Symetrické pěšcové struktury

Symetrické pozice, kdy nám na křídlech proti sobě stojí vyrovnaný počet pěšáků ještě neznamenají, že partie musí skončit remízou.

Dokud na šachovnici zůstane nějaká figura, tak je příležitost rozvířit vody.

Figury musí zaujmout aktivní postavení a může se k nim přidat postup pěšců s cílem narušit rovnováhu plynoucí z pěšcové struktury.

Diagram 1: Volné centrum

Zde je pěšcová struktura jednotná. Oba hráči mají po třech pěšcích na křídlech a sloupce d a e jsou volné. Zde rozhoduje aktivita a souhra figur. Bílý má nyní možnost vyladit souhru svých figur a využit neúplně aktivního jezdce na b6.

1.Jxe4! Jxe4 2.De1. Bílý drží černého za a5. Tím neumožní věži se zapojit do hry.

2...Jc5 3.Jf5 Je6 4.Dc3. Bílý hrozí vzít na h6 a získat pěšce. Černý si ho měl nechat vzít, protože by našel za něj jistou kompenzaci. 4...Df4 5.g4 s výhodou bílého.Diagram 2: Pěšci e4-d3 proti pěšcům e5-d6

V těchto pozicích rozhoduje figurová hra. Obě strany se snaží získat výměnami výhodnější materiál. 1...Ja5. Černý jezdec se vydal na lov střelce.

2.Sb5+ c6 3.Sa4 Sxe3 4.Dxe3 b5. Přes veškerou snahu bílý nezabrání výměně střelce za jezdce, což zajistí černému drobnou výhodu. 5.Sb3 Jxb3+ 6.axb3 0–0.


Diagram 3: Otevřený e-sloupec

Bílý má prostorovou převahu díky pěšci c5. Volný sloupec e není zásadní, protože oba soupeři mají pod kontrolou své body vniku. Díky střelci na h2 má bílý jasnou převahu na dámském křídle. Kromě jezdce f3 jsou nasměrovány všechny figury bílého. 1.b4 b5. Černý se snaží zablokovat dámské křídlo a nedat bílému možnost využít svou převahu na něm.

2.a4. Po braní mimochodem se černému otevře věž a to není pro bílého žádoucí. 2...a6. Pokud vzal na a4 bílý pokračuje b5 a později se vrhne na pěšce na a sloupci. 3.Va1 Ve8 4.Va3. Bílý může vzít na b5 s převahou, ale není kam spěchat. Bílý se může ještě připravit a později výměna na b5 bude nebezpečnější.


Diagram 4: Otevřený c-sloupec

Bílý má na první pohled lepší figury, ale prostor, který si černý uzurpoval na dámském křídle a možnost nástupu na královském křídle dává převahu spíše černému. 1...Jh5 2.Sd2 f5. Černý nastupuje i na křídle královském. Oslabuje možná zbytečně pole e5. Jezdec bílého tam má, ale dlouhou cestu.

3.Dd1 b4 4.Jb1 Sb5. Černý našel práci pro svou nejhorší figuru a bude si udržovat mírnou převahu. 5.Vg1 Sd6. Černý vylepšil figury a láká bílého na zisk figury. Nicméně je to léčka, která po e4 pustí černou věž na druhou stranu a obětovabná figura nesrovná výhody, které tímto v pádem černý získá.Diagram 5: Otevřené sloupce c+d

Bílý má náskok ve vývinu a rozvíjí aktivitu v centru. Černý musí hlídat pěšce h7. Navíc bílý chce obsadit sloupec c, kde černý má ještě střelce v základním postavení. 1.e4! Db6 2.Vac1 Se7. Tlakem na c5 bílý zároveň obsadil sloupec c.

3.Sc7! Da7 4.Sd6. Výměna černopolného střelce oslabí obranu pole c7 a bílý bude moci vtrhnout přes toto pole do černého tábora.

