Nepřímé krytí

Napadne-li soupeř naši figuru nebo pěšce a hrozí napadený kámen sebrat, máme několik možností, jak se bránit. Můžeme napadeným kamenem ustoupit na bezpečné pole, můžeme napadající figuru (nebo pěšce) sebrat, můžeme napadený kámen pokrýt jiným svým kamenem, anebo jej pokrýt nepřímo.

Nepřímé krytí znamená, že ohrožený kámen ponecháme zdánlivě bez povšimnutí, ve skutečnosti však vytvoříme jinou, dostatečně silnou hrozbu, která soupeři vzetí napadeného kamene znemožní.

Takovou hrozbou může být například hrozba matem soupeřovu králi nebo napadení jiné soupeřovy figury (zpravidla cennější).

V jiných případech hrozbu jen připravíme a uplatníme ji až když soupeř naši figuru opravdu vezme.

Diagram 1: Nepřímé krytí pomocí vidličky

Černý napadl věží obě lehké figury současně, ustoupí-li střelec, padne jezdec.

Střelce pokrýt přímo nelze, bílý má ale k dispozici nepřímé krytí pomocí jezdcovy vidličky. Jediným tahem, kterým se bílý může zachránit, je 1.Jc8.

Na vzetí střelce 1...Vxc6 samozřejmě přijde 2.Je7+ a bílý koncovku vyhraje. Po jiných tazích černého, např. 1...Kf8, může již bílý střelcem ustoupit třeba 2.Sb7 a pozice je vyrovnaná.
Diagram 2: Nepřímé krytí matovou hrozbou

I zde jsou napadeny obě bílé lehké figury a není, jak je přímo pokrýt.

Jedinou obranou bílého je nepřímé krytí střelce tahem 1.Ve1, po kterém nelze 1...Vxc4 pro 2.Ve8+ Jf8 3.Vxf8 mat.

Po správném 1...Jf8 už vzetí figury hrozí, ale bílý si předchozím tahem vytvořil možnost pokrýt střelce přímo tahem 2.Ve4. Po tomto tahu jsou hry vyrovnány.

 


Diagram 3: Nepřímé krytí odtažným napadením

V této přibližně vyrovnané pozici si černý asi vůbec neuvědomil, že by mu něco mohlo hrozit, a udělal hrubou chybu jinak logickým tahem 1...Jac6.

Přišla samozřejmě vidlička 2.Jd7 a černý nesmí drzého jezdce sebrat 2...Dxd7 pro ztrátu dámy 3.Sxh7+ Kxh7 4.Vxd7 s úplně prohranou pozicí.

Černý musel pokračovat v marném boji s kvalitou méně.
Diagram 4: Nepřímé krytí s využitím vazby

V koncovce věží a nestejnobarevných střelců bílý dvakrát napadl důležitého pěšce f7, kterého chrání pouze věž. Přímé pokrytí 1...Ke6 vůbec nepomůže pro 2.Vf6+ Kd5 3.Vxf7 s vyhranou pozicí.

Jediný tah, po kterém černý může v partii úspěšně pokračovat, je záludné 1...Sb1. Nyní bílý nesmí pěšce sebrat 2.Vxf7 pro 2...Sg6 a bílá věž je ztracena.

Bílý má sice výhodu (například po 2.Kd8 s hrozbou 3.Kc8), ale její uplatnění není vůbec jednoduché.
Diagram 5: Dvojí úder s matovou hrozbou

V pozici dalšího diagramu stojí černý samozřejmě špatně, jeho pozice je velmi stísněná a královské křídlo slabě chráněné.

Ještě ke všemu černý zahrál 1...Ja5 se snahou o jakousi aktivitu - napadl totiž pěšce c4. Bílý mohl pěšce klidně pokrýt tahem 2.Dd3, zahrál však ještě silnější 2.b4.

