Svázání figury

Při svázání figury dostaneme bránící figuru do vazby. Znehybněná figura pak nemůže bránit svého krále a sama může být v ohrožení.

Vazba nejčastěji vzniká tahem vlastní figury, která na sloupci, řadě nebo diagonále přišpendlí soupeřovu figuru ke králi (absolutní vazba) nebo k jiné figuře (relativní vazba).

Vazbu je možné vytvořit i zahnáním nebo zavlečením soupeřova krále na nevhodné místo.

Vytvoření vazby nejčastěji vede k materiálnímu zisku. Ale může být i důležitým prostředkem při matovém útoku.


Diagram 1: Svázání figury - mat 2. tahem

Bílý by rád dal mat dámou na g7. Pole g7 však brání černá dáma.

Řešením je svázání bránící figury tahem 1.Ve8. Proti matu na g7 nemá černý obranu, například 1...Dxe8 (1...d6 2.Dg7 mat) 2.Dg7 mat.

Test: Svázání figury - výukový test (3414)
Test: Svázání figury - mat 2. tahem (3434)
Diagram 2: Svázání figury - mat 3. tahem

V této pozici je klíčem k vítězství správná souhra bílé dámy, věže a střelce.

Tahem 1.Vh8+ bílý zavleče černého krále na nevhodné pole 1...Kxh8, takže pěšec g7 je nyní svázaný. Toho bílý využije 2.Dh6+ Kg8 3.Dxg7 mat.

Test: Svázání figury - mat 3. tahem (3454)

Diagram 3: Svázání figury - obtížnější

V naší pozici je pěšec g7 svázaný, ale přímočaré 1.f6 k vítězství nestačí (1...g6).

Bílý nejprve rozpoutá bouři na poli g7 1.Sxg7 Sxg7 a teprve nyní zahraje 2.f6. Ukazuje se, že svázaný střelec g7 je mnohem lepší cíl, než jakým byl na g7 černý pěšec.

Černý se nemůže zachránit, k nezdaru je odsouzen i pokus o útěk 2...Kf8 3.Dxg7+ Ke8 4.Dg8 mat.

Test: Svázání figury - obtížnější (3474)Diagram 4: Svázání figury - materiální zisk

Svázání figury často vede k materiálnímu zisku. Zejména tehdy, když svojí slabší figurou svážeme soupeřovu silnější (cennější) figuru.

Bílý odstraní střelce e6 (hlavního obránce diagonály a2-g8) tahem 1.Vxe6 a po 1...Dxe6 2.Sxd5 získá dámu.

Zpět

Video:


Šachové testy:
Svázání figury - výukový test (3414) viz výše
Svázání figury - mat 2. tahem (3434) viz výše
Svázání figury - mat 3. tahem (3454) viz výše
Svázání figury - obtížnější (3474) viz výše
Souhrnný test idejí kombinací (3436)
Určování idejí kombinací (3437)

Šachová výuka:
Svázání figury (13414)

Naučit se víc o Svázání figury:
P.Herejk: Metodická příručka pro učitele a trenéry šachu, 7. lekce (strany 33-35)
P.Herejk: Sbírka šachových úloh, 7. lekce (strany 14-17)
M.Beil: Šachová cvičebnice 2. díl, 7. lekce (strany 27-38)
R.Biolek: Základy taktiky, strany 11-15
P.Herejk: Základní výcvik začátečníků na webu ŠSČR, 7. lekce
M.Beil: Kouzelný svět šachových kombinací, VYJDE V ROCE 2021

Související témata:
Vazba
Ideje kombinací
Odstranění bránící figury
Odvlečení bránící figury
Zavlečení figury
Rozbití pěšcového krytu
Dobytí pole
Ucpání pole
Uvolnění pole
Uvolnění linie
Překrytí bránící figury
Manévr figurou
Odebrání ústupových polí
Vyhnání krále
Zahnání krále
Nevýhoda tahu
Kombinování idejí kombinací
Taktika, ideje kombinací

Odkazy:
Šachový svaz České republiky
Projekt Šachy do škol
Šachopedie

Zpět

(autor: Martin Beil, stav: hotovo)