Matování dámou

Při matování dámou potřebujeme i pomoc svého krále.

Je více způsobů, jak matovat králem a dámou. My si ukážeme způsob, který není nejrychlejší, ale je velmi jednoduchý.

Nejdříve dáma vlastními silami zažene soupeřova krále na kraj.

Potom přijde na pomoc náš král a pomůže dámě dát mat soupeřovu králi.

Při matování dámou si musíme dát pozor, abychom nedali pat.


Diagram 1: Mat - na kraji s pomocí krále

Mat dámou může vypadat například takto.

Bílá dáma útočí na černého krále a odebírá mu i úniková pole.

Úkolem bílého krále je chránit matující dámu.


Diagram 2: Náš král na pomoc

V naší pozici už dáma uzavřela soupeřova krále do "ohrádky". Černý král může tahat jen tam a zpátky na polích a8 a b8. Bílý na tahu nesmí zahrát 1.Dc7 pat.

Místo toho bílý přiblíží svého krále 1.Kd2 Kb8 2.Kc3 Ka8 3.Kb4 Kb8 4.Kb5 Ka8 5.Kb6 Kb8.

A nyní už bílý zahraje 6.Db7 mat.

Diagram 3: Odřezání krále na kraji

Před přiblížením krále na pomoc potřebujeme zavřít soupeřova krále do ohrádky.

V naší pozici provedeme odřezání černého krále tahem 1.Db4.

Černý král už nikam neuteče a bílý jen přiblíží svého krále a potom dá mat.


Diagram 4: Dáma zahání krále

K zahánění soupeřova krále používáme tah dámou, který králi odebírá místo. Zahrajeme 1.De4. Dáma vstupuje na pole, které je "do L" (na tah jezdce) od soupeřova krále.

Černý král musí ustoupit směrem ke kraji, například 1...Kf7 (nebo 1...Kg5 2.Df3) a dáma znovu vstupuje "do L" od krále tahem 2.De5 Kg6 3.Df4 Kg7 4.Df5 a černý král už musí na kraj šachovnice 4...Kh6.

Přijde odřezání na kraji 5.Dg4, pak přiblížení bílého krále a potom mat dámou.Diagram 5: Obtížnější situace

V některých pozicích už dáma stojí "do L" od soupeřova krále a hledá nejlepší způsob dalšího omezování.

Bílý zahraje 1.De4, čímž omezuje černého krále. Dále kopíruje tahy soupeřova krále: 1...Kd6 2.Df5 Kc6 3.De5 Kb6 4.Dd5 Kc7 5.De6 Kb7 6.Dd6 Kc8 (nebo 6...Ka7 7.Db4) a tahem 7.De7 odřízne krále na kraji.

Potom bílý přiblíží svého krále a dá mat dámou.Diagram 6: Odřezání na úvod

Na úvod matování hledáme takové odříznutí soupeřova krále, abychom ho hnali směrem ke kraji šachovnice.

Zahrajeme 1.Dd5 (je to lepší než 1.Dg4). Dále například 1...Kg6 2.De5 Kf7 3.Dd6 Kg7 4.De6 a černý král musí na kraj 4...Ke8. Přijde uzavření do ohrádky 5.Dd7.


Diagram 7: Nejrychlejší mat

Vhodnou spoluprací dámy a krále je možné matovat za velmi málo tahů.

V naší pozici zahrajeme 1.De6 a tím výrazně omezíme černého krále.

Po jediné odpovědi 1...Kh5 pokračujeme 2.Kf4 Kh4 a dáme 3.Dg4 mat.

Zpět

Přehrávání:

Šachové testy:
Mat dámou (1416)
Matování těžkými figurami (6261)

Naučit se víc o Matování dámou: UPRAVIT
Malé představení šachových kouzel, strany ?-?
Tři části šachové partie, strany ?-?

Související témata:
Matování dvěma věžemi
Matování věží
Matování dvěma střelci
Matování střelcem a jezdcem
Různá matování
Koncovky, matování

Odkazy:
Šachový svaz České republiky
Projekt Šachy do škol
Šachopedie

Zpět

(autor: Martin Beil, stav: připomínkování)