Různá matování

Kromě základních matování (dvěma věžemi, dámou, jednou věží, dvěma střelci, střelcem a jezdcem) vzniká i řada dalších pozic, ve kterých má jedna ze stran obrovskou převahu a zbývá už jen zasadit soupeři "poslední úder".

I když je o vítězi takových pozic zdánlivě rozhodnuto, je dobré naučit se dohrávat takové pozice rázně a přesně. Přeci jen je lepší ukončit partii matem v pěti tazích než třeba v deseti. A hlavně přesně, s jistotou, bez rizika patu.

Při takových matovacích pozicích můžeme výborně využít souhru různých figur: dámy s pěšcem, s lehkou figurou či s věží, krále s věží či pěšci, anebo věží a lehkých figur.


Diagram 1: Pěšec pomáhá dámě

V pozici našeho diagramu je černý král odřezán na poslední řadě bez možnosti uniknout.

Dáma e7 však k matu potřebuje ještě pomocníka. A protože bílý král je daleko, v matování pomůže bílý pěšec c4.

Zahrajeme 1.c5 a po 1...Kc8 2.c6 Kb8 dáme 3.Db7 mat.

Diagram 2: Střelec pomáhá dámě

V této pozici bude nejbližším spolupracovníkem bílé dámy střelec.

S tak velkou materiální převahou by bylo mnoho cest k matovému cíli (například 1.Sh5 Kh8 2.Sg6 Kg8 3.Df7+ Kh8 4.Dh7 mat), ale my si ukážeme cestu k nejrychlejšímu matu.

Zahrajeme 1.Sd5+ a po 1...Kh8 (1...Kf8 2.Df7 mat) vytvoříme výbornou souhru tahem 2.Df7. Využíváme při tom toho, že černý ještě může tahat pěšci, takže není v patu. Po 2...h5 přijde 3.Dg8 mat.Diagram 3: Jezdec pomáhá dámě

Výborným pomocníkem pro matující dámu dokáže být také jezdec.

V naší pozici bílý pokračuje tahem 1.Dc6+ (samozřejmě cest k brzkému matu je mnohem více) a nyní:

a) 1...Kb8 2.Jb3 (jezdec míří k pokrytí pole b7) 2...Ka7 3.Jc5 Kb8 4.Db7 mat.

b) 1...Kd8 2.Db7 (odříznutí černého krále v "ohrádce" na poslední řadě) 2...Ke8 3.Jf5 Kf8 4.De7+ Kg8 5.Dg7 mat.Diagram 4: Král pomáhá dámě

Také král se umí účinně zapojit do matovacího závěru. Takové matování je často mnohem rychlejší, než by bylo braní zbývajících černých pěšců a stavění si druhé dámy.

Nejdříve zaženeme soupeřova krále do rohu tahem 1.Df7+ Kh8.

A nyní už jen stačí dojít král na g6 a dát mat: 2.Kg4 b5 (ani jiného tahy vůbec nic nemění) 3.Kf5 a5 4.Kg6 b4 a například 5.Dg7 mat.
Diagram 5: Spolupráce dámy a věže

Nyní si ukážeme typickou matovací spolupráci dámy a věže.

Jedná se o velmi častý postup nejen v rozhodnutých pozicích s velkou materiální převahou, ale také v pozicích, jako je ta naše - i černý ještě hrozí matovat (Db2 mat).

Zahrajeme 1.Vh5+ Kg6 2.Df5+ (vynikající souhra!) 2...Kg7 3.Vh7+ Kg8 a nyní 4.Df7 mat. Rychlé, přesné a účinné.
Diagram 6: Král pomáhá věži

V pozicích s malým množstvím materiálu může náš král pomoci vytvářet matové hrozby i dalším figurám, například věži.

Tahem 1.Kf5 bílý vylepšuje svého krále a zároveň útočí na černou věž. Po jakémkoliv jejím ústupu, například 1...Ve3 a nyní pokračujeme 2.Kg6. Černý je bezbranný proti hrozbě 3.Va8 mat.


Diagram 7: Pěšci matují

Dokonci i malí pěšáčci mohou matovat. Zpravidla k tomu potřebují podporu dalších figur, v našem případě podporu krále.

Bílý na tahu rozhodne partii sebráním 1.Kxe5. Nyní mu sice uteče černý d-pěšec, který postoupí vpřed 1...d3 (bílý by vyhrál i po 1...Ke7 2.Kxd4) a zdá se, že se nezadržitelně hrne k proměně v dámu.

Bílý však zakončí partii matovým postupem 2.Kf6 d2 3.g7 mat.
Diagram 8: Spolupráce věže s lehkými figurami

Na tomto diagramu si ukážeme o něco obtížnější spolupráci věže a lehkých figur.

Černý sice má velkou materiální nevýhodu, své naděje však upíná k pěšci h3, který míří na h1 proměnit se v dámu.

Bílý zakončí partii dobře sladěnou matovou spoluprací: 1.Sd4+ Kb7 2.Vf7+ Kc8 (2...Ka8 3.Jc6; 2...Kb8 3.Jc6+ Kc8 4.Se5 s dalším 5.Vc7 mat) 3.Jc6 h2 a nyní je po 4.Se5 černý král znehybněný a pod nekrytelnou hrozbou matu (Vc7 mat). Postavením dámy mat jen odloží 4...h1D+ 5.Kb2 a bílý vyhraje.

Zpět

Šachové testy:
Matování těžkými figurami (6261)
Matování dvěma střelci (6106)
Nejrychlejší mat (připravujeme)

Naučit se víc o Různých matováních:
Malé představení šachových kouzel, strany ?-?
Tři části šachové partie, strany ?-?

Související témata:
Matování dvěma věžemi
Matování dámou
Matování věží
Matování dvěma střelci
Matování střelcem a jezdcem
Koncovky, matování

Odkazy:
Šachový svaz České republiky
Projekt Šachy do škol
Šachopedie

Zpět

(autor: Martin Beil, stav: připomínkování)