Typové pozice

Typové pozice představují situace na šachovnici, které se mnohočetně opakují v partiích, které jsou na šachovnicích všech úrovní a ve všech dobách. Po mnohém opakování šachisté určili, které plány v různých pozicích fungují a které ne.

Znalost těch správných plánů každému ušetří mnoho času při výběru cest, které vedou správným směrem. Každé pozice je sice originál a je třeba vybrat přesný plán, ale znalost typových pozic nám zaručí, že budeme vybírat ze správných možností.

Diagram 1: Izolovaný pěšec

Pozice s izolovaným pěšcem je velice zajímavá a plná různých možností. Bílý má díky pěšci na d4 více prostoru. Opěrný bod na e5 je předpolí pro útok na krále. Což je jedním z hlavních plánů strany s izolovaným pěšcem. Druhým je postup pěšce vpřed, kde bílý chce uplatnit lépe postavené figury, které předtím využily většího prostoru.

Strana hrající proti izolovanému pěšci má plán založený na zablokování izolovaným pěšcem. Dále pokračuje výměnami a snahou dostat se do koncovky, kde s každou výměnou vynikne slabost izolovaným pěšcem.Diagram 2: Visací pěšci

Strana s visacími pěšci má v této pozici dva různé plány. Stejně jako v pozici s izolovaným pěšcem může využít většího prostoru k vybudování útoku na krále. Druhou možností jsou postupy jedním či druhým pěšcem k vytvoření volného pěšce nebo otevření pozice a využití lepšího postavení svých figur.

Strana hrající proti visacím pěšcům chce pozici co nejvíce zjednodušit, aby mohla vyhrát v koncovce. Dobrými prostředky je vyprovokování postupu pěšce, aby je bylo možno zablokovat. Druhou cestou můžou být boční výpady vůči visacím pěšců pro jejich rozdělení.Diagram 3: Izolovaný pěšcový pár

Bílý má izolovaný pěšcový pár. Výhodou je centrální pěšec, který ovládá pole e5, které má možnost využít jako odrazový můstek pro své figury. Nevýhodou jsou slabší pěšci na sloupcích a, c.

Černý v téhle pozici může tlakem po sloupci c zaměstnat bílé figury. Bílé věže tak nebezpečné ani být nemohou. Pěšci na sloupcích b, e nejsou slabí.


Diagram 4: Karlovarská struktura

Karlovarská struktura je velice bohatá na různé plány. Polootevřené sloupce c a e dávají oběma stranám možnost jich využít. Bílý může využít plánů minoritního útoku pěšci dámského křídla s cílem oslabit pěšce c6. Může tlačit na centrum postupem f3 a e4. Dokonce může rozjet pěšce královského křídla spojené s rošádou. Bílý může umístit koně na e5 a podpořit ho postupem pěšce f a g.

Černý může volit figurový útok na bílého krále v malé rošádě. Případně může umístit jezdce na e4 a podpořit ho postupem pěšců na královském křídle. Může se pokusit protlačit pěšce c5 a hrát pozici s izolovaným pěšcem.Diagram 5: Malé centrum

V pozici malého centra je u jednoho ze soupeřů centrální pěšec. Druhý má pěšce na 6. v případě bílého na 3. řadě. Silnější je samozřejmě pěšec postavený v centru, který zajišťuje své armádě větší prostor a opěrné body pro útok na krále. Druhou možností je prosazení postupu e5, které díky lepším figurám může taky vést k zisku převahy.

Soupeř má méně prostoru. Velice obtížně se mu bude přecházet pátá řada. K vyrovnání povedou tahy d5 nebo f5. Pozice je bez slabin, tak každá výměna mu mže pomoci, což vyplývá i z malého prostoru.
Diagram 6: Pěšcová převaha na křídlech

Bílý má převahu na dámském křídle 3 pěšce proti 2 pěšcům černého. Černý má převahu 4 pěšce proti 3 bílým pěšcům na královském křídle. Uprostřed šachovnice je sloupec d, který dělí šachovnici na dvě části.

