Severský gambit

Severský gambit, zvaný též Norský gambit nebo Dánský gambit, je charakterizován tahy 1.e4 e5 2.d4 exd4 3.c3.

Cílem bílého je získat oběťmi pěšců náskok ve vývinu a útočit. V případě přijetí gambitu získává bílý nebezpečný útok. Černý ale může gambit i odmítnout nebo pěšce vrátit a tak získat protihru.

Byl velmi populární v 19. století ve Skandinávii, dnes se na nejvyšší úrovni téměř nevyskytuje.

Severský gambit: 1.e4 e5 2.d4 exd4 3.c3

Nejčastější pokračování:

- 3...d5 (varianta A)
- 3...dxc3 4.Sc4 cxb2 5.Sxb2 Sb4+ (varianta B)
- 3...dxc3 4.Sc4 cxb2 5.Sxb2 d5 (varianta C)


Varianta A: 3...d5

Odmítnutí oběti tahem 3...d5 je jednou z možností, jak se vyhnout útoku bílého po oběti dvou pěšců (viz varianta C). Po 4.exd5 Dxd5 5.Jf3 Jc6 6.cxd4 přechází hra do Skotského gambitu, kde jsou vyhlídky obou stran přibližně vyrovnané.

Ukázkové partie: ????? - ????? ?-?, ????? - ????? ?-?, ????? - ????? ?-?, partie v literatuře (připravujeme).

Varianta B: 3...dxc3 4.Sc4 cxb2 5.Sxb2 Sb4+

Bílý obětí dvou pěšců získal výhodu ve vývinu figur. Reakce černého 5...Sb4+ vypadá logicky, bílý ale po 6.Kf1!? (lepší než 6.Jc3, kde má černý po 6…Jf6 7.e5 d5 výhodu) 6...Jf6 7.e5 d5 8.Sb5+ Jfd7 9.Dg4 získá velmi nebezpečný útok.

Ukázkové partie: ????? - ????? ?-?, ????? - ????? ?-?, ????? - ????? ?-?, partie v literatuře (připravujeme).

Varianta C: 3...dxc3 4.Sc4 cxb2 5.Sxb2 d5

Nejúčinnějším receptem černého je hru zjednodušit vrácením pěšců 5...d5 (tzv. Schlechterova varianta). Ta může vést po taktické přestřelce 6.Sxd5 Jf6 7.Sxf7+ Kxf7 8.Dxd8 Sb4+ 9.Dd2 Sxd2 10.Jbxd2 do přibližně vyrovnané koncovky.

Ukázkové partie: ????? - ????? ?-?, ????? - ????? ?-?, ????? - ????? ?-?, partie v literatuře (připravujeme).

Diagram x: Typická kombinace v ?????

?????
?????
?????

?????
?????
?????Zpět

Doporučené partie: MOŽNÁ
bílý - černý, místo rok

Šachové testy:
Základní otevřená zahájení (2501)
Další otevřená zahájení (2502)
Všechna otevřená zahájení (2503)
Zásady zahájení (6107)
Zásady zahájení (6254)
Typické kombinace v otevřených hrách (připravujeme)

Naučit se víc o Severském gambitu:
R.Biolek: Šachová zahájení - Otevřené hry, strany 126-129
R.Biolek: Šachové miniaturky, na více místech
A.Rojzman: Šachové miniatúrky, strany 16-19
J.Konikowski, B.Modr: Malá učebnice šachových zahájení, strany 24-26
L.Pachman: Šachová zahájení v praxi, strany ?-?

Související témata:
Italská hra
Hra dvou jezdců v obraně
Hra čtyř jezdců
Španělská hra
Skotská hra
Skotský gambit
Evansův gambit
Uherská obrana
Ponzianiho hra
Ruská obrana
Philidorova obrana
Lotyšský gambit
Královský gambit
Vídeňská hra
Střelcova hra
Střední hra
Zahájení, otevřená zahájení
Zahájení
Zásady zahájení
Miniaturní partie
Rozdělení zahájení
Otevřená zahájení
Gambit
Zahájení, rozdělení zahájení

Odkazy:
Šachový svaz České republiky
Projekt Šachy do škol
Šachopedie

Zpět

(autor: Petr Herejk, stav: rozpracováno)