Silné a slabé body

Silné body jsou taková pole, která soupeř nemůže pokrýt svými pěšci, zatímco mi na nich můžeme vybudovat pevné postavení. Jsou rozhodující pro stabilitu našich figur.

Naopak bod, který my sami nemůžeme dobře pokrýt, je pro nás slabý bod.

Náš silný bod je slabým bodem soupeře! A naše slabé body jsou silnými body pro soupeřovy figury.

Náš vlastní silný bod je předpolím, ze kterého můžeme vyrazit na zteč soupeřovy pozice. Můžeme jo využít v naší cestě za hledáním výhody.

Figury na silných bodech jsou mimořádně stabilní.

Diagram 1: Slabé body

Slabé body v pozici jsou takové, které nemůžeme pokrýt pěšcem. Proto takové body hledáme mezi 3. a 6. řadou. Na dvou řadách u konců šachovnice jsou slabé body vlastně vždy.

Některé jsou pro pozici významnější než jiné s ohledem na těžiště boje.

V této pozici má bílý dvě slabá pole b3 a d3. Na straně černého najdeme takovýchto polí více. Jsou jimi pole a6, d6 a g6. Slabá pole jsou pozvánkou pro soupeřovy figury ke vniku do naší pozice.
Diagram 2: Silný bod

Silný bod je takové pole, které je slabým polem soupeře a zároveň na něj útočíme svým vlastním pěšcem. 

Pro nalezení silných bodů si tedy najdeme nejdříve body slabé. U černého jimi jsou pole b6, d6, f6 a h6. U bílého jsou slabá pole d3, d4, a d5.

V naší pozici jsou tedy dvě silná pole bílého (d6, f6) a jedno černého (d5). Na takových polích se budou dobře vyjímat figury, které bude obtížné z nich vyhnat.Diagram 3: Silné body jako body opěrné

Silné body jsou výbornými opěrnými body pro naše figury. Stabilita figury jako jeden z principů aktivity je zde mnohem větší než na jiných polích.

Zde jsou jezdci vlastně nevyhnatelní a velice nebezpečně obkličují černého krále.

Pokud by černý hrál aktivně, jeho král by dostal mat: 1.Vfc1 Vg2+ 2.Kf1 Vxh2 3.Vxc6 Vh1+ 4.Ke2 Vxa1 5.Vc7+ Kd8 6.Vd7 mat.
Diagram 4: Slabá figura jako taktická slabina

V této pozici je na šachovnici mnoho slabých i silných bodů na obou stranách. Černý má výhodu díky aktivní věži na silném bodu b3.

Bílý ale odolává a proto černý potřebuje vylepšit své jezdce, kteří by se rádi dostali za pěšcovou hradbu bílého. K tomu nám dopomůže slabý bod e3.

Figura postavená na slabém bodu nemá potřebnou oporu a může být taktickou slabinou. Toho černý může využít k přesunu svých figur na silná pole, čímž získá rozhodující převahu. Zahraje silné 1...Jb4.Diagram 5: Slabá periferie

Speciálním případem slabých bodů je tzv. slabá periferie. To je shluk slabých polí jedné barvy.

Základní předpoklad dobré obrany je mít střelce bránící vlastní slabá pole. Proto se útočník snaží o jeho likvidaci. V případě, že útočník odstraní střelce soupeře a svého si ponechá. Je osud krále často velice trpký. V našem případě by chystal mat na g7.

Proto zde bílý zaútočí tahem 1.Vc5 (věž je pro střelce nedotknutelná). Po 1...Dxa2 2.Vh5 je útok bílého velice nebezpečný a po několika soupeřových nepřesných tazích přinesl bílému rozhodující výhodu.


Diagram 6: Získání silných polí

V tomto postavení má bílý silné body d6 a e5, ale k rozhodující převaze to nestačí. Pro získání dalších silných polí musí vynutit oslabení, aby se černá pozice stala neudržitelnou.

K tomu nám dopomůže hrozba matem 1.Vh3. Černý neměl jinou možnost než 1...g6, čímž oslabil další černá pole, f6 a h6.

Bílý pokračoval tahem 2.g5, po kterém se z polí f6, h6 stanou silné body bílého. Jezdci si na nich s černým králem zatančí smrtící tango.


Zpět

Šachové testy:
Typy pěšců (6109)
Silné a slabé body (6119)
Využití slabin (6120)
Vlastnosti figur (6257)
Hodnocení a plán (6258)

Naučit se víc o Silných a slabých bodech:
M.Beil: Tři části šachové partie, strany ?-?
P.Herejk: Metodická příručka pro učitele a trenéry šachu, ?. lekce (strany ?-?)
P.Herejk: Sbírka šachových úloh, ?. lekce (strany ?-?)
M.Beil: Šachová cvičebnice 6. díl, ?. lekce (strany ?-?)
M.Beil: Šachová cvičebnice 7. díl, ?. lekce (strany ?-?)
R.Biolek: Základy strategie, strany ?-?
R.Biolek: Plán v šachové partii, strany ?-?
R.Biolek: Šachy. Hra fantazie, strany ?-?
A.Suetin: Škola šachové strategie a taktiky, strany ?-?
L.Pachman: Střední hra v šachové praxi, strany ?-?
L.Pachman: Moderní šachová strategie, strany ?-?
A.Nimcovič: Můj systém, strany ?-?
A.Nimcovič: Můj systém v praxi, strany ?-?
P.Herejk: Základní výcvik začátečníků na webu ŠSČR, ?. lekce
M.Beil: Tajná přání šachových figurek, VYJDE V ROCE 2022

Související témata:
Střední hra
Strategie
Rozdělení sloupců
Boj o volný sloupec
Pěšcová struktura
Hodnocení pozice
Plán hry
Značky pro hodnocení tahů a pozic
Aktivita
Pasivita
Domovník
Strategie, obecné

Odkazy:
Šachový svaz České republiky
Projekt Šachy do škol
Šachopedie

Zpět

(autor: Zdeněk Holeksa, stav: doplňování literatury)