Střední hra (název zahájení)

Střední hra vzniká po tazích 1.e4 e5 2.d4 exd4.

Jde o jedno z méně často používaných otevřených zahájení.

Bílý urychluje dění v centru, ale jeho dáma vstupuje do hry předčasně, čímž černý získá tempo tahem Jb8-c6.

Poprvé se zmínka o něm objevuje u Philippa Stammy v 18. století.
Střední hra: 1.e4 e5 2.d4 exd4

Nejčastější pokračování:

- 3.Jf3 (varianta A)
- 3.c3 (varianta B)
- 3.f4 (varianta C)
- 3.Dxd4 (varianta D)

Varianta A: 3.Jf3

Hra ve většině případů přechází do jiných zahájení. Po 3...Jc6 do Skotské hry nebo Skotského gambitu, po 3...Jf6 4.Sc4 Jxe4 do Střední hry, případně po 4...Jc6 do Hry dvou jezdců v obraně. Chybou je ale pěšce bránit tahem 3...c5.

Ukázkové partie: ????? - ????? ?-?, ????? - ????? ?-?, ????? - ????? ?-?, partie v literatuře (připravujeme).

Varianta B: 3.c3

Po 3...dxc3 4.Sc4 zahájení přechází do Severského gambitu, po 3...dxc3 4.Jxc3 Jc6 5.Jf3 do Göringova gambitu. Černý může reagovat také 3...Jf6, například 4.e5 Jd5 s vyrovnanými šancemi. Anebo 3...d5 4.exd5 Dxd5 5.cxd4 Jc6 s dobrými šancemi černého.

Ukázkové partie: ????? - ????? ?-?, ????? - ????? ?-?, ????? - ????? ?-?, partie v literatuře (připravujeme).

Varianta C: 3.f4

Halaszův gambit 3.f4?! je velmi riskantní až pochybný gambit známý již od roku 1840. Název dostal podle maďarského korespondenčního hráče Dr. György Halasze, který ho ve 2. polovině minulého století používal a propagoval. Po 3...Jc6 4.Jf3 Sc5 stojí černý dobře.

Ukázkové partie: ????? - ????? ?-?, ????? - ????? ?-?, ????? - ????? ?-?, partie v literatuře (připravujeme).

Varianta D: 3.Dxd4

Hlavní pokračování Střední hry. Bílý tak hraje i s vědomím, že černý získá tempo tahem 3...Jc6 4.De3. Dalším plánem bílého bývá nejčastěji vývin Jb1-c3 a Sc1-e3 s velkou rošádou a následným útokem na královském křídle.

Ukázkové partie: ????? - ????? ?-?, ????? - ????? ?-?, ????? - ????? ?-?, partie v literatuře (připravujeme).

Diagram x: Typická kombinace v ?????

?????
?????
?????

?????
?????
?????Zpět

Doporučené partie: MOŽNÁ
bílý - černý, místo rok

Šachové testy:
Základní otevřená zahájení (2501)
Další otevřená zahájení (2502)
Všechna otevřená zahájení (2503)
Zásady zahájení (6107)
Zásady zahájení (6254)
Typické kombinace v otevřených hrách (připravujeme)

Naučit se víc o Střední hře:
R.Biolek: Šachová zahájení - Otevřené hry, strany 128-129
R.Biolek: Šachové miniaturky, na více místech
L.Alster: Miniaturní šachové partie, strany 69-71
A.Rojzman: Šachové miniatúrky, strany 14-16
J.Konikowski, B.Modr: Malá učebnice šachových zahájení, strany 22-23
L.Pachman: Šachová zahájení v praxi, strany ?-?

Související témata:
Italská hra
Hra dvou jezdců v obraně
Hra čtyř jezdců
Španělská hra
Skotská hra
Skotský gambit
Evansův gambit
Uherská obrana
Ponzianiho hra
Ruská obrana
Philidorova obrana
Lotyšský gambit
Královský gambit
Vídeňská hra
Střelcova hra
Severský gambit
Zahájení, otevřená zahájení
Zahájení
Zásady zahájení
Miniaturní partie
Rozdělení zahájení
Otevřená zahájení
Zahájení, rozdělení zahájení

Odkazy:
Šachový svaz České republiky
Projekt Šachy do škol
Šachopedie

Zpět

(autor: Petr Herejk, stav: rozpracováno)