Slovanská obrana

Slovanská obrana vzniká po tazích 1.d4 d5 2.c4 c6.

Patří k nejčastěji hraným zahájením. Je oblíbená u všech kategorií hráčů, včetně hráčů světové špičky.
Název vznikl tak, že na jejím rozvoji se podílelo mnoho hráčů slovanského původu, mezi nimi Alexandr Aljechin, Jefim Bogoljubov a Milan Vidmar.

Cílem tahu 2...c6 je pokrýt pěšce d5 a ponechat volnou diagonálu c8-h3, na které se může aktivně do hry zapojit černý bělopolný střelec. Také má v úmyslu zahrát d5xc4 a případně pěšce pokrýt b7-b5. Cílem bílého je především aktivní hra v centru.Slovanská obrana: 1.d4 d5 2.c4 c6

Nejčastější pokračování:

- 3.cxd5 cxd5 (varianta A)
- 3.e3 (varianta B)
- 3.Jc3 e6 4.Jf3 Jf6 5.Sg5 (varianta C)
- 3.Jc3 e6 4.Jf3 Jf6 5.e3 (varianta D)
- 3.Jc3 e5 (varianta E)
- 3.Jc3 dxc4 (varianta F)
- 3.Jc3 Jf6 4.Jf3 a6 (varianta G)
- 3.Jc3 Jf6 4.Jf3 dxc4 5.e3 (varianta H)
- 3.Jc3 Jf6 4.Jf3 dxc4 5.a4 (varianta I)


Varianta A: 3.cxd5 cxd5 

Výměnná varianta, je charakterizována symetrickou hrou a otevřeným c-sloupcem. Možných pokračování je mnoho, ale narušit rovnováhu je velice nesnadné. Jako příklad tu jsou 4.Jc3 Jf6 5.Jf3 Jc6 6.Sf4 Sf5 7.e3 e6 a nyní klidné 8.Sd3 Sxd3 9.Dxd3 Sd6 s vyrovnanou pozicí. Nebo ambicióznější 8.Sb5 Jd7 a černý i zde drží vyrovnání.

Ukázkové partie: ????? - ????? ?-?, ????? - ????? ?-?, ????? - ????? ?-?, partie v literatuře (připravujeme).
Varianta B: 3.e3

Smyslem tahu 3.e3 je pokrýt pěšce c4, nevýhodou je nevyvinutý střelec c1. Černý může hrát například 3...Sf5 4.cxd5 cxd5 5.Db3 Dc7 6.Jc3 e6 s vyrovnáním nebo po 3...Jf6 4.Jc3 e6 převézt pozici do Meránské varianty. Tah 3.e3 používá občas i mistr světa Magnus Carlsen.

Ukázkové partie: ????? - ????? ?-?, ????? - ????? ?-?, ????? - ????? ?-?, partie v literatuře (připravujeme).

Varianta C: 3.Jc3 e6 4.Jf3 Jf6 5.Sg5

Poloslovanská obrana. Černý může zvolit Moskevskou variantu 5...h6 6.Sxf6 (k pozici s obětí pěšce a s oboustrannými šancemi vede 6.Sh4 dxc4 7.e4 g5 8.Sg3 b5) 6...Dxf6, kde má bílý mírnou převahu za dvojici střelců. Nebo 5...dxc4 (Botvinikova varianta) 6.e4 b5 7.e5 h6 s velmi ostrou hrou. Možný je také přechod do Cambridge-Springské varianty dámského gambitu po 5...Jbd7 6.e3 Da5.

Ukázkové partie: ????? - ????? ?-?, ????? - ????? ?-?, ????? - ????? ?-?, partie v literatuře (připravujeme).
Varianta D: 3.Jc3 e6 4.Jf3 Jf6 5.e3

Po 5.e3 vzniká tzv. Meránská varianta. Oproti 5.Sg5 se pro bílého jedná o bezpečnější variantu, nevýhodou je ale nevyvinutý střelec c1. Nejběžnější pokračování je 5...Jbd7 6.Sd3 dxc4 7.Sxc4 b5 8.Sd3 Sb7 s dalším a7-a6 a c6-c5 s přibližným vyrovnáním.

Ukázkové partie: ????? - ????? ?-?, ????? - ????? ?-?, ????? - ????? ?-?, partie v literatuře (připravujeme).

Varianta E: 3.Jc3 e5

Winawerův protigambit, dle partie Marshall vs. Winawer, Monte Carlo 1901. Zajímavý pokus, jak narušit běžné pozice z Dámského gambitu. Hráno s myšlenkou 4.dxe5 d4 s nejasnou hrou. Bílý ale může pokračovat 4.cxd5 cxd5 5.Jf3 e4 6.Je5 f6 7.Da4+ Jd7 8.Jxd7 Sxd7 9.Db3 s mírnou výhodou.

