Přetížená figura

V šachové partii se občas stane, že figura (nebo pěšec) musí krýt současně dvě různé hrozby. O takovéto figuře říkáme, že je přetížená. Podobná situace je totiž pro bránící stranu velice nebezpečná, protože jakýkoli útok na přetíženou figuru znamená přímé nebezpečí prohry partie.

Kromě přímého útoku na přetíženou figuru můžeme podobnou situaci často využít i postupným provedením obou hrozeb - to v případě, že provedení jedné z nich přetíženou figuru odvleče od krytí hrozby druhé. Lze také říci, že kombinační idea odvlečení je účinná jen v případě, že bránící figura je přetížená.

A konečně, někdy můžeme omezené možnosti bránící figury využít i tím, že jí přidáme další obranný úkol - novou hrozbu, kterou již nedokáže pokrýt. I v tomto případě hovoříme o přetížení bránící figury.

Diagram 1: Co je přetížená dáma

V pozici diagramu má sice bílý materiální převahu, jeho král ale stojí tragicky. Dvěma matovým hrozbám, totiž 1...Dg3 nebo 1...Dh1 brání jen bílá dáma na c7, která ale současně musí krýt i věž na c3. Jedná se tedy o typické přetížení bílé dámy, která sama kryje dokonce tři hrozby.

Černý na tahu využil situace typickým způsobem - napadl přetíženou dámu tahem 1...Vf7. Dáma nesmí opustit pole c7, bílý proto zahrál rovněž nepostačující 2.Sf4 a po 2...Dh1+ 3.Sh2 Vxc7 4.Vxc7 a5 se před ztrátou dalšího materiálu vzdal.
Diagram 2: Postup pěšce jako hrozba

Tato pozice vznikla malou výměnnou kombinací a po vynuceném 1.Kf2 má černý napadeny obě figury.

Zahrál tedy 1...De5 s nabídkou výměny dam, ale po 2.d4 De6 3.d7 nedokáže přetížená dáma  současně krýt napadenou věž a bránit volnému pěšci v pochodu do dámy. Černý se vzdal.Diagram 3: Někdy stačí i jediná hrozba

Bílá dáma a věž mají jediný úkol, totiž krýt pole d1. Jinak černý vyhraje útokem na slabou první řadu tahy Va1+ nebo Dc1+.

Černý si ale všiml, že bílá dáma nemá na sloupci d žádné další pole, které by tomuto účelu vyhovovalo. Zahrál proto vtipně 1...Va8 a po 2.Dd5 Dxd5 3.Vxd5 soupeře zmatil 3...Va1+ 4.Je1 Vxe1+ 5.Kg2 Sf1+ 6.Kh1 Sh3 mat.

Diagram 4: Dvě přetížené figury

V další ukázce nedokáží zvládnout obranné úkoly dokonce dvě bílé figury, dáma a jezdec.

Černý vyhrál jednoduchou kombinací na téma odvlečení: 1...Dh3+ 2.Kg1 Vc1+ 3.Dxc1 Je2 mat nebo 3.Jd1 Dg2 mat.Diagram 5: Přetížený střelec

Na dalším diagramu kryje střelec pole d1 i f1, ale po jednoduchém 1...Vd1+ svou úlohu nemůže zvládnout: 2.Sxd1 Df1+ 3.Kh2 Dxg2 mat.

Zde černý vyhrál postupným provedením obou hrozeb, krytých jednou figurou.Diagram 6: Přetížená věž

Tato pozice vznikla z méně hrané ostré varianty Holandské obrany. Černý sice získává figuru, ovšem musí hrát velmi přesně - jinak prohraje. Momentálně mu například hrozí Sg6 mat.

V naší prastaré partii však černý udělal hrubou chybu a zahrál 1...Vh6. Věž sice hrozbu pokryla, ovšem stala se přetíženou figurou a bílý neváhal: 2.Dxh5+ Vxh5 3.Sg6 mat.

Dnes je již známo, že po správném 1...d6 2.exf4 h4 3.Jf3 e6 se černý může úspěšně bránit, ale nezkušenému hráči takovou variantu určitě nelze doporučit.Diagram 7: Kombinuje mistr světa

Hezký obrat na téma přetížení bílé dámy předvedl v partii s Karlem Opočenským budoucí mistr světa Alexandr Aljechin.

V pozici diagramu černý zahrál 1...Ve8 a dáma nestíhá současně pokrýt svého jezdce a věž: 2.Dd1 Dxf3+ 3.Dxf3 Vxe1 mat.

