Střelec proti pěšcům

Vzhledem ke svému dálkovému působení má střelec daleko lepší předpoklady k boji se soupeřovými pěšci než jezdec.

Jediného pěšce střelec snadno zadrží prakticky vždy, stačí mu kontrolovat kterékoli pole před ním. Pěšec může tuto koncovku vyhrát jen ve zcela výjimečných případech, jeden si ukážeme.

Bojuje-li střelec proti dvěma či více pěšcům, záleží výsledek na mnoha okolnostech. Je to zejména vzájemná vzdálenost pěšců, jejich vzdálenost od pole proměny a pozice obou králů.

Ukážeme si několik důležitých a typických pozic této koncovky.


Diagram 1: Někdy stačí i jediný pěšec

Zcela výjimečně se vyskytne pozice, kdy střelec prohraje i s jediným pěšcem. Může se to stát v případě, že pole, odkud by střelec mohl pěšce zadržet, kontroluje soupeřův král.  

V pozici na prvním diagramu bílý pěšec projde do dámy po tazích 1.a6 Sa2 2.Ke4 Sb1+ 3.Kd4 (nebo Ke5) a střelec pěšce nezadrží. Po jiném pokusu 2...Sc4 (nebo Se6) 3.a7 Sf1 (Sg4) rozhodne 4.Kf3 a střelec je opět bezmocný.

Diagram 2: Nebezpeční spojení pěšci

Dva spojení pěšci představují pro střelce tím větší nebezpečí, čím dále postoupili a čím lepší podporu vlastního krále mají.

Stojí-li pěšci vedle sebe, bývá lepší postupovat tak, aby oba pěšci stáli na polích barvy střelce. Zde je tedy správné 1.a5 Kd8 2.a6 Sf2 a pozor, nyní jen 3.Kb7. Černý nemá obranu proti postupu b5, b6 a a7 s výhrou.

Špatné by bylo 1.b5 Kd8 2.Kb7 Kd7 3.b6 Sa5 4.Ka6 Sxb6 5.Kxb6 Kc8 remíza, viz Kritická pole.Diagram 3: Král jde na pomoc

Jestliže spojení pěšci postoupili už příliš daleko, je k jejich zadržení střelcem bezpodmínečně nutná součinnost vlastního krále.

Po 1.Kf5 musí černý okamžitě spěchat králi naproti 1...Kb8 2.Ke6 Kc8 3.d7+ (na 3.Ke7 černý pěšce zadrží pomocí vazby 3…Sb4) 3...Kd8 4.c7+ Kxc7 5.Ke7 Sf6+ remíza.


Diagram 4: Vynucení postupu pěšce

Vlastní král stojí velmi nevýhodně, bílý proto musí nejprve vynutit pro černého nevýhodný postup jednoho z pěšců tahem 1.Sd5 a po 1...c3 druhého pěšce zablokovat 2.Sb3.

Dále mohou pěšci postoupit jen s pomocí vlastního krále, což bílý využije k dobytí pěšce c5: 2...Ke5 3.Ke7 Kd4 4.Kd6 Kd3 5.Kc5 c2 6.Sxc2 Kxc2 7.Kxb4 remíza.

Bílý král to stihl přesně „na tempo“, kdyby stál v pozici diagramu na g8, partii by černý vyhrál.
Diagram 5: Nebezpeční vzdálení pěšci

Jsou-li pěšci od sebe vzdáleni, musí jednoho hlídat král a druhého střelec. Pokud se to nepodaří, mohou být pěšci úspěšní.

V naší pozici se to černému nepodaří o jediný tah. Bílý na tahu nejprve postoupí co nejdál pěšcem g. V momentě, kdy dalšímu postupu obou pěšců brání jen střelec, bílý jednoho pěšce obětuje.

1.g4 Kc2 2.g5 Kc3 3.g6 Kc4 4.b6 Kb5 5.b7 Se5 6.g7 a jeden z pěšců se promění v dámu - bílý vyhrál.Diagram 6: Dělba práce

Při souboji se vzdálenými pěšci je důležité rozhodnout, kterého pěšce má hlídat král a kterého střelec.

Černý na tahu musí v naší pozici kupodivu králem chytat vzdálenějšího pěšce b. Nejprve se král svému cíli přiblíží pomocí napadání druhého pěšce: 1...Ke2 2.f4 Ke3 3.f5 Ke4 4.f6 Ke5. Nyní již bílý může zahrát 5.b5, protože černý střelec nesmí ani jednoho pěšce sebrat.

Černý však zahraje přesné 5...Ke6 a po 6.b6 Kd7 7.Kb5 Kc8+ 8.Ka6+ Kb8 a partii remizuje.Diagram 7: Malá kombinace na závěr

I v koncovce střelce proti pěšcům se mohou vyskytnout kombinační obraty. Naše pozice je ovšem uměle vytvořená studie, ale postup výhry je zajímavý i pro praktického šachistu.

Po úvodním tahu 1.Kd5 nemá černý užitečnější tah než 1...Se5 (jinak by bílý zahrál 2.b7 a tahu 2...Se5 se černý stejně nevyhne). Bílý nyní využije toho, že černý král musí krýt svého střelce, a pokusí se o jeho odvlečení opakovanou obětí pěšce 2.g3+ Kf5 3.g4+ Kf6 (nebo Kf4) 4.g5+ Kf5. Král sice střelce uhájil, ale po 5.g6 dojde jeden z pěšců do dámy a bílý vyhraje.Zpět

Šachové testy:
Střelec proti pěšcům (připravujeme)
Střelcové koncovky (6118)
Figurové koncovky 6-10 - tah a výsledek (5584)
Figurové koncovky 6-10 - hodnocení (5534)

Naučit se víc o koncovce Střelec proti pěšcům:
? P.Herejk: Metodická příručka pro učitele a trenéry šachu, ?. lekce (strany ?-?)
? P.Herejk: Sbírka šachových úloh, ?. lekce (strany ?-?)
? M.Beil: Šachová cvičebnice 6. díl, ?. lekce (strany ?-?)
R.Biolek: Koncovky - základní kurz, strany 37-40
R. Biolek, D. Kaňovský: Koncovky II, strany 26-27
? F.Pithart: Šachové koncovky, strany 26-31
? P.Herejk: Základní výcvik začátečníků na webu ŠSČR, ?. lekce

Související témata:
Věžové koncovky
Věž proti pěšci
Věž a pěšec proti věži
Most
Obrana 6. řady
Věž prosazuje pěšce
Aktivní věž
Dámské koncovky
Dáma proti pěšci
Dáma a pěšec proti dámě
Střelcové koncovky
Stejnobarevní střelci
Různobarevní střelci
Falešný střelec
Jezdcové koncovky
Jezdec proti pěšcům
Střelec proti jezdci v koncovce
Složitější koncovky
Koncovky s nerovným materiálem
Figury proti pěšcům
Figury proti figurám
Koncovky, figurové koncovky

Odkazy:
Šachový svaz České republiky
Projekt Šachy do škol
Šachopedie

Zpět

(autoři: Miloslav Vanka, Martin Beil, stav: připomínkování)