá bílý 10.Da2 mat.

Diagram 10: Nevýhodná pozice černého krále

Král na „nesprávné“ straně střelcového pěšce prohraje dokonce i v pozici posledního diagramu s bílým králem až na g1. Dáma zde ovšem musí kromě šachování využívat i vazby pěšce.

Bílý zvítězí trochu jinak, než v předchozích příkladech: 1.Dh6+ (jediný tah) 1...Kd1 2.Dd6+ Ke2 3.Da3 Kd1 4.Db3 Kd2 5.Db2 Kd1 a nyní již známý matový útok krále 6.Kf2. Po vynuceném 6...Kd1 (nejde 6...c1D pro 7.Df2 mat) následuje hezký trojtahový mat 7.Dd4+ Kc1 8.Db4 Kd1 9.De1 mat.

Bílý v těchto pozicích vyhraje, stojí-li jeho král kdekoli na území omezeném poli a5-d5-d4-g4-g1.


Zpět

Šachové testy:
Dáma proti pěšci - tah a výsledek (5579)
Dáma proti pěšci - hodnocení (5529)
Figurové koncovky 6-10 - tah a výsledek (5584)
Figurové koncovky 6-10 - hodnocení (5534)

Naučit se víc o koncovce Dámy proti pěšci:
P.Herejk: Metodická příručka pro učitele a trenéry šachu, 30. lekce (strany 130-132)
P.Herejk: Sbírka šachových úloh, 30. lekce (strany 112-116)
M.Beil: Šachová cvičebnice 6. díl, 30. lekce (strany 11-20)
R.Biolek: Koncovky - základní kurz, strany 79-81
F.Pithart: Šachové koncovky, strany 21-26
P.Herejk: Základní výcvik začátečníků na webu ŠSČR, 29. lekce

Související témata:
Věžové koncovky
Věž proti pěšci
Věž a pěšec proti věži
Most
Obrana 6. řady
Věž prosazuje pěšce
Aktivní věž
Dámské koncovky
Dáma a pěšec proti dámě
Střelcové koncovky
Střelec proti pěšcům
Stejnobarevní střelci
Různobarevní střelci
Falešný střelec
Jezdcové koncovky
Jezdec proti pěšcům
Střelec proti jezdci v koncovce
Složitější koncovky
Koncovky s nerovným materiálem
Figury proti pěšcům
Figury proti figurám
Koncovky, figurové koncovky

Odkazy:
Šachový svaz České republiky
Projekt Šachy do škol
Šachopedie

Zpět

(autoři: Miloslav Vanka, Martin Beil, stav: připomínkování)