Ideje kombinací

Ideje kombinací jsou metody a postupy, kterými provádíme kombinace.

Ideje jsou jednou ze tří základních součástí teorie kombinace:

1. Motivy kombinací - zvláštnosti pozice, které umožňují provedení kombinace
2. Ideje kombinací - metody a postupy kombinace 
3. Témata kombinací - cíle kombinací (určitý matový obrazec nebo materiální zisk)

Pochopení idejí kombinací dává šachistovi vynikající nástroj k provádění kombinačních záměrů.

Například když nám soupeřova figura brání v dosažení cíle, můžeme ji odstranit, odvléct nebo překrýt. Anebo když nám soupeřův král uniká, můžeme využít ucpání či odebrání ústupového pole.Přehled idejí kombinací:

01. Odstranění bránící figury - sebereme figuru, která kryje naši hrozbu nebo nám jinak překáží
02. Odvlečení bránící figury - donutíme figuru, která kryje naši hrozbu, odejít na jiné pole, ze kterého už hrozbu krýt nebude
03. Zavlečení figury - donutíme figuru vstoupit na nevhodné pole, často se jedná o zavlečení krále do matové sítě
04. Rozbití pěšcového krytu krále - rozbijeme pěšcovou hradbu bránící soupeřova krále
05. Dobytí pole - získáme kontrolu nad polem, ze kterého budeme matovat
06. Ucpání pole - donutíme soupeřovu figuru vstoupit na pole, na kterém bude soupeřovu králi překážet v útěku
07. Uvolnění pole - pole obsazené naší figurou uvolníme pro jinou naši figuru, která bude dávat mat
08. Uvolnění linie - uvolníme linii (sloupec, řadu nebo diagonálu) pro útok naší figury
09. Překrytí bránící figury - překryjeme dráhu figuře, která kryje naši hrozbu
10. Manévr figurou - nejméně dvoutahový přesun figury na jiný úsek šachovnice
11. Odebrání ústupových polí králi - odebereme soupeřovu králi ústupová pole
12. Vyhnání krále - vyháníme soupeřova krále do volného prostoru, nejčastěji směrem do středu nebo dál od jeho obránců
13. Zahnání krále - zaháníme soupeřova krále do pasti, nejčastěji směrem na kraj nebo do pasti mezi jeho figurkami
14. Svázání figury - dostaneme bránící figuru do vazby
15. Nevýhoda tahu - povinnost udělat tah donutí soupeře zhoršit svou pozici

Praktické ukázky jednotlivých idejí kombinací:


Diagram 1: Odstranění bránící figury

Černý střelec f8 brání bílému matovat na g7.

Bílý na tahu odstraní obránce tahem 1.Vxf8+ a po 1...Vxf8 (nebo 1...Kxf8) zakončí partii 2.Dxg7 mat.

Více ukázek Odstranění bránící figury.


Diagram 2: Odvlečení bránící figury

Černý střelec e7 kryje pole f8, na kterém chce matovat bílá věž.

Bílý odvleče bránícího střelce obětí dámy 1.Dg5+. Černý musí dámu vzít 1...Sxg5 a bílý zahraje 2.Vf8 mat.

Více ukázek Odvlečení bránící figury.

Diagram 3: Zavlečení figury

Po okamžitém 1.Dg8+ by černý král unikl na d7.

Proto bílý nejdříve zavleče soupeřova krále do matové pasti tahem 1.Vf8+ a po 1...Kxf8 dává 2.Dg8 mat.

Více ukázek Zavlečení figury.

Diagram 4: Rozbití pěšcového krytu

Černého krále chrání pěšec h7 jako jeho štít.

Bílý rozbije pěšcový kryt soupeřova krále 1.Dxh7+ a po 1...Kxh7 zakončí partii tahem 2.Vh1 mat.

Více ukázek Rozbití pěšcového krytu.


Diagram 5: Dobytí pole

Bílý by rád zakončil partii útokem na soupeřova krále z pole d8. Jenže pole d8 kryje černý jezdec.

Bílý využije svou nadvládu na d-sloupci a důležité pole d8 dobyje tvrdou silou 1.Dd8+ Jxd8 2.Vxd8 mat.

Více ukázek Dobytí pole.

Diagram 6: Ucpání pole

Po okamžitém 1.Jf7+ má černý král ústupové pole g8.

Proto bílý využije ucpání pole 1.Dg8+ Jxg8 a nyní už matuje 2.Jf7 mat.

Více ukázek Ucpání pole.


Diagram 7: Uvolnění pole

Bílý chce matovat na poli f7, jenže mu překáží jeho vlastní dáma.

