Skandinávská obrana

Skandinávská obrana začíná tahy 1.e4 d5.

Zahájení bylo dříve analyzováno dánskými a švédskými mistry. Dlouho bylo považováno za špatné zahájení a objevovalo se na velmistrovských turnajích zřídka.

V roce 1995 v zápase o titul mistra světa PCA použil Skandinávskou obranu Anand v partii s Kasparovem, tím ho překvapil a získal dobrou hru. Od té doby se Skandinávská obrana začala objevovat častěji a dnes je považována za jedno z plnohodnotných zahájení v šachové teorii.
Skandinávská obrana: 1.e4 d5

Nejčastější pokračování:

- 2.exd5 Dxd5 3.Jc3 Dd6 (varianta A)
- 2.exd5 Dxd5 3.Jc3 Da5 (varianta B)
- 2.exd5 Jf6 3.Sb5+ (varianta C)
- 2.exd5 Jf6 3.c4 (varianta D)
- 2.exd5 Jf6 3.d4 (varianta E)
Varianta A: 2.exd5 Dxd5 3.Jc3 Dd6

Bronštejnova varianta. I když to vypadá, že černý vystavuje dámu pozdějším útokům, velmistrovské partie z poslední doby ukázaly plnohodnotnost tohoto pokračování, proto jeho popularita roste. Možným pokračováním je 4.d4 Jf6 5.Jf3 a6 6.g3 Sg4 7.Sg2 Jc6 8.0-0 s drobnou výhodou bílého.

Ukázkové partie: ????? - ????? ?-?, ????? - ????? ?-?, ????? - ????? ?-?, partie v literatuře (připravujeme).

Varianta B: 2.exd5 Dxd5 3.Jc3 Da5

Hlavní pokračování, bílý hraje většinou 4.d4 a hra nejčastěji pokračuje: 4...Jf6 5.Jf3 c6 6.Sc4 Sf5 7.Sd2 e6 a 8.De2. Bílý má prostorovou převahu, černý ale s pěšci e6 a c6 stojí poměrně pevně. Z českých hráčů má tuto variantu v repertoáru černými kameny Viktor Láznička.

Ukázkové partie: ????? - ????? ?-?, ????? - ????? ?-?, ????? - ????? ?-?, partie v literatuře (připravujeme).

Varianta C: 2.exd5 Jf6 3.Sb5+

Toto pokračování je vedeno snahou udržet výhodu pěšce, nejčastější odpovědí je 3...Sd7, na což bílý reaguje buď 4.Se2 Jxd5 se snahou využít nevhodného postavení střelce na d7 nebo častěji ostřejší 4.Sc4 Sg4 5.f3 Sf5 (nebo 5...Sc8, jak doporučil bývalý mistr světa Max Euwe) 6.Jc3 s oboustrannými možnostmi.

Ukázkové partie: ????? - ????? ?-?, ????? - ????? ?-?, ????? - ????? ?-?, partie v literatuře (připravujeme).
Varianta D: 2.exd5 Jf6 3.c4

Pokud černý hraje tah 2...Jf6 (Kielský systém), musí být připraven na to, že si bílý bude pěšce tahem 3.c4 krýt. Černý má pak na výběr mezi 3...e6 4.dxe6 Sxe6 (Islandský gambit) s kompenzací a 3...c6 (Skandinávský gambit) 4.d4 (4.dxc6 Jxc6 dává černému za pěšce výbornou protihru) 4...cxd5 s přechodem do Panovova útoku v obraně Caro-Kann.

Ukázkové partie: ????? - ????? ?-?, ????? - ????? ?-?, ????? - ????? ?-?, partie v literatuře (připravujeme).
Varianta E: 2.exd5 Jf6 3.d4

„Moderní varianta“. Jejím cílem je vrátit pěšce a dosáhnout rychlého vývinu. Po 3...Jxd5 4.c4 Jb6 a například 5.Jf3 g6 6.Jc3 Sg7 7.c5 Jd5 8.Sc4 je malá výhoda na straně bílého. Riskantní je 4...Jb4 (Kielská varianta) s léčkou 5.Da4+ J8c6 6.d5? b5! a dobrou hrou černého. Bílý ale může reagovat 5.a3 J4c6 6.d5 a stojí velmi dobře.

Ukázkové partie: ????? - ????? ?-?, ????? - ????? ?-?, ????? - ????? ?-?, partie v literatuře (připravujeme).
Diagram x: Typická kombinace v ?????

?????
?????
?????

?????
?????
?????Zpět

Doporučené partie: MOŽNÁ
bílý - černý, místo rok

Šachové testy:
Polootevřená zahájení (2504)
Otevřená a polootevřená zahájení (2505)
Zásady zahájení (6107)
Zásady zahájení (6254)
Typické kombinace v polootevřených zahájeních (připravujeme)

Naučit se víc o Skandinávské obraně:
R.Biolek: Šachová zahájení - Polootevřené hry, strany 14-21
R.Biolek: Šachové miniaturky, na více místech
L.Alster: Miniaturní šachové partie, strany 92-95
A.Rojzman: Šachové miniatúrky, strany 75-78
J.Konikowski, B.Modr: Malá učebnice šachových zahájení, strany 141-142
L.Pachman: Šachová zahájení v praxi, strany ?-?

Související témata:
Sicilská obrana
Caro-Kann
Pircova obrana
Francouzská obrana
Aljechinova obrana
Nimcovičova obrana
Zahájení, polootevřená zahájení
Zahájení
Zásady zahájení
Miniaturní partie
Rozdělení zahájení
Polootevřená zahájení
Zahájení, rozdělení zahájení

Odkazy:
Šachový svaz České republiky
Projekt Šachy do škol
Šachopedie

Zpět

(autor: Petr Herejk, stav: rozpracováno)