Jezdcové kombinace

Jezdcův netradiční krok mu dává dobré kombinační schopnosti. Díky jinému pohybu než kterákoli jiná figura má výborné možnosti dvojích úderů.

Hlavní kombinační možnosti jezdce:

- dvojí úder
- odtažný šach
- odtažné napadení se šachem
- dušený mat
- další matové obrazce

Při dušeném matu je soupeřův král udušen mezi vlastními figurami, přes které působí matující jezdec. Při dalších matových obrazcích jezdec buď sám matuje, anebo pomáhá uzavírat matovou síť ve spolupráci s dalšími figurkami.


Diagram 1: Dvojí úder jezdcem

Jezdec je největší mistr dvojích úderů, neboli vidliček. Je to díky tomu, že žádná jiná figura nemá stejný způsob pohybu jako jezdec. Tím pádem se ostatní figury proti jezdcovým útokům těžko brání.

V naší pozici bílý tahem 1.Je6+ zaútočí současně na černého krále i věž. Po ústupu krále 1...Kf6 sebere věž 2.Jxd8 a vyhraje.

Test: Dvojí úder jezdcem (3204)
Diagram 2: Dvojí úder jezdcem - obtížnější

Dvojí úder může být výsledkem více či méně komplikované kombinace.

V pozici na diagramu by bílý jezdec rád zasadil dvojí úder na soupeřova krále a dámu z pole d7. Tohle pole je však kryté černým střelcem c8.

Proto bílý nejdříve odstraní obránce 1.Dxc8 a po 1...Vxc8 získá dámu pomocí dvojího úderu 2.Jd7+ Ke8 3.Jxb6. Výsledkem celé kombinace je zisk střelce pro bílého (bílý odevzdal dámu za střelce a potom sebral soupeřovu dámu zadarmo).Diagram 3: Odtažný šach jezdcem

Jezdec je také velice silná figura na různé odtahy.

Bílá dáma e2 míří na soupeřova krále. Stačí odskočit jezdcem e5 na takové pole, odkud jezdec zaútočí na co nejsilnější figuru soupeře. Bílý zahraje 1.Jc6+ a například po 1...De7 2.Jxe7 vyhraje.

Test: Různé odtahy jezdcem (3217)

Diagram 4: Odtažné napadení se šachem

Bílá a černá dáma stojí naproti sobě na stejné diagonále a protože je černá dáma nechráněná, stačí bílému odskočit se šachem.

Správné odtažné napadení bude 1.Jxf6+ a po 1...Jxf6 sebereme dámu 2.Dxc6.

Test: Odtažné napadení různými figurami (3220)

Diagram 5: Chycení silnější figury

Díky své schopnosti přeskakovat překážky dokáže jezdec útočit na soupeřovy figury, které jsou uvězněny mezi vlastními bojovníky.

V naší pozici bílý zahraje 1.Jc7 a černá věž a8 je ztracena.

Test: Chycení figury různými figurami (3225)

Diagram 6: Dušený mat

Matový obrazec, při kterém je král uvězněný mezi vlastními figurami a soupeřův jezdec mu zasazuje matový úder, se nazývá dušený mat.

Typickou ukázkou je tento manévr s obětí dámy. Bílý začne dvojitým šachem 1.Jh6++ a po ústupu krále 1...Kh8 (1...Kf8 2.Df7 mat) obětuje dámu za ucpání pole 2.Dg8+ Vxg8 a matuje 3.Jf7 mat.

Dušený mat 1. tahem (3374)
Dušený mat 2. tahem (3375)
Dušený mat 3. tahem (3376)


Diagram 7: Dušený mat - obtížnější

K dušenému matu mohou vést i složitější kombinace.

V naší pozici bílý nejdříve překryje černou dámu, která brání pěšce f7, tahem 1.Vd7. Po 1...Sxd7 (1...Jxd7 2.Dxf7+ Kh8 3.De8+ Jf8 4.Dxf8 mat) 2.Dxf7+ Kh8 vytvoří matovou hrozbu tahem 3.Sc4

Černý pokryje mat 3...Jg6 (uvolňuje věž a8) a následuje udušení 4.Dg8+ Vxg8 5.Jf7 mat.

Výuka: Dušený mat (13606)
Výuka: Dušený mat II (13626)


Diagram 8: Další maty jezdcem

Jezdec umí dávat i jiné maty než dušené.

V této pozici bílý nejprve rozbije soupeřovu obranu obětí dámy 1.Dxg7+ a po 1...Jxg7 2.Vxh6+ Kg8 zakončí partii 3.Je7 mat.

Test: Mat 2. tahem - matuje jezdec (3504)
Test: Mat 3. tahem - matuje jezdec (3515)
Výuka: Jezdcové kombinace (13504)Diagram 9: Kombinace s obětí jezdce

Stejně jako ostatní figury, i jezdec se rád obětuje za dosažení matového cíle.

V naší pozici se jezdec obětuje za rozbití pěšcového krytu soupeřova krále tahem 1.Jf6+. Černý musí 1...gxf6 (1...Kh8 2.Vxh7 mat) a bílý využije díru v černé obraně 2.Vg3+ Kh8 3.Sxf6 mat.

Test: Mat 2. tahem s obětí jezdce (3509)
Test: Mat 3. tahem s obětí jezdce (3520)Zpět

Šachové testy:
Maty 1. tahem jezdcem (1324)
Matové obrazce s jezdcem (1345)
Materiální zisky s jezdcem (1364)
Dvojí úder jezdcem (3204) viz výše
Různé odtahy jezdcem (3217) viz výše
Dušený mat 1. tahem (3374) viz výše
Dušený mat 2. tahem (3375) viz výše
Dušený mat 3. tahem (3376) viz výše
Mat 2. tahem - matuje jezdec (3504) viz výše
Mat 2. tahem s obětí jezdce (3509) viz výše
Mat 3. tahem - matuje jezdec (3515) viz výše
Mat 3. tahem s obětí jezdce (3520) viz výše

Šachová výuka:
Jezdcové kombinace (13504) viz výše
Dušený mat (13606)
Dušený mat II (13626)

Naučit se víc o Jezdcových kombinacích:
P.Herejk: Metodická příručka pro učitele a trenéry šachu, 19. lekce (strany 85-87)
P.Herejk: Sbírka šachových úloh, 19. lekce (strany 64-67)
M.Beil: Šachová cvičebnice 4. díl, 19. lekce (strany 23-32)
V.Chenkin: Poslední šach (v ruštině), strany 66-85 a 200-211
P.Herejk: Základní výcvik začátečníků na webu ŠSČR, 18. lekce

Související témata:
Jezdec
Věžové kombinace
Střelcové kombinace
Dámské kombinace
Pěšcové kombinace
Taktika, kombinace jednotlivých figur

Odkazy:
Šachový svaz České republiky
Projekt Šachy do škol
Šachopedie

Zpět

(autor: Martin Beil, stav: hotovo)