Maroczyho výstavba

Maroczyho výstavba je pěšcová struktura, ve které má bílý velkou prostorovou převahu díky pěšcům c4, e4. Díky nim kontroluje důležitá pole b5, d5, f5.

Má také polootevřený d-sloupec s důležitým předsunutým bodem d5.

Je pojmenována po maďarském velmistru Gezovi Maroczym, který hrál na vysoké úrovni na přelomu 19. a 20. století. Dokonce jednal o možnosti vyzvat k zápasu mistra světa Emanuela Laskera. V dnešní době je tato výstavba stále v oblibě.
Diagram 1: Maroczyho výstavba

Za Maroczyho pozici můžeme považovat i pozici, kdy černý vyvíjí černopolného střelce na e7, tedy místo g6 nám bude stát pěšec na e6. Výhodou této změny je pro bílého slabý pěšec d6. My se zaměříme na plány s pěšcem na g6. Bílý má více prostoru a kontroluje pole d5, kde černý chtěl tlačit v centru.

Černého plány jsou spojené s narušením postavení pěšců c4 a e4. Základní možnost je snaha prosadit tah b5. Druhá riskantnější je tahem f5 tlačit na pěšce e4. Bílý může útočit na krále tahy f4, f5 nebo dokonce f3 a h4.Diagram 2: Útok na krále f4-f5

Bílý zde rozvíjí útok na krále tahem f4 a chce pokračovat vpřed. Černý však připravil postup pěšce na b5 a tomu je třeba předejít. 1.a4 Kh8. Černý neuspěl s tahem b5 a tak se připravuje na tah f5.

2.Kh1 Jg8. Černý je připraven, ale bílý je rychlejší. 3.f5 Sd7 4.Jd5. Převahu zde vidí i slepý. Černému se nepovedlo využít potenciálu své pozice a přenechal aktivitu bílému.


Diagram 3: Výměna černopolných střelců

V pozici Maroczyho výstavby chce černý vyměnit černopolné střelce a bílému ponechat jeho bílopolného, který bude koukat do svých pěšců. 1...Dh8 2.Vc2 Df6. Černý provokuje koně ke skoku na d5 tak, aby se dostal do očekávané pozice jezdce proti střelci.

3.Jd5 Sxd5 4.Vxd5 Sxe3. Černý mohl po Jxe4 přejít do koncovky s nestejnobarevnými střelci, ale to by znamenalo spokojit se s remízou. 5.Dxe3 Da1. Pozice je vyrovnaná, ale zároveň bohatá na mnoho zajímavých motivů.
Diagram 4: Oslabování pozice a protihra soupeře

Bílý postupem b4 oslabil pěšce c4 a teď jej pokryl pasivním způsobem. Zajímavější určitě bylo jezdcem vstoupit na pole d5. 1.Je2?! Da4! Černý hned zaujímá aktivní postavení v soupeřově táboře. Dámu se bílému nepodaří chytit.

2.f4 Vfe8 3.f5. Bílý nastoupil do útoku. Každý tah pěšcem však za sebou zanechává nějaké slabší pole. V tomto případě se černý jezdec těší na pole e5. 3...Jf8 4.Sd4!? Jd7 5.Sxg7 Kxg7. Bílý má sice prostor a centralizované figury, ale černá pozicie skýtá slušné protišance.
Diagram 5: Postup černého f-pěšce

Černý se odhodlal k postupu f5. Podařilo se mu eliminovat centrálního pěšce bílého, ale další postup pěšce f už byl navíc. Bílý využije slabosti černého krále k zisku materiální převahy. 1.b4 Jd7 2.Jd5 Bílý jde sezobnout pěšce f4.

2...Jb6. Černý mohl pokrýt tahem e5. Oslabení bílých polí nepřinese černému nic dobrého. 3.Jxf4 Jxc4!? Sebrat jezdcem pěšce je příliš velké riziko. Bílý rozvine směrem k černému králi nepříjemnou aktivitu. 4.Sxc4+ Vxc4 5.Jh5 Sh8 6.Ve4! Černý král je téměř bez ochrany a bílé figury hledají cesty k jeho napadení.Diagram 6: Útok na krále v podání černého

Bílý chystá postup pěšců dámského křídla. Vyhnal by jezdce z pole c5 a postupoval by dál. Černý i za cenu oslabení pěšce d6 sebral jezdci oblíbené pole d5, kde by získal pro bílého kus prostoru.

