Domovník

Domovník (neboli fianchettovaný střelec) je střelec, který se vyvine postupem pěšce b nebo g a zaujme jeho místo. Je to méně častá, ale v některých pozicích možná metoda vývinu střelce.

Takový střelec může získat několik důležitých významů. Má dokonalý přehled o centru, je důležitým obráncem případné rošády a v mnoha případech mocným útočníkem.

Když soupeři vyměníme domovníka, opuštěný domoeček se stane jeho slabinou. Bez něj jsou oslabena pole, která se oslabily právě tahy pěšci b, g.

Z výše uvedených důvodů může být domovník často cennější než věž. Ale zdaleka ne do každé pozice fianchetto (jako boční vývin střelce) patří.

Diagram 1: Domovník důležitější než věž

Domovník je  v tomto případě důležitým obráncem černých polí v okolí svého krále. Bílý bude chtít otevřít h-sloupec. Střelec bude i velmi silným útočníkem - při aktivní hře směrem na bod b2.

Vidíme, že střelec má mnoho důležitých úkolů a proto si ho černý ponechal na šachovnici i za cenu oběti kvality.

Zahrál 1...Sh8 a po 2.Sxf8 Kxf8 vznikla nejasná pozice. Například 3.Dh6+ Sg7 4.Dxh7 by bílému nic užitečného nepřineslo.Diagram 2: Dlouhá diagonála

Střelec na nejdelší diagonále (a1-h8 nebo h1-a8) může být mimořádně silný. Pokud najdeme dobrou souhru, může kompenzovat i materiální nedostatek.

Dlouhá diagonála poskytuje velký prostor a mnoho možností, jak plně rozvinout přednosti střelce. Když máme dvojici střelců na dlouhých diagonálách, můžeme ovládat celou šachovnici.

V naší pozici černý zahrál 1...Sd4, čímž dosáhl dominance nad celou šachovnicí. Skvělá souhra lehkých figur eliminuje dokonce i materiální převahu bílého.Diagram 3: Taktické motivy domovníka

Domovník může být silný i směrem do útoku. Tím, že je schován vzadu, je častým taktickým motivem odtažný útok.

Zde je dlouhá diagonála a1-h8 očištěna od pěšců a bílý na ni má ještě věž a střelce. Druhým motivem, který může být využit, je vazba.

Černý zahrál 1...Jb4 2.Sxb4 Jxf3+ 3.Jxf3 Sxa1 a získal velkou převahu. Využil tak obou důležitých motivů - odtahu i vazby - k zisku kvality.Diagram 4: Podpora centrálních polí

Protože může být domovník blokován vlastními pěšci, je třeba mu práci hledat. Výhodou takového střelce je, že pokud už je blokován, podporuje přitom centrálního pěšce.

Černý pěšec e5 je v naší pozicí prodlouženou rukou střelce g7. Společně poskytují mohutnou oporu jezdci, krásně umístěnému na poli d4.

Tím se zvyšuje stabilita a potažmo i aktivita černých figur. Černý zde stojí velmi dobře.
Diagram 5: Domovník jako důležity obránce

Domovník je silným obráncem. Protivník se jej snaží vyměnit a tím oslabit pozici jeho krále.

V pozici na diagramu bílý pokračoval 1.Sh6 b5 s výměnou černého domovníka 2.Sxg7 Kxg7. Děravý domeček černého krále bude slabý zvlášť ve chvíli, kdy tímto směrem otevře bílý další linie.

Zahrál energické 3.g4 hxg4 4.h5 gxf3 (velmi slabý tah) s dalším 5.hxg6 fxg6. Zde už je vše nachystáno pro rozhodující útok. Bílý vnikne přes h6 do kuchyně a uvaří chutnou matovou kaši. S černým domovníkem na g7 by takto úspěšný útok nebyl možný.Diagram 6: Další možnosti střelce

Střelec samozřejmě nemusí využívat jen dlouhou diagonálu, ale rád uštkne i na sousedních liniích.

Bílý zahrál 1.Sh3, čímž využívá pro něj typické motivy, tentokráte vazbu. Následovalo 1...Sd7 2.fxe5 fxe5 3.dxe5 dxe5. Střelec navázal dobrou spolupráci s ostatními bílými figurami a jeho význam je pro soupeře devastující.

Přišlo 4.Dxd7+ Vxd7 5.Sxe6 Vhd8 6.Vxd7 Vxd7 7.Vd1 Db6 8.Sxd7+ a získaná materiální převaha bílého je rozhodující. Černý se vzdal.


Zpět

Šachové testy:
Typy pěšců (6109)
Silné a slabé body (6119)
Využití slabin (6120)
Vlastnosti figur (6257)
Hodnocení a plán (6258)

Naučit se víc o Domovníkovi:
M.Beil: Tři části šachové partie, strany ?-?
P.Herejk: Metodická příručka pro učitele a trenéry šachu, ?. lekce (strany ?-?)
P.Herejk: Sbírka šachových úloh, ?. lekce (strany ?-?)
M.Beil: Šachová cvičebnice 6. díl, ?. lekce (strany ?-?)
M.Beil: Šachová cvičebnice 7. díl, ?. lekce (strany ?-?)
R.Biolek: Základy strategie, strany ?-?
R.Biolek: Plán v šachové partii, strany ?-?
R.Biolek: Šachy. Hra fantazie, strany ?-?
A.Suetin: Škola šachové strategie a taktiky, strany ?-?
L.Pachman: Střední hra v šachové praxi, strany ?-?
L.Pachman: Moderní šachová strategie, strany ?-?
A.Nimcovič: Můj systém, strany ?-?
A.Nimcovič: Můj systém v praxi, strany ?-?
P.Herejk: Základní výcvik začátečníků na webu ŠSČR, ?. lekce
M.Beil: Tajná přání šachových figurek, VYJDE V ROCE 2022

Související témata:
Střední hra
Strategie
Rozdělení sloupců
Boj o volný sloupec
Silné a slabé body
Pěšcová struktura
Hodnocení pozice
Plán hry
Značky pro hodnocení tahů a pozic
Aktivita
Pasivita
Strategie, obecné

Odkazy:
Šachový svaz České republiky
Projekt Šachy do škol
Šachopedie

Zpět

(autor: Zdeněk Holeksa, stav: doplňování literatury)