Hrubou chybou by ovšem bylo přehození tahů 2...Vxe1+, protože bílý by vzal věž jezdcem a ještě by se hrálo.Diagram 8: Trochu delší kombinace

Na první pohled není vidět, že bílý partii ihned vyhraje taktickým obratem, založeným na přetížené černé dámě. Ale přece je to tak.

Po celkem samozřejmém 1.Vd8+ Je8 totiž přišlo 2.Db2 a ukázalo se, že černá dáma nemůže současně pokrýt střelce b7 a mat na poslední řadě. Po 2...De7 3.Dxb7 se černý vzdal.


Diagram 9: Účinná obrana

Neměli bychom ovšem nabýt dojmu, že přetížená figura znamená prohru partie, někdy se podaří z této ošemetné situace vyváznout.

V naší pozici kryje bílá dáma obě figury, napadené černou dámou. Černý proto zahrál 1...Vc8 a nyní jak ústup dámy, tak i představení věže 2.Vc4 Vxc4 3.Dxc4 Dxe4+ vedou ke ztrátě materiálu.

Bílý má ale k dispozici tah 2.Jc3, který přetížení bílé dámy odstranil a situaci pro bílého uspokojivě vyřešil. Nelze samozřejmě 2...Vxc3 3.bxc3 a věž je stále krytá.Diagram 10: Přetížená figura v šachové úloze
(Ado Kraemer, 1948 - bílý táhne a dá mat 6. tahem)

V pozici úlohy kryje černá dáma dvě matové hrozby Jd5 a Jg8, je tedy přetížená. Kvůli matu na g8 nehrozí ani 1...Dxe4, ale bílý nemá dost materiálu na to, aby dámu nějak ohrozil či odvlekl.

Kdyby byl ale na tahu černý, jeden z matů okamžitě vyjde - stačí tedy přesunout povinnost tahu na černého. Všimněte si, že v průběhu řešení musí dáma tahat jen tak, aby stále kryla oba maty.

Řešení: 1.Ve3 Dg2 2.Sg4 Da8 3.Ve5 Dd8 4.Sd7 Da8 5.Ve4 a buď 6.Jg8 mat nebo 6.Jd5 mat.


Zpět

Šachové testy:
Přetížená figura (připravujeme)

Naučit se víc o Přetížené figuře:
M.Beil: Tři části šachové partie, strany 47-78
P.Herejk: Metodická příručka pro učitele a trenéry šachu, 7. lekce (strany 33-35), 11.-14. lekce (strany 49-67), 17.-27. lekce (strany 77-122)
P.Herejk: Sbírka šachových úloh, 7. lekce (strany 14-17), 11.-14. lekce (strany 30-46), 17.-27. lekce (strany 56-101)
M.Beil: Šachová cvičebnice 2. díl, 7. lekce (strany 27-38)
M.Beil: Šachová cvičebnice 3. díl, 11.-14. lekce (strany 1-40)
M.Beil: Šachová cvičebnice 4. díl, 17.-22. lekce (strany 1-60)
M.Beil: Šachová cvičebnice 5. díl, 23.-27. lekce (strany 1-50)
R.Biolek: Základy taktiky, celá kniha
R.Biolek: Šachové miniaturky, celá kniha
L.Pachman: Střední hra v šachové praxi, strany 13-96
L.Pachman: Šach pro každého, strany 116-136
J.Veselý: Jak hrát šachy?, strany 39-72
V.Chenkin: Poslední šach (v ruštině), celá kniha
S.D.Ivaščenko: Sbornik šachmatnych kombinacij (v ruštině), celá kniha
P.Herejk: Základní výcvik začátečníků na webu ŠSČR, 14.-26. lekce

Související témata:
Taktika
Dvojí úder
Vazba
Odtah
Odtažný šach
Odtažné napadení se šachem
Dvojitý šach
Napíchnutí figur
Chycení figury
Materiální zisk
Oběť materiálu
Věčný šach
Léčky
Nepřímé krytí
Rentgen
Mezitah
Souhra figur
Motivy kombinací
Témata kombinací
Propočet variant
Tahy kandidáti
Taktika a problémový šach
Taktika, obecné
Taktika, kombinace jednotlivých figur
Taktika, ideje kombinací
Taktika, typy útoků

Odkazy:
Šachový svaz České republiky
Projekt Šachy do škol
Šachopedie

Zpět

(autor: Miloslav Vanka, stav: rozpracováno)