Izolovaný pěšcový pár

Pěšcový izolovaný pár je dvojice pěšců, kteří jsou na sousedních sloupcích, ale nepovede se jim postavit se vedle sebe. Typová pozice se týká pěšců, kteří jsou na polích c3 a d4 v případě bílého a c6 a d5 u černého.

Plánem strany hrající proti izolovanému páru spočívá ve snaze pěšce zablokovat. Poté vyměnit pár figur a v koncovce získat slabé pěšce.

S izolovaným pěšcovým párem je plánem postup zadního pěšce vpřed a převod do pozice Visacích pěščů. Druhým plánem je útok na krále.Diagram 1: Izolovaný pěšcový pár

Bílý má izolovaný pěšcový pár. Výhodou je centrální pěšec, který ovládá pole e5, které má možnost využít jako odrazový můstek pro své figury. Nevýhodou jsou slabší pěšci na sloupcích a, c.

Černý v téhle pozici může tlakem po sloupci c zaměstnat bílé figury. Bílé věže tak nebezpečné ani být nemohou. Černí pěšci na sloupcích b, e nejsou slabí, protože mohou postoupit na b6, e6.


Diagram 2: Blokáda

1.Ja4. V pozici je více možností. Bílý si vybral blokádu pěšců.

1...Db5 2.Se3. I díky lepšímu vývinu má možnost dostat plně pod kontrolu pole c5.

2...0–0 3.Vc1. Věž už začíná olizovat pěšce c6. Bílý, ale hlavně plně ovládl pole c5 a může přes něj usilovat o výhodu.

Diagram 3: Slabý a-pěšec

Černý zablokoval postup izolovaného pěšcového páru. Střelec bílého je navíc omezován svými pěšci. Pozice je kritická. Černý zde vymyslel plán přeskupení svých těžkých figur za účelem zvýšení tlaku na pěšce a.

1...Dc4 (s plánem Vaa4, Vca6). 2.Dxc4 Vxc4 3.a3 Se7. Bílý si ulehčil výměnou dam, ale pozice je stále na pokraji porážky. Černý přitáhne bílé figury k obraně pěšce a3 a potom rozhodne otevřením pozice a proniknutím do pozice bílého.
Diagram 4: Převaha v aktivitě figur

Černý i přes opožděného pěšce e6 stojí lépe. Izolovaný pěšcový pár bílého je pečlivě zablokován centralizovaní střelci navíc omezují pohyblivost bílých figur.

1...Sf4. Černý pokračuje v omezování figur bílého.

2.Jf1 Jc4 3.Sc1 g5. Černé figury ovládají velkou část pozice a jasně dominují. Černá převaha v aktivitě je tak výrazná, že černý stojí jasně lépe.
Diagram 5: Útok na krále

Černý cestou za vytvořením izolovaného pěšcového páru vyměnil jezdce kryjícího rošádu. Bílý toho využil k oslabení černých polí a teď je na něm, aby v útoku pokračoval.

1.h4 Pěšec je nedotknutelný. Černá pole by byla velmi slabá. 1...Ja5 (1...Sxh4?? 2.Jxh4 Dxh4 3.Sg5+–).

2.Jg5. Pozice je v rovnováze, ale černý musí bránit přesně. Kolem krále není mnoho obránců a tak musí bílý kout železo, dokud je žhavé.Diagram 6: Útok v centru

Bílý předchozím manévrováním dosáhl nesouladu v souhře černých figur. Teď ho využije pro taktické řešení své strategické koncepce.

Po tahu 1.e4 získal bílý převahu. Pozice je velmi složitá. 1...Ve5? 2.Jb4 s velkou výhodou bílého. Jednoduché krytí pěšce černému nepomůže, ale ani jiné tahy nedávají černému příliš šancí na záchranu.

Diagram 7: Obranné možnosti

Bílý se dostal do koncovky a s jezdcem proti špatnému střelci nic neriskuje. Černý je v kritické situaci a proto musí hledat aktivní tahy. 1...a5. Po b4 by bílý zatlačil černého do hluboké defenzívy.

2.Vhc1 Kd6 3.V1c3 Va6 Černý uvolňuje věž z c8 k aktivním výpadům. 4.Jb5+ Ke7. Věžová koncovka by byla špatná. Po ústupu králem se nic špatného neděje a černý drží pozici.


Diagram 8: Realizace převahy ve věžovce

Bílý nejdříve zahnal černou věž na pasivní umístění. Teď zafixuje slabé pěšce a6 a c6 tahy 1.b4 Vb8 2.a3 Va8. Tím bílý dosáhl maximální aktivity při stávající struktuře.

Pro větší aktivitu potřebuje pěšcovou strukturu změnit. Zahrál 3.e4 fxe4 4.fxe4 dxe4 5.Kxe4, čímž otevřel druhou část šachovnice. Následná realizace je taktéž velmi poučná, ale to už nepatří k tématu.

Zpět

Šachové testy:
Typy pěšců (5109)
Silné a slabé body (5119)
Využití slabin (5120)
Vlastnosti figur (5219)
Hodnocení a plán (5220)
Test typových pozic (připravujeme)

Naučit se víc o Izolovaném pěšcovém páru:
P.Herejk: Metodická příručka pro učitele a trenéry šachu, ?. lekce (strany ?-?)
P.Herejk: Sbírka šachových úloh, ?. lekce (strany ?-?)
R.Biolek: Základy strategie, strany ?-?
R.Biolek: Plán v šachové partii, strany ?-?
R.Biolek: Šachy. Hra fantazie, strany ?-?
D.Kaňovský: Nebojme se chameleona, strany ?-?
V.Hora: Vybrané typové pozice, strany ?-?
J.Hrabě: Izolovaný pěšec, strany ?-?
M.Jurka: Ježkovité struktury, strany ?-?
Z.Závodný: Blokádová oběť pěšce, strany ?-?
Z.Závodný: Centrální pozice s pěšcovým klínem na e5, strany ?-?
Z.Závodný: Dvojpěšci, strany ?-?
Z.Závodný: Symetrické pěšcové formace v centru, strany ?-?
A.Suetin: Škola šachové strategie a taktiky, strany ?-?
L.Pachman: Moderní šachová strategie, strany ?-?
A.Nimcovič: Můj systém, strany ?-?
A.Nimcovič: Můj systém v praxi, strany ?-?
P.Herejk: Základní výcvik začátečníků na webu ŠSČR, ?. lekce
M.Beil: Tajná přání šachových figurek, VYJDE V ROCE 2022

Související témata:
Typové pozice
Izolovaný pěšec
Visací pěšci
Karlovarská struktura
Malé centrum
Pěšcová převaha na křídlech
Maroczyho výstavba
Blokované pěšcové centrum
Symetrické pěšcové struktury
Strategie, typové pozice
Střední hra
Strategie
Rozdělení sloupců
Boj o volný sloupec
Silné a slabé body
Pěšcová struktura
Hodnocení pozice
Plán hry
Značky pro hodnocení tahů a pozic
Aktivita
Pasivita
Domovník
Strategie, obecné

Odkazy:
Šachový svaz České republiky
Projekt Šachy do škol
Šachopedie

Zpět

(autor: Zdeněk Holeksa, stav: doplnit literaturu)