Matování věží

Při matování jednou věží je v celém průběhu potřeba pomoc našeho krále.

Způsobů, jak matovat králem a věží, je více. My si ukážeme jeden velmi jednoduchý a systematický.

Věž nejdříve odřeže soupeřova krále.

Potom donutíme soupeřova krále, aby vstoupil našemu králi do opozice (postavení, kdy králové stojí naproti sobě a navzájem si nedovolí jít dopředu).

Potom dáme šach věží, kterým soupeře zaženeme směrem na kraj šachovnice.

Celý postup opakujeme několikrát, až soupeřova krále na kraji šachovnice zmatujeme.
Diagram 1: Mat - na kraji s pomocí krále

Při matu je soupeřův král na kraji šachovnice. Dostává šach od naší věže a náš král mu brání ustoupit.

Postavení, kdy králové stojí proti sobě (v naší pozici bílý král b6, černý král b8), se nazývá opozice.

Králové v opozici si navzájem brání postoupit vpřed. Díky tomu je černý král v matu.


Diagram 2: Ztráta jednoho tempa

V této pozici potřebujeme donutit černého krále, aby našemu králi vstoupil do opozice. Nebylo by dobré vstoupit do opozice 1.Kf6, protože černý by z opozice zase unikl 1...Ke8. Ani šachování věží by k ničemu užitečné nebylo.

Proto zahrajeme 1.Vb7, čímž předáme černému povinnost hrát. Dále například 1...Kg8 (nebo 1...Ke8 2.Va8 mat) 2.Kf6 Kh8 3.Kg6 a nyní už černý král musí vstoupit do opozice 3...Kg8. Přijde 4.Vb8 mat.

Diagram 3: Vstoupit vedle opozice

Když přibližujeme svého krále, není dobré vstupovat přímo do opozice. Po 1.Kd6 by černý král z opozice unikl tahem 1...Ke8.

Lepší je vstoupit o jedno pole vedle opozice, a to nejlépe na tu stranu, na které máme věž. Zahrajeme 1.Ke6.

Černý král bude chvíli unikat 1...Kc8 (1...Ke8 2.Vh8 mat) 2.Kd6 Kb8 3.Kc6 Ka8 4.Kb6 a nyní už nemá kam prchat. Musí vstoupit do opozice 4...Kb8 a přijde 5.Vh8 mat.Diagram 4: Věží daleko od krále

Když nám soupeř na věž zaútočí, je potřeba věž přesunout daleko od soupeřova krále. Ovšem tak, aby králi nadále odřezávala únikovou cestu.

V naší pozici zahrajeme 1.Vh7. Bílá věž nejlépe působí z dálky a z pole h7 vytváří neprostupnou hráz na sedmé řadě. Černý odpoví 1...Kc8.

Nyní nechceme králem vstoupit do opozice (2.Kc6). Potřebujeme, aby do opozice vstoupil černý. Proto zahrajeme 2.Vg7 (předáváme povinnost táhnout černému) 2...Kb8 3.Kc6 Ka8 4.Kb6 Kb8 5.Vh8 mat.Diagram 5: Zahnání krále o řadu dál

Postavení králů v opozici slouží nejen k matu na kraji šachovnice, ale i k zahánění soupeřova krále na kraj.

V této pozici stojí králové v opozici (bílý král na f4, černý král na f6). Bílý toho využije k zahání soupeře směrem na kraj tahem 1.Va6+.

Soupeřův král musí ustoupit například 1...Kf7 a bílý pokračuje přiblížením krále o jedno pole vedle opozice tahem 2.Ke5. Za několik tahů zažene černé krále na kraj a tam mu dá mat.Diagram 6: Odřezání na úvod

Správným začátkem matování je odříznutí cesty soupeřovu králi.

V naší pozici bílý tahem 1.Va4 vytvoří neprostupnou hráz na čtvrté řadě.

Například po 1...Ke5 bílý přiblíží krále 2.Kd3 (o jedno pole vedle opozice) a pokračuje v matovacím postupu.

Diagram 7: Na kterou stranu zahnat krále?

V některých pozicích si můžeme vybírat, na kterou stranu soupeřova krále zaženeme. Zpravidla je nejlepší zahnat ho k takovému kraji, ke kterému má nejblíže. V naší pozici směrem na a-sloupec.

Bílý by mohl pokračovat i tahem 1.Vh4 (odřezání soupeřova krále po čtvrté řadě), ale k rychlejšímu matu povede 1.Vc1 (odřezání po c-sloupci).

Dále například 1...Kb4 2.Kd3 Kb5 3.Kd4 Kb6 4.Kd5 Kb7 5.Kd6 Kb6 6.Vb1+ atd.Zpět

Přehrávání:

Šachové testy:
Matování těžkými figurami (6261)

Naučit se víc o Matování věží: UPRAVIT
Malé představení šachových kouzel, strany ?-?
Tři části šachové partie, strany ?-?

Související témata:
Matování dvěma věžemi
Matování dámou
Matování dvěma střelci
Matování střelcem a jezdcem
Různá matování
Koncovky, matování

Odkazy:
Šachový svaz České republiky
Projekt Šachy do škol
Šachopedie

Zpět

(autor: Martin Beil, stav: připomínkování)