Proměna pěšce

Když pěšec dojde až na poslední řadu, promění se v jinou figuru.

Nejčastěji se pěšec proměňuje v dámu, protože má nejvyšší hodnotu. Ve výjimečných případech se využívá proměna v jiné figury - v jezdce, věž nebo střelce.

Pole, na kterém se pěšec promění, se nazývá pole proměny.

Bílí pěšci mají pole proměny na 8. řadě. Černí pěšci na 1. řadě.

Proměnou pěšce je možné dosáhnout rozhodující materiální výhodu.


Diagram 1: Proměna pěšce

Když pěšec dojde na poslední řadu, promění se v jinou figuru.

Nejčastěji se pěšec proměňuje v dámu. Ale může se proměnit i v jinou figuru (věž, střelce, jezdce).

Bílý pěšci se proměňují na 8. řadě. V pozici na diagramu se bílý pěšec promění na poli f8.

Černí pěšci se proměňují na 1. řadě. Pěšec b2 se promění na poli b1.
Diagram 2: Pole proměny

Pole, na kterém se pěšec proměňuje v jinou figuru, se nazývá pole proměny.

Čím je pěšec blíže svému poli proměny, tím bývá nebezpečnější.

V naší pozici má bílý pěšec b4 pole proměny na b8. K proměně mu zbývají ještě čtyři tahy. Černému pěšci f4 zbývají ještě tři tahy k proměně na f1.

Nejnebezpečnější je bílý pěšec h6, kterému chybí jen dva dva tahy k jeho poli proměny.Diagram 3: Proměna pěšce v dámu

Ve většině případů se pěšec promění v nejsilnější figuru - v dámu.

V naší pozici se bílý pěšec promění v dámu tahem 1.c8D.

Pomocí krále a dámy pak zmatuje soupeřova krále a vyhraje.


Diagram 4: Proměna v jinou figuru

Ve výjimečných případech se pěšec proměňuje v jinou figuru.

V pozici na diagramu by bílý proměnou pěšce v dámu prohrál. Po 1.c8-D by černý zahrál 1...Da7 mat.

Místo toho bílý zahraje 1.c8J+ a po ústupu černého krále sebere dámu 2.Jxe7. Partie pak skončí remízou, protože samotným jezdcem nelze dosáhnout matu.

Diagram 5: Volný pěšec

Pěšec, kterému v cestě k poli proměny nepřekáží žádný pěšec soupeře, se nazývá volný pěšec.

V naší pozici jsou pěšci a4 a a5 navzájem zablokovaní. Ani pěšci d4 a c6 nejsou volní, protože si navzájem brání v postupu k polím proměny.

Bílý pěšec f4 je volný. Černý pěšec h5 je také volný.

Diagram 6: Stihne král pěšce?

V koncovkách často rozhoduje, jestli král stihne, anebo nestihne soupeřova pěšce.

V pozici na diagramu bílý král zadržuje dva černé pěšce. Pokud je bílý na tahu, zahraje pěšcem na h6, projde do dámy a vyhraje.

Kdyby byl na tahu černý, zahraje Ke5, pěšce včas chytí a partii vyhraje černý.

Pomůckou pro podobné situace je pravidlo čtverce.Diagram 7: Který pěšec se promění dřív?

V koncovkách často rozhoduje, který pěšec dosáhne pole proměny dříve.

V naší pozici bílý na tahu zahraje 1.a5 a vyhraje. Po proměně pěšce na a8 přímo kryje pole proměny černého pěšce.

Kdyby byl na tahu černý, zahraje 1...h4 a vyhraje černý.

Diagram 8: Prosazení pěšce v koncovce

K proměně pěšce často pomáhají ostatní figury.

V pozici na našem diagramu bílý na tahu zahraje 1.Vc8, prosadí svého pěšce do dámy a vyhraje.
Diagram 9: Oběť za prosazení pěšce

Úspěšná proměna pěšce je natolik důležitá, že často stojí i za oběť ostatních figur.

V naší pozici bílý zahraje 1.Vxc8 a po 1...Jxc8 postoupí pěšcem 2.b7. Černý nemůže bílému pěšci zabránit v proměně v dámu. Bílý vyhraje.Diagram 10: Prosazení pěšce ve střední hře

Pěšec se může proměnit dámu dříve než v koncovce. Postavení dámy ve střední hře často vede k dalšímu matovému útoku.

V pozici na diagramu bílý zahraje 1.Dxf6+ a po 1...Vxf6 postaví dámu 2.e8D+.

Černý musí představit věž 2...Vf8 a bílý zakončí partii 3.Dxf8 mat.
Zpět

Šachové testy:
Proměna pěšce (3226)
Mat 2. tahem s proměnou pěšce (3372)
Mat 3. tahem s proměnou pěšce (3373)

Šachová výuka:
Pěšec (11108)
Kombinace s proměnou pěšce (13634)

Naučit se víc o Proměně pěšce:
M.Beil: Malé představení šachových kouzel, strana 43
P.Herejk: Metodická příručka pro učitele a trenéry šachu, 3. lekce (strany 15-16)
M.Beil: Šachová cvičebnice 1. díl, 3. lekce (strany 41-43)
P.Herejk: Základní výcvik začátečníků na webu ŠSČR, 3. lekce

Související témata:
Braní figur
Útok na figury
Krytí figur
Výměna figur
Braní mimochodem
Šach
Zrušení šachu
Mat
Pat
Remíza
Základní postavení
Rošáda
Tři části šachové partie
Základy, herní prvky
Pěšec
Hodnota figur

Odkazy:
Šachový svaz České republiky
Projekt Šachy do škol
Šachopedie

Zpět

(autor: Martin Beil, stav: hotovo)