Kombinování idejí kombinací

V rámci jedné kombinace se více idejí často spojuje do fungujícího celku.

Právě ve fantazii a v kombinování idejí je ukryto kouzlo šachových kombinací!

I v rámci třítahových kombinací je možné najít několik různých idejí najednou. Někdy i jeden tah může plnit dvě různé ideje.

Za uskutečnění kombinačních cílů můžeme i obětovat materiál a fantazii se meze nekladou. Kombinovat ideje je možné mnoha způsoby a my si níže prohlédneme několik ukázek.Diagram 1: Odstranění + Odvlečení

V této pozici bílý ovládá g-sloupec a rád by matoval věží na g8. Tohle pole však zatím kryjí černá dáma i věž.

Bílý nejdříve odstraní bránící věž tahem 1.Dxf8+ a po 1...Dxf8 odvleče ještě zbylou obránkyni - dámu - tahem 2.Sxf6+. Po 2...Dxf6 pak dává 3.Vg8 mat.


Diagram 2: Odstranění figury + Dobytí pole

Černý král je slabý na poslední řadě, ale zatím ho vlastním tělem brání střelec f8 a k tomu ještě jezdec c6 kryje důležité pole d8.

Bílý pokračuje rázně se samými šachy: tahem 1.Dxf8+ odstraní první překážku z cesty. Černý musí 1...Kxf8 a nyní bílý hrubou silou dobyje pole d8 2.Vd8+ Jxd8 3.Vxd8 mat.


Diagram 3: Odstranění figury + Uvolnění linie

Několik bílých figur má namířeno směrem k bílému králi: jezdec, střelec, dáma i věž. Zatím černá obrana působí pevně, ale bílý ji rázným postupem prorazí.

Nejprve odstraní bránícího černého jezdce 1.Dxe5. Po dobrání 1...Dxe5 (pokud by černý nevzal, bílý s figurou navíc zvítězí) bílý uvolní čtvrtou řadu pro věž a současně rozbíjí pěšcový kryt černého krále tahem 2.Jg6+ a po 2...hxg6 zakončí partii 3.Vh4 mat.

Diagram 4: Rozbití pěšcového krytu + Odvlečení

Bílý má silný tlak po c-sloupci a do útoku na soupeřova krále se zapojují i bílá dáma a oba střelci. Černého zatím drží nad vodou dvojblok střelec c6 + pěšec b7.

Klíčem k soupeřově pevnosti je rozbití černého krytu. Zahraje 1.Vxc6+ a po 1...bxc6 by rád zakončil partii matem dámou na c7, který však zatím kryje černá dáma. Bílý použije odvlečení 2.Sa6+ bxa6 3.Dc7 mat.

Diagram 5: Uvolnění linie + Odvlečení

Král zadržený v centru šachovnice přinese černému velké problémy. Proti takovému králi je potřeba otevřít linie a rázně vytvořit hrozby.

Bílý nejprve uvolní své věži d-sloupec postupem 1.Sxb5+ axb5. Zbývá ještě dobýt pole d8, které zatím brání černá věž c8. Řešením problému je odvlečení obránce 2.Jc7+ Vxc7 3.Vd8 mat.


Diagram 6: Uvolnění linie + Dobytí pole

Černý král v centru šachovnice je ve velkém nebezpečí, stačí mu dát vhodný šach a partie skončí.

Tahem 1.Jxg6+ bílý uvolní linii (f-sloupec) pro své věže a po 1...hxg6 zbývá dobýt pole f5: 2.Vf5+ gxf5 3.Vxf5 mat.


Zpět

Video:


Šachové testy:
Kombinování idejí kombinací (připravujeme)
Souhrnný test idejí kombinací (3436)
Určování idejí kombinací (3437)

Naučit se víc o Kombinování idejí kombinací:
P.Herejk: Metodická příručka pro učitele a trenéry šachu, 14. lekce (strany 64-67) a 21.-24. lekce (strany 93-105)
P.Herejk: Sbírka šachových úloh, 21.-24. lekce (strany 72-87)
M.Beil: Šachová cvičebnice 4. díl, 21.-22. lekce (strany 43-60)
M.Beil: Šachová cvičebnice 5. díl, 23.-24. lekce (strany 1-20)
R.Biolek: Základy taktiky, strany 15-26 a 63-71
P.Herejk: Základní výcvik začátečníků na webu ŠSČR, 14. lekce a 21.-24. lekce

Související témata:
Ideje kombinací
Odstranění bránící figury
Odvlečení bránící figury
Zavlečení figury
Rozbití pěšcového krytu
Dobytí pole
Ucpání pole
Uvolnění pole
Uvolnění linie
Překrytí bránící figury
Manévr figurou
Odebrání ústupových polí
Vyhnání krále
Zahnání krále
Svázání figury
Nevýhoda tahu
Taktika, ideje kombinací

Odkazy:
Šachový svaz České republiky
Projekt Šachy do škol
Šachopedie

Zpět

(autor: Martin Beil, stav: hotovo)