Dvojtažky

Ze všech typů šachových úloh (tzn. diagramů, kde musí bílý dát soupeři mat v požadovaném počtu tahů) jsou pro řešitele nejjednodušší úlohy dvojtahové – dvojtažky.

Postup řešení jakékoli šachové úlohy – a tedy i dvojtažky – může být následující:
- předběžná analýza pozice (všímáme si vztahů mezi figurami a pěšci obou stran)
- vyhledání silných tahů černého a případně připravených odpovědí na ně
- hledání vhodných způsobů vedení útoku, vytipování pravděpodobných úvodních tahů
- postupné vyhodnocení vybraných úvodníků a nalezení toho správného.


Úlohu tedy řešíme podobně, jako diagram z partie – hledáme kombinační obraty a propočítáváme možné varianty. Jen je třeba mít na paměti, že v úloze je účinnou obranou vše, co prodlouží cestu k matu byť i jen o jediný tah.

Diagram 1: Jednoduchá tempovka
(David Shire, 1997 – mat 2. tahem)

Na každý tah černého je zde připraveno matové pokračování: 1...S jakk. 2.Db3, 1...Jxa4 2.Dxa4, 1...Jd1 2.Dxa2, 1...Vd jakk. 2.Dxc3, 1...Vd4 2.Je5, 1...Vd2+ (Ve3) 2.Jd2 a 1...Vxf3 2.De4 mat.
Zbývá tedy „jenom“ najít správný vyčkávací tah bílého, což ovšem v kvalitní úloze nemusí být vůbec jednoduché. Zde například po vyčkávacím tahu střelcem přijde 1...f6 (f5) a mat není.

Správný je jedině tah 1.Kh2, po kterém je černý v nevýhodě tahu a vycházejí všechny varianty, připravené ve výchozí pozici. Takovýmto úlohám říkáme úlohy tempové čili tempovky.
Diagram 2: Tempovka s přidanými variantami
(B Neil – mat 2. tahem)

Zde je připraveno po 1...J jakk. 2.Vc4 a 1...c5 2.Vd1 mat, jiný tah černý nemá. Vyčkávací tah však nenajdeme. Například po 1.Jb4 c5 nejde 2.Vd1, protože černý může zahrát 2...Kc3.

Úlohu řeší překvapující úvodník 1.Vc2, který černému králi dávál dvě úniková pole. Na 1...Kd3 však přijde 2.Vd2 a na 1...Ke4 2.Vc4 mat, v podstatě beze změny zůstaly připravené hry 1...c5 2.Vd2 a 1...Jd6 jakkoli 2.Vc4 mat.

Diagram 3: Téma „bílý na tahu“
(Alberto Mari – mat 2. tahem)

Složitější námět má rovněž tempová dvojtažka na třetím diagramu. Připraveno je 1...Ja3 jakkoli 2.Db5, 1...Jd5 jakkoli 2.Dc7 a 1...Sb7 2.Dd6 mat, vhodný vyčkávací tah zde však opět neexistuje.

V řešení se všechny připravené maty zamění za jiné: 1.a5 tempo 1...Ja3 jakkoli 2.Sa4, 1...Jb5 2.Dxa8, 1...Jd5 jakkoli 2.Db6 a 1...Sb7 2.De8 mat. Úlohovému námětu, ve kterém se v tempové pozici mění připravená pokračování za jiná, se říká „téma bílý na tahu“ anebo „blok“.

Diagram 4: Strategická dvojtažka
(Lev Lošinskij – mat 2. tahem)

Tato úloha určitě tempová nebude, je proto třeba najít úvodník s matovou hrozbou. Ten by měl být nenápadný či dokonce překvapující, rozhodně to nebude například sebrání figury.

Řešení: 1.Df2, bílý hrozí 2.Dxa7 mat. Černý se brání přerušením dámy na poli d4 a vznikají varianty 1...Sd4 2.Dxe2, 1...d4 2.Sc4, 1...Jed4 2.Da2, 1...Jfd4 2.Va3 a 1...Vd4 2.Vh6 mat.


Námětem úlohy je opakované otevírání a uzavírání linií bílých i černých figur.
Diagram 5: Téma polovazby
(Antonio Bottacchi – mat 2. tahem)

Po silném 1...Kc5 je připraven 2.Db5 mat, ovšem volné pole c5 znemožňuje vytvoření jakékoli hrozby, a o tempovou úlohu určitě také nejde.

Úvodník 1.Je6 sice pole c5 kryje, ale černému králi naopak dává pole e6. Hrozí 2.De4 mat, varianty: 1...Vc4 2.Dxd7, 1...Jd6 2.J8c7, 1...Jc5 2.J6c7, 1...Kxe6 2.De4 a 1...dxe6 2.Dd4 mat.


