Matování střelcem a jezdcem

Matování střelcem a jezdcem je výrazně náročnější než jiná základní matování.

Je k němu potřeba výborná souhra krále, střelce i jezdce. A v několika okamžicích matování je potřebná i znalost typických obrazců.

Soupeřova krále matujeme v rohu stejné barvy, na které stojí náš střelec.

Pro zahánění soupeřova krále do správného rohu je užitečný manévr jezdce ve tvaru "W". V jeden okamžik se už už zdá, že soupeřův král uniká, ale správnou souhrou našich figur je nucený vrátit se zpět na kraj.

Pro zahnání soupeřova krále na kraj šachovnice je důležitá přesná souhra krále, střelce a jezdce. Často vytváříme blokádu či neprostupnou hráz: vhodně postavený král, střelec kryje pole své barvy, jezdec stojí na stejné barvě jako střelec, aby kryl pole opačné barvy.


Diagram 1: Mat - v rohu barvy střelce

Mat střelcem a jezdcem je možné vynutit pouze v rohu stejné barvy, po které se pohybuje náš střelec.

Náš král stojí na poli umístěném "do L" od rohového pole, jezdec kryje ústupové pole g8, střelec matuje.

V opačném rohu není možné mat vynutit!

Diagram 2: Uzavírání matové sítě

Když je soupeřův král uvězněný v rohu šachovnice (bílý střelec kryje pole c8), je už matování snadné.

Zahrajeme 1.Jb4 (jezdec míří na pole a6). Po 1...Ka8 si musíme dát pozor na nebezpečí patu (2.Ja6 pat).

Místo toho předáme soupeři povinnost táhnout, například 2.Sd7 a po 2...Kb8 zakončíme partii 3.Ja6+ Ka8 4.Sc6 mat.
Diagram 3: Zahnání krále do rohu

Zahnání krále je trochu podobné jako při matování dvěma střelci.

V naší pozici bude bělopolný střelec odebírat soupeřovu králi bílá pole na osmé řadě. A jezdec bude odebírat černá pole - z d7 kryje f8, z b7 bude krýt d8.

Zahrajeme 1.Sg6+ Kd8 2.Jc5 (míříme na b7) 2...Kc8 3.Kf7 (předáváme soupeři povinnost táhnout) 3...Kd8 4.Jb7+ Kc8 5.Kc6 Kb8 6.Kb6 Kc8 a nyní tahem 7.Sf5+ zaháníme soupeřova krále do rohu. Zbytek už je totéž jako v diagramu číslo 2, dohrát do matu můžete sami.Diagram 4: Zahnání do správného rohu - manévr W

Při zahnání soupeřova krále ze špatného rohu do správného používáme manévr jezdcem ve tvaru písmene "W". V naší pozici je černý král blízko rohu h8, my ho však potřebujeme do bílého rohu a8.

Začneme 1.Sf5 (předání povinnosti táhnout soupeři) 1...Kf8 2.Sh7 Ke8 3.Je5 Kf8 (na možnost 3...Kd8 se podíváme v příštím diagramu) 4.Jd7+ Ke8 5.Ke6 Kd8 6.Kd6 Ke8 7.Sg6+ Kd8. A jezdec pokračuje ve svém manévru 8.Jc5 Kc8 9.Sf7 (předání tahu soupeři) 9...Kd8 10.Jb7+ Kc8 11.Kc6 Kb8 12.Kb6 Kc8 13.Sf5+ Kb8. Černý král je zahnán do správného rohu a uzavření matové sítě už je snadné.
Diagram 5: Král uteče jen kousek

Náročnější situace nastane, když v pozici na našem diagramu černý král místo 1...Kf8 zahraje 1...Kd8. Zdánlivě směřuje do rohu, který je výhodný pro bílého. Uniká však z dosahu bílého krále.

Bílý musí hrát velmi přesně a chladnokrevně. Pokračujeme 2.Ke6 Kc7 3.Jd7 Kc6. Zdá se, že černý král unikl z pasti. Dobrá souhra bílých figur ho však zažene zpět.

Zahrajeme 4.Sd3 a černý král musí couvat 4...Kc7 (nebo 4...Kb7 5.Kd6) a střelec pokračuje v omezování 5.Se4. Černý musí na osmou řadu 5...Kd8 a vše spěje k matu: 6.Kd6 Ke8 7.Sg6+ atd.Diagram 6: Důležitá odchytová pozice

Na tomto diagramu je zachycená důležitá odchytová pozice z předchozí ukázky.

Černý král zdánlivě unikl z poslední řady. Ale brzy bude donucený vrátit se do vězení.

Bílý král mu odebírá pole d5 a d6. Střelec odebírá bílá pole b5 a a6. Jezdec chrání pole b6 a c5.

Černý na tahu musí couvat 1...Kc7 (1...Kb7 2.Kd6) 2.Se4 Kd8 3.Kd6 Ke8 4.Sg6+ atd.
Diagram 7: Zahnání krále na kraj

I samotné zahnání krále na kraj vyžaduje určitou šikovnou a správnou souhru.

V naší pozici můžeme pokračovat například 1.Sc5+ (jsou i jiné možné postupy) a po 1...Kd7 2.Kd5 už soupeřův král musí ustoupit na poslední řadu.

Dále například 2...Ke8 3.Jg5 Kd7 4.Sd6 ("oslí uši") 4...Kc8 5.Je6 Kd7 6.Jc7 Kc8 7.Kc6 Kb8 8.Sc5 a jsme v obdobné pozici, jaká je na diagramu 4. Bude následovat zahnání černého krále do správného rohu h8 (roh stejné barvy, po které se pohybuje náš střelec).Diagram 8: Správná souhra figur

Tento diagram znázorňuje dobrou souhru bílých figur, které vytvářejí přehradu proti úniku černého krále.

Střelec odebírá bílá pole. Jezdec je postavený na bílém poli, aby chránil pole černé barvy a dobře se tak doplňuje se střelcem.

Bílý král doplňuje lehké figury a pomůže jim v brzkém zahnání soupeřova krále na kraj šachovnice. Podrobně si můžete zkusit sami.Diagram 9: Nalezení souhry figur

Pro zahnání soupeřova krále na kraj šachovnice je potřeba výborná souhra všech zbylých figur.

V naší pozici je bílý král dobře postavený naproti černému králi. Bílý na tahu využije k vhodné akci střelce tahem 1.Se3 - typické "oslí uši", kdy odebírá černému králi pole d4 a f4.

Například po 1...Kf5 bílý přivede do hry také jezdce tahem 2.Jc4. Dále třeba 2...Ke4 3.Jb6 Ke5 4.Kf3 Kf5 a znovu "oslí uši" 5.Sf4. Dokončit celé matování si můžete zkusit sami.Zpět

Přehrávání:

Šachové testy:
Matování střelcem a jezdcem (připravujeme)

Naučit se víc o Matování střelcem a jezdcem:
Malé představení šachových kouzel, strany ?-?
Tři části šachové partie, strany ?-?
Článek Marka Vokáče na nss.cz

Související témata:
Matování dvěma věžemi
Matování dámou
Matování věží
Matování dvěma střelci
Různá matování
Koncovky, matování

Odkazy:
Šachový svaz České republiky
Projekt Šachy do škol
Šachopedie

Zpět

(autor: Martin Beil, stav: připomínkování)