Diagram 6: Izolovaní pěšci na d-sloupci

V těchto pozicích často stojí lépe ten, který zaměstná soupeře bráněním svého izolovaného pěšce. 1...Sg4 2.Sxc6?! Chybička, kdy si bílý myslí na dvojíúder, který ale není nebezpečný. Měl se vrátit na e2. 2...Jxc6. Černý pokračuje v tlaku na d4 a bílý si chce ulehčit bránění takticky.

3.Db3 Sb4. Rozhořel se boj o iniciativu. Kdo z něj vyjde vítězně ten uzme převahu. 4.e5. Bílý se nevzdává lehce, ale dochází mu munice. 4...Jxe5 5.Dxb4 Jd3! Iniciativa je v rukou černého a tím i malá převaha.
Diagram 7: Otevřený d-sloupec

V symetrické pozici se zde nebude rozhodovat na d-sloupci, ale boj na dámském křídle určí vítěze. 1.b4. Bílý rozvíjí hru postupem b-pěšce.

1...axb4. Černý si nechtěl nechat na černých polích zablokovaného pěšce, ale asi měl do tohoto diskomfortu jít, protože teď bude mít bílý možnost kdykoliv vytvořit vzdáleného volného pěšce.

2.Jxb4 Sxb4 3.cxb4 c5 4.Vdc1. Zde bude bílý stát velmi dobře. Pěšec a je podporován jednou věží a druhá věž drží stráž pod c-pěšcem.


Zpět

Šachové testy:
Typy pěšců (5109)
Silné a slabé body (5119)
Využití slabin (5120)
Vlastnosti figur (5219)
Hodnocení a plán (5220)
Test typových pozic (připravujeme)

Naučit se víc o Symetrických pěšcových strukturách:
P.Herejk: Metodická příručka pro učitele a trenéry šachu, ?. lekce (strany ?-?)
P.Herejk: Sbírka šachových úloh, ?. lekce (strany ?-?)
R.Biolek: Základy strategie, strany ?-?
R.Biolek: Plán v šachové partii, strany ?-?
R.Biolek: Šachy. Hra fantazie, strany ?-?
D.Kaňovský: Nebojme se chameleona, strany ?-?
V.Hora: Vybrané typové pozice, strany ?-?
J.Hrabě: Izolovaný pěšec, strany ?-?
M.Jurka: Ježkovité struktury, strany ?-?
Z.Závodný: Blokádová oběť pěšce, strany ?-?
Z.Závodný: Centrální pozice s pěšcovým klínem na e5, strany ?-?
Z.Závodný: Dvojpěšci, strany ?-?
Z.Závodný: Symetrické pěšcové formace v centru, strany ?-?
A.Suetin: Škola šachové strategie a taktiky, strany ?-?
L.Pachman: Moderní šachová strategie, strany ?-?
A.Nimcovič: Můj systém, strany ?-?
A.Nimcovič: Můj systém v praxi, strany ?-?
P.Herejk: Základní výcvik začátečníků na webu ŠSČR, ?. lekce
M.Beil: Tajná přání šachových figurek, VYJDE V ROCE 2022

Související témata:
Typové pozice
Izolovaný pěšec
Visací pěšci
Izolovaný pěšcový pár
Karlovarská struktura
Malé centrum
Pěšcová převaha na křídlech
Maroczyho výstavba
Blokované pěšcové centrum
Strategie, typové pozice
Střední hra
Strategie
Rozdělení sloupců
Boj o volný sloupec
Silné a slabé body
Pěšcová struktura
Hodnocení pozice
Plán hry
Značky pro hodnocení tahů a pozic
Aktivita
Pasivita
Domovník
Strategie, obecné

Odkazy:
Šachový svaz České republiky
Projekt Šachy do škol
Šachopedie

Zpět

(autor: Zdeněk Holeksa, stav: doplnit literaturu)