První tři varianty předvádějí téma polovazby – odtáhne-li věž, je ve vazbě jezdec, a naopak.
Diagram 6: Výběr úvodníku
(Herbert Ahues – mat 2. tahem)

Řešitelsky zajímavé jsou úlohy, kde vybíráme první tah z několika zdánlivě rovnocenných možností. Jejich řešení může sloužit i jako zábavný trénink propočtu variant.

Odtah bílého střelce z g6 vytváří hrozbu Jg6 mat, silná obrana  je 1...Sb1. Vybírat tedy můžeme jen z tahů 1.Sc2, 1.Sd3, 1.Se4 a 1.Sf5, černý se brání zrušením vazby jezdce d6.


Správným úvodníkem je 1.Sd3, ostatní tahy nevycházejí: 1.Sc2 Jd6, 1.Se4 Vd6 a 1.Sf5 Sc7.
Diagram 7: Téma Nowotného
(Jefim Ruchlis – mat 2. tahem )

Zde se bílý snaží v prvním tahu přerušit linie černých věží a střelců v jejich průsečíku. Hrozí pak vždy dva maty a po sebrání obětované figury vždy jeden z nich vyjde (téma Nowotného).

Z možných pokusů je ale jen jeden správný. Tah 1.Ve6 (hrozí 2.De4, Db5 mat) vyvrací 1...Jd6, na 1.Ve5 (2.Dd4, De4 mat) přijde 1...Sc4, na 1.Vf6 (2.Dd4, Jf4 mat) 1...Je2.


Správné je 1.Vf7 s hrozbami 2.Db5, Jf4 mat. Na jedinou obranu 1...Ve4 vyjde 2.Dxe4 mat.
Diagram 8: Téma polobaterie
(Touw Hian Bwee – mat 2. tahem)

Další oblíbené téma s výběrem úvodníku je tzv. polobaterie – bílý střelec na h7 bude matit po postupném odtahu Je4 i Vf5, nepříjemná je zejména obrana 1...Kb1.

Z osmi možných úvodních tahů jezdcem vede k matu druhým tahem jedině 1.Jd6.


Všimněte si, že všechny svůdnosti (nesprávné úvodníky) vyvrací vždy jen jediná obrana černého: 1.Jg5 Vh2, 1.Jf6 Jf8, 1.Jc5 Kb1, 1.Jc3 b2, 1.Jd2 Vxe2, 1.Jf2 Vg1, 1.Jxg3 Vxg3.
Diagram 9: Záměna her
(Alfreds Dombrovskis – mat 2. tahem)

V moderních dvojtažkách je nejčastějším námětem změny obsahu, připraveného před úvodníkem, za jiný. Podobným úlohám se říká novostrategické.

V naší úloze jsou připraveny bateriové maty po tazích krále: 1...Ke3 2.Je2, 1...Kg5 2.Jxh5 mat. Na braní dámy 1...Vxb2 však nevychází nic, takže dáma musí v úvodním tahu pryč.


Po 1.Db6 (hrozí 2. Dxh6 mat) vycházejí maty opačně: 1...Ke3 2.Jxh5, 1...Kg5 2.Je2 mat.
Diagram 10: Oříšek na závěr
(Touw Hian Bwee – mat 2. tahem)

V pozici jsou připravené maty na všechny tahy černého s výjimkou 1...bxc2. Nabízející se úvodníky pěšcem c2 však nevycházejí: 1.cxb3 Dc6, 1.c3 Dd5, 1.c4 Dxb6 a 1.cxd3 Da4.

Úlohu řeší nečekané 1.Sf2 tempo, na 1...bxc2 nyní vyjde 2.Vxc2 mat. Ostatní varianty zůstávají: 1...J jakkoli 2.Se3, 1...Da6 2.Jxb3, 1...Db6 2.Jxc4, 1...Dd5 2.Db4, 1...Da4 2.Dxd3 mat.


Ve svůdnostech vykoná bílý pěšec všechny čtyři možné tahy, toto téma se jmenuje „albino“.


Zpět

Šachové testy:
Řešíme dvojtažky I
Řešíme dvojtažky II

Naučit se víc o Úlohách:
M.Vanka, M.Dragoun: Jak a proč řešit šachové problémy
L. Kopáč a kolektiv, Abeceda šachového problému (1973)

Související témata:
Problémový šach
Úlohy
Trojtažky
Vícetahové úlohy
Samomaty
Pomocné maty
Česká škola úlohová
Retrográdní analýza
Taktika a problémový šach
Koncovky a problémový šach

Odkazy:
Šachový svaz České republiky
Projekt Šachy do škol
Šachopedie

Zpět

(autor: Miloslav Vanka, stav: připomínkování)