Ukázkové partie: ????? - ????? ?-?, ????? - ????? ?-?, ????? - ????? ?-?, partie v literatuře (připravujeme).

Varianta F: 3.Jc3 dxc4

Argentinská obrana. Hráno s ideou po logickém 4.e4 držet po 4...b5 výhodu pěšce. Bílý ale po 5.a4 b4 6.Ja2 získává pěšce zpět s dobrou hrou. Druhou hranou možností za černého je po 4.e4 okamžitá protihra v centru 4...e5, bílý ale například po 5.Jf3 exd4 6.Dxd4 Dxd4 7.Jxd4 b5 8.a4 stojí o trochu lépe.

Ukázkové partie: ????? - ????? ?-?, ????? - ????? ?-?, ????? - ????? ?-?, partie v literatuře (připravujeme).
Varianta G: 3.Jc3 Jf6 4.Jf3 a6

Čebaněnkova varianta. Černý plánuje rychlé b7-b5, a to buď hned 5.e3 b5 nebo po výměně na c4. Bílý má možnost zavřít pozici 5.c5 s prostorovou převahou, pozice černého je ale poměrně pevná, např. po 5...Jbd7 6.Sf4 může zahnat střelce tahem 6...Jh5. Tato varianta je v repertoáru řady současných velmistrů včetně českého reprezentanta Viktora Lázničky.

Ukázkové partie: ????? - ????? ?-?, ????? - ????? ?-?, ????? - ????? ?-?, partie v literatuře (připravujeme).
Varianta H: 3.Jc3 Jf6 4.Jf3 dxc4 5.e3

Varianta 4...dxc4 je jedním z hlavních pokračování (lze hrát i v pořadí tahů 3.Jf3 Jf6 4.Jc3 dxc4), postup 5.e3 je nazýván Aljechinovou variantou (také se hraje ostré 5.e4 - Gellerův gambit, či 5.a4 - viz varianta I). Černý ale po 5...b5 6.a4 b4 7.Ja2 (nebo 7.Jb1 Sa6 s výhodou černého) 7...e6 8.Sxc4 Se7 s dalším a7-a5 stojí dobře.

Ukázkové partie: ????? - ????? ?-?, ????? - ????? ?-?, ????? - ????? ?-?, partie v literatuře (připravujeme).
Varianta I: 3.Jc3 Jf6 4.Jf3 dxc4 5.a4

Jedna z nejhranějších variant Slovanské obrany, černý má možnost 5...Sg4 (Steinerova varianta), 5...Ja6 (Smyslovova varianta) nebo nejhranější 5...Sf5 (Česká varianta). Bílý obvykle reaguje 6.Je5 Jbd7 7.Jxc4 Dc7 s přibližně vyrovnanými vyhlídkami nebo 6.e3 e6 7.Sxc4 Sb4 8.0-0 0-0 9.De2 Jbd7 10.e4 Sg6 s přibližnou rovnováhou.

Ukázkové partie: ????? - ????? ?-?, ????? - ????? ?-?, ????? - ????? ?-?, partie v literatuře (připravujeme).
Diagram x: Typická kombinace v ?????

?????
?????
?????

?????
?????
?????Zpět

Doporučené partie: MOŽNÁ
bílý - černý, místo rok

Šachové testy:
Základní zavřená zahájení (2506)
Další zavřená zahájení (2507)
Všechna zavřená zahájení (2508)
Zásady zahájení (6107)
Zásady zahájení (6254)
Typické kombinace v zavřených hrách (připravujeme)

Naučit se víc o Slovanské obraně:
R.Biolek: Šachová zahájení - Zavřené hry I, strany 88-125
R.Biolek: Šachové miniaturky, na více místech
L.Alster: Miniaturní šachové partie, strany 102-105
A.Rojzman: Šachové miniatúrky, strany 180-187
J.Konikowski, B.Modr: Malá učebnice šachových zahájení, strany 169-176
L.Pachman: Šachová zahájení v praxi, strany ?-?

Související témata:
Dámský gambit
Tarraschova obrana
Albinův protigambit
Čigorinova obrana
Nimcovičova indická obrana
Dámská indická obrana
Bogoljubova indická obrana
Královská indická obrana
Grünfeldova indická obrana
Benoni
Volžský gambit
Budapešťský gambit
Holandská obrana
Anglická hra
Birdova hra
Rétiho hra
Larsenova hra
Orangutan
Zahájení, zavřená zahájení
Zahájení
Zásady zahájení
Miniaturní partie
Rozdělení zahájení
Zavřená zahájení
Zahájení, rozdělení zahájení

Odkazy:
Šachový svaz České republiky
Projekt Šachy do škol
Šachopedie

Zpět

(autor: Petr Herejk, stav: rozpracováno)