Sloupce

Sloupce jsou svislé směry na šachovnici. Osm polí nad sebou tvoří sloupec. Na šachovnici je celkem 8 sloupců.

Sloupce jsou důležité hlavně pro figury, které se umí pohybovat rovně (věž a dáma).

Pomáhají nám také v zápisu šachové notace, protože každé pole na šachovnici můžeme označit pomocí sloupce a řady.

Diagram 1: Sloupce

Jednotlivé sloupce jsou označené písmeny a - h.

Na každém sloupci je 8 polí.

Na diagramu je zelenou barvou vyznačený sloupec c. Žlutou barvou sloupec h.


Diagram 2: Rozdělení sloupců

Sloupce dělíme na tři typy podle toho, jestli na nich jsou, nebo nejsou pěšci.

Otevřené sloupce - žádný hráč na nich nemá pěšce. Na diagramu jsou otevřené sloupce c, h.

Polootevřené sloupce - má na nich pěšce jen jeden hráč. Na diagramu jsou polootevřené sloupce a, d, f.

Zavřené sloupce - mají na nich pěšce oba hráči. Na diagramu jsou zavřené sloupce b, e, g.Diagram 3: Otevřené sloupce

Otevřené sloupce jsou takové sloupce, na kterých ani jeden hráč nemá své pěšce. Často se také říká volné sloupce.

Otevřené sloupce jsou důležité hlavně pro věže, které přes ně mohou útočit.

Zeleně je v naší pozici vyznačený otevřený sloupec d. Tento sloupec ovládá bílá věž.

Žlutě je označený otevřený sloupec f. Tento sloupec ovládá černá věž.Diagram 4: Boj o otevřený sloupec

O otevřený sloupec většinou bojují věže. Často je v boji o sloupec podporují i další figurky.

V naší pozici je bílý na tahu. Otevřený sloupec d je vyznačený zeleně. Kdyby bílý zahrál špatný tah 1.Vxd8+, po 1...Vxd8 by otevřený sloupec ovládl černý.

Bílý však zahraje správný tah 1.Sb6 a černá věž d8 bude muset otevřený sloupec opustit, anebo vzít na d1. Po 1...Vxd1+ 2.Vxd1 ovládá volný sloupec bílý a může ho využít k dalším akcím.
Diagram 5: Využití otevřeného sloupce - útok na pěšce

Když věž ovládne otevřený sloupec, může přes něj vniknout do soupeřova království.

Na diagramu ovládá bílá věž b1 otevřený sloupec a může zaútočit tahem Vb7.

Zaútočí tím na černé pěšce a7 a c7 a nejméně jednoho z nich získá.


Diagram 6: Využití otevřeného sloupce - útok na krále

Přes otevřený sloupec může věž útočit také přímo na soupeřova krále.

V naší pozici bílá věž ovládá otevřený d-sloupec. Černý král je na g8 ucpaný vlastními pěšci.

Bílý zahraje Vd8 mat.


Diagram 7: Zdvojení věží

Důležitou metodou boje o otevřený sloupec je zdvojení věží.

Zdvojení věží znamená, že jeden hráč postaví obě své věže na jeden sloupec a věže pak útočí společně, podporují se.

V naší pozici bílý zahraje 1.Vh2, v příštím tahu 2.Vdh1 a dalším tahem 3.Vh8 dá mat černému králi.

Diagram 8: Polootevřený sloupec

Polootevřené sloupce jsou takové sloupce, na kterých má pěšce pouze jeden hráč.

Hráč, který na polootevřeném pěšci nemá žádného pěšce, může sloupec využít k útoku.

V naší pozici je zeleně vyznačený polootevřený e-sloupec. A žlutě vyznačený polootevřený c-sloupec.


Diagram 9: Využití polootevřeného sloupce - útok na krále

Polootevřený sloupec je často možné využít k útoku na soupeřova krále.

V naší pozici je polootevřený sloupec g. Bílý na sloupec umístil dámu a věž.

Bílý na tahu by nyní zahrál Dxg7 mat.


Diagram 10: Využití polootevřeného sloupce - útok na slabého pěšce

Další využití polootevřeného sloupce je v útoku na slabého soupeřova pěšce.

Pěšec, kterého soupeř nemůže pokrýt žádným jiným pěšcem a my na něj můžeme útočit věží, je slabý.

V naší pozici stojí na polootevřeném c-sloupci černý pěšec c6. Bílý na něj zaútočí tahem 1.Vc1. Pokud ho černý pokryje 1...Vc8, bílý zahraje 2.b5 a černého pěšce získá.
Diagram 11: Otevření sloupce

Na začátku partie jsou všechny sloupce zavřené. V průběhu hry, tak jak se pěšci obou stran berou a vyměňují, se sloupce otevírají.

Otevřené a polootevřené sloupce pak slouží k útoku figur, zejména dam a věží.

V naší pozici bílý otevře h-sloupec tahem 1.hxg6. Pokud černý vezme 1...fxg6, bude h-sloupec polootevřený. Pokud černý vezme 1...hxg6, bude h-sloupec otevřený.Zpět

Šachové testy:
Šachovnice (1102)
Sloupce a řady (6101)
Boj na otevřeném sloupci (6121)

Šachová výuka:
Šachovnice (11102)
Využití volného sloupce (13629)

Naučit se víc o Sloupcích:
M.Beil: Malé představení šachových kouzel, strany 8-9
P.Herejk: Metodická příručka pro učitele a trenéry šachu, 1. lekce (strany 8-9) a 37. lekce (strany 158-161)
P.Herejk: Sbírka šachových úloh, 37. lekce (strany 147-151)
M.Beil: Šachová cvičebnice 1. díl, 1. lekce (strany 1-12)
M.Beil: Šachová cvičebnice 7. díl, 37. lekce (strany 19-28)
P.Herejk: Základní výcvik začátečníků na webu ŠSČR, 1. lekce a 36. lekce

Související témata:
Šachy
Šachovnice
Řady
Diagonály
Šachová notace
Základy, šachovnice

Odkazy:
Šachový svaz České republiky
Projekt Šachy do škol
Šachopedie

Zpět

(autor: Martin Beil, stav: hotovo)