Plánem bílého je postup pěšců dámského křídla za účelem vytvoření volného pěšce. Černý plánuje postupovat hlavně pěšcem e a krom volného pěšce může i v případě malé rošády bílého útočit na krále.
Diagram 7: Maroczyho výstavba

Za Maroczyho pozici můžeme považovat i pozici, kdy černý vyvíjí černopolného střelce na e7, tedy místo g6 nám bude stát pěšec na e6. Výhodou této změny je pro bílého slabý pěšec d6. My se zaměříme na plány s pěšcem na g6. Bílý má více prostoru a kontroluje pole d5, kde černý chtěl tlačit v centru.

Černého plány jsou spojené s narušením postavení pěšců c4 a e4. Základní možnost je snaha prosadit tah b5. Druhá riskantnější je tahem f5 tlačit na pěšce e4. Bílý může útočit na krále tahy f4, f5 nebo dokonce f3 a h4.Diagram 8: Blokované pěšcové centrum

Blokované centrum d4, e5/ e6, d5 zde rozděluje šachovnici na dvě poloviny. Bílý je silnější na královském křídle. Černý má lepší hru na křídle dámském. Základním plánem v těchto pozicích je útok na základnu řetězu. Černý řetěz má základnu na e6. Bílý řetěz má základnu na d4. Bílý bude chystat postup f4 a f5.

Černý má možnost zaútočit rovnou tahem c5. Častým plánem může být i prodloužení řetězu. V případě černého to může být postup až na c4 s dalším plánem postupu pěšce b až na b4.
Diagram 9: Symetrické pozice

Symetrické pozice, kdy nám na křídlech proti sobě stojí vyrovnaný počet pěšáků ještě neznamenají, že partie musí skončit remízou. Dokud na šachovnici zůstane nějaká figura, tak je příležitost rozvířit vody.

Figury musí zaujmout aktivní postavení a může se k nim přidat postup pěšců s cílem narušit rovnováhu plynoucí z pěšcové struktury.

Zpět

Šachové testy:
Typy pěšců (5109)
Silné a slabé body (5119)
Využití slabin (5120)
Vlastnosti figur (5219)
Hodnocení a plán (5220)
Test typových pozic (připravujeme)

Naučit se víc o Typových pozicích:
P.Herejk: Metodická příručka pro učitele a trenéry šachu, ?. lekce (strany ?-?)
P.Herejk: Sbírka šachových úloh, ?. lekce (strany ?-?)
R.Biolek: Základy strategie, strany ?-?
R.Biolek: Plán v šachové partii, strany ?-?
R.Biolek: Šachy. Hra fantazie, strany ?-?
D.Kaňovský: Nebojme se chameleona, strany ?-?
V.Hora: Vybrané typové pozice, strany ?-?
J.Hrabě: Izolovaný pěšec, strany ?-?
M.Jurka: Ježkovité struktury, strany ?-?
Z.Závodný: Blokádová oběť pěšce, strany ?-?
Z.Závodný: Centrální pozice s pěšcovým klínem na e5, strany ?-?
Z.Závodný: Dvojpěšci, strany ?-?
Z.Závodný: Symetrické pěšcové formace v centru, strany ?-?
A.Suetin: Škola šachové strategie a taktiky, strany ?-?
L.Pachman: Moderní šachová strategie, strany ?-?
A.Nimcovič: Můj systém, strany ?-?
A.Nimcovič: Můj systém v praxi, strany ?-?
P.Herejk: Základní výcvik začátečníků na webu ŠSČR, ?. lekce
M.Beil: Tajná přání šachových figurek, VYJDE V ROCE 2022

Související témata:
Izolovaný pěšec
Visací pěšci
Izolovaný pěšcový pár
Karlovarská struktura
Malé centrum
Pěšcová převaha na křídlech
Maroczyho výstavba
Blokované pěšcové centrum
Symetrické pěšcové struktury
Strategie, typové pozice
Střední hra
Strategie
Rozdělení sloupců
Boj o volný sloupec
Silné a slabé body
Pěšcová struktura
Hodnocení pozice
Plán hry
Značky pro hodnocení tahů a pozic
Aktivita
Pasivita
Domovník
Strategie, obecné

Odkazy:
Šachový svaz České republiky
Projekt Šachy do škol
Šachopedie

Zpět

(autor: Zdeněk Holeksa, stav: doplnit literaturu)