Kdyby nyní černý vzal 2...Jxc4, po 3.Dd3 by se musel vzdát, protože kvůli matové hrozbě 4.Dxh7 ztrácí jezdce. Musel tedy jezdcem zpátky a ztratil tak celé dva tahy. Bílý partii vyhrál.Diagram 6: Dvojí úder v zahájení

Nepřímé krytí napadeného pěšce pomocí dvojího úderu se vyskytuje v jedné z variant Sicilské obrany. Pozice diagramu vznikla po tazích 1.e4 c5 2.Jf3 d6 3.c3 Jf6 4.Se2.

Posledním tahem nechal bílý stát napadeného pěšce e4, ovšem kryje ho nepřímo. Po chybném 4...Jxe4 by totiž černý dostal šach 5.Da4+ s dalším 6.Dxe4 a ziskem figury.

Správné je proto pokračování 4...Jc6 a pozici, vzniklou po 5.d4, uvidíme na dalším diagramu.
Diagram 7: Složitější situace

Ani zde nesmí černý sebrat pěšce tahem 5...Jxe4. Přišlo by totiž 6.d5 a napadený jezdec na c6 nesmí ustoupit kvůli šachu dámou na a4. Takže i zde je Pe4 nepřímo krytý.

Situace je ovšem složitější, protože černý nejprve vymění 5...cxd4 6.cxd4 a pak po 6...Jxe4 7.d5  zahraje 7...Da5+, čímž se situace radikálně mění: Da4+ už nejde a jezdec může ustoupit.

Pokračování varianty už se našeho tématu netýká, bílý zahraje nejlépe 8.Jc3 a vznikne velmi ostrá hra se šancemi na obou stranách. Prostě - nepřímé krytí není vždy jednoduchá věc.


Zpět

Šachové testy:
Nepřímé krytí (připravujeme)

Naučit se víc o Nepřímém krytí:
M.Beil: Tři části šachové partie, strany 47-78
P.Herejk: Metodická příručka pro učitele a trenéry šachu, 7. lekce (strany 33-35), 11.-14. lekce (strany 49-67), 17.-27. lekce (strany 77-122)
P.Herejk: Sbírka šachových úloh, 7. lekce (strany 14-17), 11.-14. lekce (strany 30-46), 17.-27. lekce (strany 56-101)
M.Beil: Šachová cvičebnice 2. díl, 7. lekce (strany 27-38)
M.Beil: Šachová cvičebnice 3. díl, 11.-14. lekce (strany 1-40)
M.Beil: Šachová cvičebnice 4. díl, 17.-22. lekce (strany 1-60)
M.Beil: Šachová cvičebnice 5. díl, 23.-27. lekce (strany 1-50)
R.Biolek: Základy taktiky, celá kniha
R.Biolek: Šachové miniaturky, celá kniha
L.Pachman: Střední hra v šachové praxi, strany 13-96
L.Pachman: Šach pro každého, strany 116-136
J.Veselý: Jak hrát šachy?, strany 39-72
V.Chenkin: Poslední šach (v ruštině), celá kniha
S.D.Ivaščenko: Sbornik šachmatnych kombinacij (v ruštině), celá kniha
P.Herejk: Základní výcvik začátečníků na webu ŠSČR, 14.-26. lekce

Související témata:
Taktika
Dvojí úder
Vazba
Odtah
Odtažný šach
Odtažné napadení se šachem
Dvojitý šach
Napíchnutí figur
Chycení figury
Materiální zisk
Oběť materiálu
Věčný šach
Léčky
Přetížená figura
Nepřímé krytí
Rentgen
Mezitah
Souhra figur
Motivy kombinací
Témata kombinací
Propočet variant
Tahy kandidáti
Taktika a problémový šach
Taktika, obecné
Taktika, kombinace jednotlivých figur
Taktika, ideje kombinací
Taktika, typy útoků

Odkazy:
Šachový svaz České republiky
Projekt Šachy do škol
Šachopedie

Zpět

(autor: Miloslav Vanka, stav: rozpracováno)