Otevřená zahájení

Otevřená zahájení začínají úvodními tahy 1.e4 e5.

Výraznou roli v nich hrají tyto základní rysy:

- Méně zajištění středoví pěšci e4 / e5, na které mohou soupeřovi figury a pěšci od prvních tahů útočit.
- Otevřená diagonála na pěšce f2 / f7. Figury při vývinu rovnou vytvářejí hrozby.
- Dáma z pole d1 / d8 podporuje úder v centru d2-d4 / d7-d5.

Výsledkem je velmi pestrá hra s množstvím hrozeb už od prvních tahů. Otevřená zahájení jsou velmi vhodná i pro začínající a mírně pokročilé šachisty. Podrobněji o charakteristice otevřených zahájení.

Níže najdete přehled základních otevřených zahájení.
Diagram 1: Italská hra

1.e4 e5 2.Jf3 Jc6 3.Sc4 Sc5

Oba hráči harmonicky vyvíjejí figury s možností útoku na slabé pole f7 (f2).

Vznikající pozice: Řada různých pozic v závislosti na dalším pokračování (4.c3, 4.d3, 4.Jc3, 4.0-0, 4.b4), zpravidla vzniká živá figurová hra typická pro otevřená zahájení.

Podrobněji o Italské hře.Diagram 2: Hra dvou jezdců v obraně

1.e4 e5 2.Jf3 Jc6 3.Sc4 Jf6

Bílý míří na pole f7, černý odpovídá tlakem na pěšce e4.

Vznikající pozice: Pestrá figurová hra s řadou možností (4.d4, 4.Jg5, 4.d3).

Podrobněji o Hře dvou jezdců v obraně.
Diagram 3: Hra čtyř jezdců

1.e4 e5 2.Jf3 Jc6 3.Jc3 Jf6

Všichni čtyři jezdci míří na střed šachovnice. Střelci obou stran si zatím ponechávají různé možnosti vývinu (bílý Sc4/Sb5, černý Sc5/Sb4).

Vznikající pozice: Zpravidla rychlý boj ve středu šachovnice (postupy d2-d4, za černého d7-d5).

Podrobněji o Hře čtyř jezdců.Diagram 4: Španělská hra

1.e4 e5 2.Jf3 Jc6 3.Sb5

Bílý střelec bojuje o střed šachovnice tím, že útočí na černého obránce středu - jezdce c6.

Vznikající pozice: Velké množství pestrých pozic, oproti jiným otevřeným hrám jsou pozice často zavřenější, více založené na strategii a manévrování.

Podrobněji o Španělské hře.Diagram 5: Skotská hra

1.e4 e5 2.Jf3 Jc6 3.d4

Brzkým postupem v centru se bílý snaží ovládnout střed šachovnice.

Vznikající pozice: Bílý většinou získá prostorovou převahu. Černý odpoví aktivní figurovou hrou (po 3...exd4 4.Jxd4 zpravidla tahy 4...Jf6 nebo 4...Sc5).

Podrobněji o Skotské hře.Diagram 6: Skotský gambit

1.e4 e5 2.Jf3 Jc6 3.d4 exd4 4.Sc4 (nebo 4.c3)

Bílý nebere pěšce d4 a soustředí se na rychlý vývin figur, tlak na pole f7 a brzkou rošádu.

Vznikající pozice: Ostrá figurová hra, možnost přechodu do jiných otevřených zahájení (například do hry dvou jezdců v obraně (po 4...Jf6).

Podrobněji o Skotském gambitu.Diagram 7: Evansův gambit

1.e4 e5 2.Jf3 Jc6 3.Sc4 Sc5 4.b4

Bílý obětuje pěšce, aby po 4...Sxb4 s tempem zahrál 5.c3 a následně postupem d2-d4 obsadil střed.

Vznikající pozice: Bílý zpravidla ovládá střed šachovnice, vyvíjí tlak na pole f7 a často se snaží otevřít sloupce na černého krále v centru.

Podrobněji o Evansově gambitu.Diagram 8: Uherská obrana

1.e4 e5 2.Jf3 Jc6 3.Sc4 Se7

Opatrným vývinem střelcem na e7 se černý vyhýbá jeho napadání obvyklém v italské hře (3...Sc5 4.c3 s dalším d2-d4).

Vznikající pozice: Bílý získá aktivnější pozici s prostorovou převahou. Černý stojí pasivně, ale pevně.

Podrobněji o Uherské obraně.Diagram 9: Ponzianiho hra

1.e4 e5 2.Jf3 Jc6 3.c3

Tahem c3 bílý připravuje postup v centru d2-d4. V některých pozicích využívá i uvolněnou diagonálu d1-a4 pro dámu.

Vznikající pozice: Černý má aktivní možnosti protihry vůči bílému pěšci e4 (3...Jf6, 3...d5) s dobrou hrou. V méně probádaných vodách však musí hrát pozorně.

Podrobněji o Ponzianiho hře.


Diagram 10: Ruská obrana

1.e4 e5 2.Jf3 Jf6

Na útok na svého pěšce e5 černý odpovídá útokem na bílého pěšce e4.

Vznikající pozice: Často se vymění bílý pěšec e4 za černého pěšce e5 a výsledkem bývají symetrické pozice se silnými remízovými tendencemi.

Podrobněji o Ruské obraně.Diagram 11: Philidorova obrana

1.e4 e5 2.Jf3 d6

Černý pevně kryje svého středového pěšce, jezdci b8 ponechává více možností vývinu (na c6 i na d7). Jednou z původních Philidorových myšlenek byla i riskantní možnost pozdějšího postupu f7-f5.

