Šachové figurky

Šachové figurky jsou hrací kameny šachové hry.

Celkem je 6 druhů šachových figurek: král, dáma, věž, střelec, jezdec a pěšec.

Oba hráči (bílý i černý) mají na začátku partie tyto figurky: 1 krále, 1 dámu, 2 věže, 2 střelce, 2 jezdce a 8 pěšců.

Přesněji se figurkám říká šachové kameny. Je to tak proto, že označení "figury" patří jen králi, dámě, věži, střelci a jezdci. Pěšci nejsou považováni za figury.

Diagram 1: Figurky v základním postavení

V základním postavení mají oba hráči uprostřed své armády krále a dámu. Bílá dáma se umisťuje na bílé pole, černá dáma na černé pole. Říkáme, že dáma „ctí“ svou barvu.

Vedle krále a dámy stojí střelci. Vedle nich pak jezdci. A v rozích stojí věže.

Před všemi těmito figurami stojí v řadě 8 pěšců.

Diagram 2: Pohyb krále

Král je nejdůležitější figura celé šachové armády. Když padne král, padne i celá jeho armáda. Hráč, který dá soupeřovu králi mat, vyhraje celou partii.

Král může táhnout o jedno pole do všech rovných i šikmých směrů.

V naší pozici může král e4 táhnout na osm různých polí.

Pohyb krále se zdá pomalý a neohrabaný, ale i král někdy může svými tahy rozhodnout partii.Diagram 3: Pohyb věže

Věž je silná dalekonosná figura, která umí působit na velkou vzdálenost jako dělostřelectvo.

Věž může táhnout do všech rovných směrů o libovolný počet polí.

Výborně funguje ze základní řady, odkud po otevřených a polootevřených sloupcích míří daleko dopředu jako dělostřelectvo.

Problémem jsou pro věž překážky a zavřené sloupce, přes které obtížně hledá uplatnění.Diagram 4: Pohyb střelce

Střelec je nebezpečná dalekonosná figura, ale pohybuje se pouze po jedné barvě polí.

Střelec se pohybuje šikmo po diagonálách o libovolný počet polí.

Přemísťuje se i útočí na velkou vzdálenost. Nikdy však nemůže jít z bílého pole na černé, anebo z černého pole na bílé.

Diagram 5: Pohyb dámy

Dáma je nejsilnější a nejmocnější figura šachové armády.

Dáma může táhnout do všech rovných i šikmých směrů o libovolný počet polí.

Dobře umístěná dáma působí na obrovské množství polí na všech stranách šachovnice.

Pro všechny soupeřovy figury včetně krále představuje dáma velké nebezpečí.
Diagram 6: Pohyb jezdce

Jezdec je hbitý a nebezpečný skokan, který jako jediná figurka umí přeskakovat překážky.

Jezdec se při svých skocích pohne o dvě pole jedním směrem a potom zabočí o jedno pole do boku.

Jeho pohyb připomíná tvar písmene L.

Skoky jezdce nejsou příliš dlouhé, překonávat delší vzdálenosti mu dělá potíže. Ale na malém prostoru je jezdec velmi šikovný.Diagram 7: Pohyb pěšce

Pěšec je základní a nejpočetnější jednotka šachové armády.

Pohybuje se rovně pouze směrem dopředu, nikdy ani o krok zpátky.

Pěšec, který v partii ještě netáhl, může táhnout o jedno nebo o dvě pole dopředu. Potom už pouze o jedno pole.

Pěšec sice chodí pouze rovně dopředu, ale soupeřovy figurky bere o jedno pole šikmo.Diagram 8: Těžké figury

Dámy a věže označujeme jako těžké figury.

Mají největší sílu, ale zároveň musíme nejvíce dbát na jejich bezpečí.
Diagram 9: Lehké figury

Střelce a jezdce označujeme jako lehké figury.

Mají dobré schopnosti: střelec může táhnout na velkou vzdálenost, jezdec přeskakuje překážky.

Ale také výrazné slabiny: střelec táhne pouze po jedné barvě polí, jezdec se jen obtížně přesouvá na delší vzdálenost.

Diagram 10: Hodnota figur

Jednotlivé figurky mají různé schopnosti a podle toho i různou sílu. Tuto sílu můžeme vyjádřit jejich bodovou hodnotou. Hodnota figur nám pomáhá určovat, která výměna figur je pro nás výhodná a která ne.

Hodnota figur:

Král = nevyčíslitelná hodnota, když padne král, padne i celá jeho armáda
Dáma = 9 bodů
Věž = 5 bodů
Střelec = 3 body
Jezdec = 3 body
Pěšec = 1 bod

Síla jednotlivých figur vždy závisí na konkrétní situaci. Například v některých pozicích může mít jezdec větší sílu než dáma. V některých pozicích může být nejužitečnější figurkou pěšec.

Zpět

Video:


Šachové testy:
Král (1103)
Věž (1104)
Střelec (1105)
Dáma (1106)
Jezdec (1107)
Pěšec (1108)
Shrnutí figurek (1109)
Král, věž a střelec (6203)
Dáma, pěšec a jezdec (6204)
Hodnota figur a výměny (6206)
Vlastnosti šachových figur (4157)
Vlastnosti figur (6257)

Šachová výuka:
Král (11103)
Věž (11104)
Střelec (11105)
Dáma (11106)
Jezdec (11107)
Pěšec (11108)
Shrnutí figurek (11109)
Vlastnosti šachových figur (14157)
Přání šachových figur (14201)

Naučit se víc o Šachových figurkách:
M.Beil: Malé představení šachových kouzel, strany 21-48
M.Beil: Tři části šachové partie, strany 80-87
P.Herejk: Metodická příručka pro učitele a trenéry šachu, 2. lekce (strany 10-14)
M.Beil: Šachová cvičebnice 1. díl, 2. lekce (strany 13-40)
P.Herejk: Základní výcvik začátečníků na webu ŠSČR, 2. lekce

Související témata:
Král
Dáma
Věž
Střelec
Jezdec
Pěšec
Hodnota figur
Lehké figury
Těžké figury
Základy, figurky
Šachová notace
Přání šachových figur

Odkazy:
Šachový svaz České republiky
Projekt Šachy do škol
Šachopedie

Zpět

(autor: Martin Beil, stav: hotovo)