Nejdříve uvolní pole f7 tahem 1.De7+ a po 1...Sxe7 dává 2.Jf7 mat.

Více ukázek Uvolnění pole.


Diagram 8: Uvolnění linie

Bílá věž míří na pole h6, kde by zasadila rozhodující úder soupeřovu králi. V cestě jí ovšem stojí černý pěšec g6.

Bílý uvolní linii (konkrétně 6. řadu) tahy 1.Dxh5+ gxh5 a potom dá 2.Vh6 mat.

Více ukázek Uvolnění linie.

Diagram 9: Překrytí bránící figury

Bílá dáma by ráda zakončila partii tahem na d8, ale tohle pole kryje černá věž h8.

Řešením je překrytí bránící figury 1.Je8+ a po ústupu krále 1...Ka8 přijde 2.Dd8 mat.

Více ukázek Překrytí bránící figury.


Diagram 10: Manévr figurou

K zakončení partie bílý potřebuje převést svou dámu na pole h6.

Rozhodující manévr provede tahy 1.Dh2+ Kg7 2.Dh6 mat.

Více ukázek Manévru figurou.


Diagram 11: Odebrání ústupových polí

Cílem bílého v této pozici je uzavřít matovou síť - zabránit soupeřovu králi v útěku.

Odebrání ústupových polí bílý docílí úvodním tahem 1.Vd7 a černý nemá žádnou obranu proti matu, například 1...Dg5 2.V2d6 mat.

Více ukázek Odebrání ústupových polí.

Diagram 12: Vyhnání krále

Černý král je zadržený v centru a je pod palbou figur bílého.

Bílý soupeřova krále nejdříve vyžene vpřed 1.Sxf7+ Ke7 a potom přepadový útok zakončí tahem 2.Sg5 mat.

Více ukázek Vyhnání krále.

Diagram 13: Zahnání krále

Věž a střelec bílého mají nabroušené zbraně k rozhodujícímu útoku.

Bílý nejdřív zažene soupeřova krále tahem 1.Sh6+ a po 1...Kg8 zahraje 2.Ve8 mat.

Více ukázek Zahnání krále.


Diagram 14: Svázání figury

Král černého je uvězněn mezi vlastními figurkami a stačí jediný jezdcový útok a partie skončí. Jenže pole c6 zatím kryje černá dáma.

Bílý soupeřovu dámu zavleče do vazby 1.Vxb7+ Dxb7, a protože svázaná dáma už pole c6 nebrání, následuje 2.Jc6 mat.

Více ukázek Svázání figury.
Diagram 15: Nevýhoda tahu

Kdyby byl v této pozici na tahu černý, měl by jediný možný tah 1...a4, po kterém by dostal 2.Jc4 mat. Jenže na tahu je bílý.

Bílý nejdříve předá soupeři povinnost táhnout drobným krokem svého krále 1.Ka1 a nyní černého zahubí povinnost táhnout (nevýhoda tahu) - po jediném 1...a4 už bílý zakončí partii 2.Jc4 mat.

Více ukázek Nevýhody tahu.Různé ideje kombinací je také možné kombinovat. Tady najdete ukázky Kombinování idejí kombinací.

Zpět

Video:


Šachové testy:
Souhrnný test idejí kombinací (3436)
Určování idejí kombinací (3437)

Naučit se víc o Idejích kombinací:
P.Herejk: Metodická příručka pro učitele a trenéry šachu, 14. lekce (strany 64-67) a 21.-24. lekce (strany 93-105)
P.Herejk: Sbírka šachových úloh, 21.-24. lekce (strany 72-87)
M.Beil: Šachová cvičebnice 4. díl, 21.-22. lekce (strany 43-60)
M.Beil: Šachová cvičebnice 5. díl, 23.-24. lekce (strany 1-20)
R.Biolek: Základy taktiky, strany 15-26 a 63-71
P.Herejk: Základní výcvik začátečníků na webu ŠSČR, 14. lekce a 21.-24. lekce

Související témata:
Odstranění bránící figury
Odvlečení bránící figury
Zavlečení figury
Rozbití pěšcového krytu
Dobytí pole
Ucpání pole
Uvolnění pole
Uvolnění linie
Překrytí bránící figury
Manévr figurou
Odebrání ústupových polí
Vyhnání krále
Zahnání krále
Svázání figury
Nevýhoda tahu
Kombinování idejí kombinací
Taktika, ideje kombinací

Odkazy:
Šachový svaz České republiky
Projekt Šachy do škol
Šachopedie

Zpět

(autor: Martin Beil, stav: hotovo)