Polootevřená zahájení

Polootevřená zahájení začínají tahem 1.e4, ale bez odpovědi černého 1...e5.

Obvykle mají tyto základní rysy:

- Bílý většinou obsadí střed pěšcovými tahy e4 a d4.
- Černý obsazuje střed různými postupy: pěšci c6+d5 / e6+d5) nebo figurou (d5 a potom Jxd5 / Dxd5)
- Nebo útočí na střed pěšcem (c5) či figurou (Jf6).
- Často vzniká prostorová převaha bílého. Černý mívá za prostor nějakou protihodnotu.

Výsledkem je velké množství typově zajímavých pozic. Podrobněji o charakteristice polootevřených zahájení.

Níže najdete přehled polootevřených zahájení.Diagram 1: Sicilská obrana

1.e4 c5

Moderní ambiciózní zahájení. Černý usiluje o aktivní hru i přes rizika s tím spojená.

Vznikající pozice: Pestrá paleta různých variant - velmi útočných (útoky při opačných rošádách i útoky na krále v centru) i strategicky náročných.

Podrobněji o Sicilské obraně.Diagram 2: Caro-Kann

1.e4 c6

Černý připravuje obsazení centra postupem d7-d5. Na rozdíl od francouzské (1...e6) si neuzavírá bělopolného střelce. Daní za to však je postup c-pěšce na dva tahy (c7-c6-c5).

Vznikající pozice: Bílý zpravidla získá aktivnější hru, černý často usiluje o zjednodušení pozice a výhodné koncovky.

Podrobněji o Caro-Kannu.


Diagram 3: Skandinávská obrana

1.e4 d5

Už svým úvodním tahem černý obsazuje střed. Nevýhodou je, že postup d-pěšce nemá připravený jiným pěšcem a na d5 bude dobírat figurou (po 2.exd5 Dxd5 nebo 2.exd5 Jf6 s dalším Jxd5).

Vznikající pozice: Bílý většinou obsadí střed a získá prostorovou převahu. Mírně stísněný černý usiluje o figurovou protihru.

Podrobněji o Skandinávské obraně.


Diagram 4: Pircova obrana

1.e4 d6

Velmi náročné zahájení, ve kterém černý postupuje pružně a vyčkává.

Vznikající pozice: Celá řada pestrých pozic, zpravidla s prostorovou převahou i větší aktivitou bílého. Černý však čeká na příležitost a ve vhodnou chvíli může přejít k silnému protiútoku.

Podrobněji o Pircově obraně.Diagram 5: Francouzská obrana

1.e4 e6

Černý připravuje obsazení středu postupem d7-d5. Nevýhodou je překrytí dráhy střelci c8 (typický špatný "francouzský" střelec).

Vznikající pozice: Bílý většinou získá prostorovou převahu, černý usiluje o podrývání bílých středových pěšců - na pěšce d4 útočí postupem c7-c5, na případného pěšce e5 postupem f7-f6.

Podrobněji o Francouzské obraně.


Diagram 6: Aljechinova obrana

1.e4 Jf6

Figurový útok na pěšci e4 provokuje bílého k postupu 2.e5 Jd5, po kterém bílý získává prostorovou převahu.

Vznikající pozice: Postouplí pěšci dávají bílému prostor a také iniciativu. Zároveň však mohou být slabí a černý může útokem na ně získat zajímavou protihru.

Podrobněji o Aljechinově obraně.


Diagram 7: Nimcovičova obrana

1.e4 Jc6

Méně obvyklé zahájení. Černý vyvíjí lehkou figuru a připravuje postup e7-e5 nebo d7-d5.

Vznikající pozice: Bílý zpravidla získá prostorovou převahu a aktivnější pozici. Černý však může pružně reagovat a najít si vhodnou protihru.

Podrobněji o Nimcovičově obraně.Diagram 8: Domeček 1...b6

1.e4 b6

Další méně obvyklé zahájení. Černý chystá vývin střelce na b7 a ponechává si možnosti pružně reagovat na situaci v centru (d7-d5, c7-c5).

Vznikající pozice: Bílý může obsadit střed a získat prostorovou převahu. Další průběh se odvíjí od způsobu, jakým se vyjasní situace v centru.

Podrobněji o Domečku 1...b6 (připravujeme).

Zpět

Šachové testy:
Polootevřená zahájení (2110)
Polootevřená zahájení (2504)
Otevřená a polootevřená zahájení (2505)
Zásady zahájení (6107)
Zásady zahájení (6254)
Typické kombinace v polootevřených zahájeních (připravujeme)

Šachová výuka:
Polootevřená zahájení (12110)
Polootevřená zahájení (12505)
Polootevřená zahájení - tahy (12525)

Naučit se víc o Polootevřených zahájeních:
M.Beil: Tři části šachové partie, strana 36
P.Herejk: Metodická příručka pro učitele a trenéry šachu, 40. lekce (strany 170-175)
P.Herejk: Sbírka šachových úloh, 40. lekce (strany 164-166)
M.Beil: Šachová cvičebnice 7. díl, 40. lekce (strany 49-55)
R.Biolek: Šachová zahájení - Polootevřené hry, celá kniha
R.Biolek: Šachové miniaturky, strany 136-137
L.Alster: Miniaturní šachové partie, strany 71-95
A.Rojzman: Šachové miniatúrky, strany 75-156
J.Konikowski, B.Modr: Malá učebnice šachových zahájení, strany 93-145
L.Pachman: Šachová zahájení v praxi, strany ?-?
P.Herejk: Základní výcvik začátečníků na webu ŠSČR, 39. lekce

Související témata:
Sicilská obrana
Caro-Kann
Skandinávská obrana
Pircova obrana
Francouzská obrana
Aljechinova obrana
Nimcovičova obrana
Zahájení, polootevřená zahájení
Zahájení
Zásady zahájení
Miniaturní partie
Rozdělení zahájení
Otevřená zahájení
Zavřená zahájení
Gambit
Charakteristika polootevřených zahájení
Zahájení, rozdělení zahájení

Odkazy:
Šachový svaz České republiky
Projekt Šachy do škol
Šachopedie

Zpět

(autor: Martin Beil, stav: připomínkování)