Vznikající pozice: Aktivní hrou v centru (3.d4) bílý získá prostorovou převahu a aktivní pozici. Černý bude stát spíše pasivně se zablokovaným černopolným střelcem.

Podrobněji o Philidorově obraně.


Diagram 12: Lotyšský gambit

1.e4 e5 2.Jf3 f5

Po vzoru královského gambitu černý obětovává pěšce za ovládnutí středu (3.exf5 e4).

Vznikající pozice: Po nejlepším 3.Jxe5 získá bílý slušnou výhodu, v nezvyklé pozici však musí hrát pozorně.

Podrobněji o Lotyšském gambitu.Diagram 13: Královský gambit

1.e4 e5 2.f4

Bílý obětuje pěšce za kontrolu středu šachovnice. V budoucnu se může hodit i polootevřený f-sloupec.

Vznikající pozice: Často velmi ostré, s možností útoků na krále a romantických obětí.

Podrobněji o Královském gambitu.
Diagram 14: Vídeňská hra

1.e4 e5 2.Jc3

Vývinem dámského jezdce si bílý pojišťuje střed a ponechává si možnost postupu f2-f4.

Vznikající pozice: Podle dalšího pokračování (2...Jf6, 2...Jc6, 2...Sc5) řada pestrých pozic, často i velice ostrých a útočných.

Podrobněji o Vídeňské hře.Diagram 15: Střelcova hra

1.e4 e5 2.Sc4

Bílý míří na pole f7 a ostatní potřebné tahy v zahájení (Jf3, Jc3, d4) použije dle odpovědi soupeře.

Vznikající pozice: Většinou živá figurová hra s důrazem na rychlý vývin figur a uvedení králů do bezpečí. Pozice mohou přejít do jiných otevřených zahájení (např. hry dvou jezdců v obraně, italské).

Podrobněji o Střelcově hře.Diagram 16: Střední hra

1.e4 e5 2.d4 exd4 3.Dxd4

Bílý rychle ovládl střed šachovnice, ovšem za cenu brzkého uvedení své dámy do hry.

Vznikající pozice: V důsledku rychlého uvedení bílé dámy do hry vzniká řada situací pro otevřená zahájení vcelku nezvyklých. Bílý zpravidla udělá dlouhou rošádu.

Podrobněji o Střední hře.Diagram 17: Severský gambit

1.e4 e5 2.d4 exd4 3.c3 dxc3 4.Sc4 cxb2 5.Sxb2

Bílý obětoval dva pěšce za rychlejší vývin figur a za otevření sloupců a diagonál pro své figury. Bílí střelci mají velikou sílu.

Vznikající pozice: Často velmi útočné pozice, ale nezřídka dojde k brzké výměně dam a pozice může přejít do koncovky.

Podrobněji o Severském gambitu.

Zpět

Šachové testy:
Otevřená zahájení (2109)
Základní otevřená zahájení (2501)
Další otevřená zahájení (2502)
Všechna otevřená zahájení (2503)
Zásady zahájení (6107)
Zásady zahájení (6254)
Typické kombinace v otevřených zahájeních (připravujeme)

Šachová výuka:
Otevřená zahájení (12109)
Otevřená zahájení I (12501)
Otevřená zahájení II (12502)
Otevřená zahájení III (12503)
Otevřená zahájení IV (12504)
Otevřená zahájení I - tahy (12521)
Otevřená zahájení II - tahy (12522)
Otevřená zahájení III - tahy (12523)
Otevřená zahájení IV - tahy (12524)

Naučit se víc o Otevřených zahájeních:
M.Beil: Tři části šachové partie, strany 30-46
P.Herejk: Metodická příručka pro učitele a trenéry šachu, 39. lekce (strany 164-169)
P.Herejk: Sbírka šachových úloh, 39. lekce (strany 158-163)
M.Beil: Šachová cvičebnice 3. díl, 11. lekce (strany 4-12)
M.Beil: Šachová cvičebnice 7. díl, 39. lekce (strany 39-48)
R.Biolek: Šachová zahájení - Otevřené hry, celá kniha
R.Biolek: Šachové miniaturky, strany 136-137
L.Alster: Miniaturní šachové partie, strany 11-71
A.Rojzman: Šachové miniatúrky, strany 6-75
J.Konikowski, B.Modr: Malá učebnice šachových zahájení, strany 21-92
L.Pachman: Šachová zahájení v praxi, strany ?-?
P.Herejk: Základní výcvik začátečníků na webu ŠSČR, 39. lekce

Související témata:
Italská hra
Hra dvou jezdců v obraně
Hra čtyř jezdců
Španělská hra
Skotská hra
Skotský gambit
Evansův gambit
Uherská obrana
Ponzianiho hra
Ruská obrana
Philidorova obrana
Lotyšský gambit
Královský gambit
Vídeňská hra
Střelcova hra
Střední hra
Severský gambit
Zahájení, otevřená zahájení
Zahájení
Zásady zahájení
Miniaturní partie
Rozdělení zahájení
Polootevřená zahájení
Zavřená zahájení
Gambit
Charakteristika otevřených zahájení
Zahájení, rozdělení zahájení

Odkazy:
Šachový svaz České republiky
Projekt Šachy do škol
Šachopedie

Zpět

(autor: Martin Beil, stav: připomínkování)