Nimcovičova obrana

Nimcovičova obrana, začínající tahy 1.e4 Jc6, je zřídka se vyskytující zahájení.

Poprvé tak hrál v roce 1907 v Oostende Áron Nimcovič proti Oldřichu Durasovi.

Černý nechá bílého obsadit střed a připravuje protiúder v centru.

V současné době se Nimcovičova obrana pro svoji pasivitu příliš nehraje. Ale občas se spíše jako překvapení pro soupeře objeví i na šachovnicích nejlepších hráčů světa včetně mistra světa Magnuse Carlsena.Nimcovičova obrana: 1.e4 Jc6

Nejčastější pokračování:

- 2.d4 e5 (varianta A)
- 2.d4 d5 (varianta B)
- 2.Jf3 d6 (varianta C)


Varianta A: 2.d4 e5

Bílý může pokračovat 3.d5 Jce7 4.Jf3 Jg6 s možností tahu 5.h4 a prostorovou převahou. Nebo 3.dxe5 Jxe5 4.Jf3 Jxf3 5.Dxf3 Df6 6.Dg3, v obou případech s výhodou bílého. Bílý má také možnost přejít tahem 3.Jf3 do Skotské hry.

Ukázkové partie: ????? - ????? ?-?, ????? - ????? ?-?, ????? - ????? ?-?, partie v literatuře (připravujeme).

Varianta B: 2.d4 d5

Tah 2...d5 je častější reakce černého. Bílý má tři základní možnosti: po 3.exd5 Dxd5 přechází hra do Skandinávské obrany. Po 3.e5 Sf5 4.c3 e6 má bílý při zavřeném středu prostorovou převahu. A po 
3.Jc3 dxe4 (nebo 3...Jf6 4.e5 s výhodou bílého) 4.d5 Je5 5.Dd4 Jg6 6.Jf3 Jf6 7.Da4+ Sd7 8.Sb5 má bílý mírnou výhodu.

Ukázkové partie: ????? - ????? ?-?, ????? - ????? ?-?, ????? - ????? ?-?, partie v literatuře (připravujeme).
Varianta C: 2.Jf3 d6

Tah 2.Jf3 je častější reakcí bílého na Nimcovičovu obranu. Po 2...e5 umožňuje přechod do otevřených her. Po 2...d6 (Williamsova varianta) je hlavním pokračováním 3. d4 Jf6 4.Jc3 Sg4 5.Se3 e6, kde má bílý silné centrum, ale pozice černého je beze slabin s možností pozdější protiakce v centru.

Ukázkové partie: ????? - ????? ?-?, ????? - ????? ?-?, ????? - ????? ?-?, partie v literatuře (připravujeme).

Diagram x: Typická kombinace v ?????

?????
?????
?????

?????
?????
?????Zpět

Doporučené partie: MOŽNÁ
bílý - černý, místo rok

Šachové testy:
Polootevřená zahájení (2504)
Otevřená a polootevřená zahájení (2505)
Zásady zahájení (6107)
Zásady zahájení (6254)
Typické kombinace v polootevřených zahájeních (připravujeme)

Naučit se víc o Nimcovičově obraně:
R.Biolek: Šachová zahájení - Polootevřené hry, strany 120-122
R.Biolek: Šachové miniaturky, na více místech
A.Rojzman: Šachové miniatúrky, strany 83-86
J.Konikowski, B.Modr: Malá učebnice šachových zahájení, strana 143
L.Pachman: Šachová zahájení v praxi, strany ?-?

Související témata:
Sicilská obrana
Caro-Kann
Skandinávská obrana
Pircova obrana
Francouzská obrana
Aljechinova obrana
Zahájení, polootevřená zahájení
Zahájení
Zásady zahájení
Miniaturní partie
Rozdělení zahájení
Polootevřená zahájení
Zahájení, rozdělení zahájení

Odkazy:
Šachový svaz České republiky
Projekt Šachy do škol
Šachopedie

Zpět

(autor: Petr Herejk, stav: rozpracováno)