1.Jb5?! Lepší bylo zahrát Sf1, což by bílému zajistilo menší výhodu. 1...Dh4! 2.g3 Sxg3. Černý rozbije pěšcový kryt krále a vrhne na něj všechny síly. 3.hxg3 Dxg3+ 4.Kf1 Jxe4! Otevírá linie na krále. Po braní by f5 bylo fatální.

Diagram 7: Symetrická transformace struktury

Černý vyměnil na d5 a bílý bere pěšcem c4. Tím se otevírá c-sloupec, o který se bude bojovat.

Bílý usiluje o zvětšování prostorové převahy. Bude se tak snažit znepříjemňovat život černým figurám, které se pohybují na omezeném prostoru.

Černý se snaží o uvolňující výměny. Může nastoupit a-pěšcem se snahou získat prostor nebo otevřít sloupec a. Riskantnější může být protihra tahy e6 a f5, která může přinést oslabení.
Diagram 8: Asymetrická transformace struktury

V pozicích po e4xd5 bílý myslí na útok na krále. Tlak na pěšce e7 a postup f-pěšce jsou dvě silné zbraně, které černému přidělají vrásky.

Černý by rád vyměnil figury. Hlavně dámy, aby zneutralizoval útok bílého.

Dalším plánem černého je narušit pěšcovou hradbu dámského křídla a zaměstnat bílého bojem o sloupec a. Nebo tlakem na pěšce c4, ke kterému může využít pěšcový výpad na b5.Zpět

Šachové testy:
Typy pěšců (5109)
Silné a slabé body (5119)
Využití slabin (5120)
Vlastnosti figur (5219)
Hodnocení a plán (5220)
Test typových pozic (připravujeme)

Naučit se víc o Maroczyho výstavbě:
P.Herejk: Metodická příručka pro učitele a trenéry šachu, ?. lekce (strany ?-?)
P.Herejk: Sbírka šachových úloh, ?. lekce (strany ?-?)
R.Biolek: Základy strategie, strany ?-?
R.Biolek: Plán v šachové partii, strany ?-?
R.Biolek: Šachy. Hra fantazie, strany ?-?
D.Kaňovský: Nebojme se chameleona, strany ?-?
V.Hora: Vybrané typové pozice, strany ?-?
J.Hrabě: Izolovaný pěšec, strany ?-?
M.Jurka: Ježkovité struktury, strany ?-?
Z.Závodný: Blokádová oběť pěšce, strany ?-?
Z.Závodný: Centrální pozice s pěšcovým klínem na e5, strany ?-?
Z.Závodný: Dvojpěšci, strany ?-?
Z.Závodný: Symetrické pěšcové formace v centru, strany ?-?
A.Suetin: Škola šachové strategie a taktiky, strany ?-?
L.Pachman: Moderní šachová strategie, strany ?-?
A.Nimcovič: Můj systém, strany ?-?
A.Nimcovič: Můj systém v praxi, strany ?-?
P.Herejk: Základní výcvik začátečníků na webu ŠSČR, ?. lekce
M.Beil: Tajná přání šachových figurek, VYJDE V ROCE 2022

Související témata:
Typové pozice
Izolovaný pěšec
Visací pěšci
Izolovaný pěšcový pár
Karlovarská struktura
Malé centrum
Pěšcová převaha na křídlech
Blokované pěšcové centrum
Symetrické pěšcové struktury
Strategie, typové pozice
Střední hra
Strategie
Rozdělení sloupců
Boj o volný sloupec
Silné a slabé body
Pěšcová struktura
Hodnocení pozice
Plán hry
Značky pro hodnocení tahů a pozic
Aktivita
Pasivita
Domovník
Strategie, obecné

Odkazy:
Šachový svaz České republiky
Projekt Šachy do škol
Šachopedie

Zpět

(autor: Zdeněk Holeksa, stav: doplnit literaturu)