Matování dvěma věžemi

Dvě věže matují soupeřova krále poměrně snadno.

Vždy jedna věž odřízne soupeřovu králi cestu a pak mu druhá věž dá šach a zažene ho o řadu dál.

Postupně soupeřova krále zaženou až na kraj šachovnice, kde mu dají mat.

Důležité je udržovat své věže od soupeřova krále daleko, aby je neohrozil.

Vlastní král není k matování přímo potřeba. Stačí, aby věžím při matování nepřekážel.Diagram 1: Mat - dvě věže matují na kraji

Jedna věž odřezává králi únikovou cestu.

Druhá věž na něj útočí a dává mu mat.

Bílý král není k matování potřeba, proto jen přihlíží z dálky.


Diagram 2: Zahánění krále na kraj

Stejným způsobem probíhá i zahnání krále na kraj.

Věž g5 odřezává pátou řadu. Bílý útočí druhou věží 1.Vh6+. Černý král ustoupí 1...Kd7.

Nyní věž h6 odřezává šestou řadu. A věže se v útoku vystřídají: 2.Vg7+ Ke8.

Teď věž g7 brání sedmou řadu. A druhá věž dává 3.Vh8 mat.
Diagram 3: Věže daleko od krále

Věže jsou dalekonosné figury a rády soupeřova krále zahánějí z bezpečné vzdálenosti.

Černý král útočí na bílou věž g5. Napadená věž se přesune co nejdále 1.Va5.

Černý pokračuje 1...Kg6 a brání bílému v šachování z pole h6. Proto se na vzdálenou stranu šachovnice přesune i druhá věž tahem 2.Vb4.

Dále například: 2...Kf6 3.Vb6+ Ke7 4.Va7+ Kd8 5.Vb8 mat.Diagram 4: Jedna věž odřezává, druhá útočí

V této pozici bílá věž h4 odřezává čtvrtou řadu. Vytváří řeku, kterou černý král nemůže projít.

Druhá věž na krále zaútočí tahem 1.Va5+. Po ústupu 1...Kc6 zaútočí zase opačná věž 2.Vh6+ Kb7.

Následuje přemístění věže z a5 na opačnou stranu šachovnice 3.Vg6 a po 3...Kc7 už rychlý závěr 4.Vg7+ Kd8 5.Vh8 mat.

Diagram 5: Odřezání na úvod

Než soupeřova krále začneme šachovat, nejdříve mu odřízneme únikovou cestu.

V naší pozici můžeme čtvrtou řadu odříznout tahem 1.Vh4 (anebo druhou věží 1.Va4).

Černý král se může vydat směrem k naší věži 1...Kf5, přijde útok druhou věží 2.Va5+ Kg6 a teď přemístění věže na větší vzdálenost 3.Vb4. Věže brzy zaženou krále na kraj a tam mu dají mat.

Diagram 6: Na kterou stranu zahnat krále

V některých pozicích si můžeme vybrat, na kterou stranu soupeřova krále zaženeme.

Zde máme na výběr, jestli krále zahnat směrem na osmou řadu (tahem 1.Va3), nebo směrem na a-sloupec (tahem 1.Vd1 / 1.Vd8), nebo směrem na první řadu (tahem 1.Va5 / 1.Vh5).

Nejlepší je zahnat soupeřova krále tam, kam to má nejblíže. Proto vybereme 1.Vd1 (šlo by i 1.Vd8) a dále například 1...Kc3 2.Vc8+ Kb2 3.Vd7 Kb3 4.Vb7+ Ka4 5.Va8 mat.
Diagram 7: Správná souhra figur

Pro úspěšné matování je důležitá správná souhra figur. Věže jsou dalekonosné figury, proto chtějí být daleko od soupeřova krále a odřezávat ho směrem na kraj. Náš král nesmí zavazet.

V naší pozici zahrajeme 1.Vd8 (věž daleko od krále) a dále například 1...Ke5 2.Vb1 (zapojujeme do hry i druhou věž) 2...Ke6 3.Ve1+ (zahnání krále směrem na kraj) 3...Kf7 4.Vd2 (věž daleko) 4...Kf6 5.Vf2+ Kg5 6.Vg1+ Kh4 7.Vh2 mat.
Zpět

Přehrávání:

Šachové testy:
Mat dvěma věžemi (1415)
Matování těžkými figurami (6261)

Naučit se víc o Matování dvěma věžemi: UPRAVIT
Malé představení šachových kouzel, strany ?-?
Tři části šachové partie, strany ?-?

Související témata:
Matování dámou
Matování věží
Matování dvěma střelci
Matování střelcem a jezdcem
Různá matování
Koncovky, matování

Odkazy:
Šachový svaz České republiky
Projekt Šachy do škol
Šachopedie

Zpět

(autor: Martin Beil, stav: připomínkování)