Vícetahové úlohy

Úlohám o větším počtu tahů než tři se říká vícetažky nebo mnohotažky.

Řešení čtyřtažek je určitě obtížnější než řešení trojtažek, ovšem s dalším zvětšováním počtu tahů obtížnost řešení už příliš neroste. S rostoucím počtem tahů totiž zpravidla klesá počet variant i útočná síla bílých figur a šachový děj se stává logičtějším a přehlednějším. Vícetažky je ovšem nutné řešit na šachovnici, z diagramu jsou řešitelné jen ty nejjednodušší.  

Co do skladebního stylu jsou asi nejrozmanitější úlohy čtyřtahové – vyskytují se zejména úlohy strategické a logické, občas lze narazit i na úlohu ve stylu české školy. S rostoucím počtem tahů již zcela převládají úlohy školy logické, kterých si také ukážeme nejvíc.  

Není třeba se obávat ani úloh o velkém počtu tahů, kde se většinou jen několikrát opakují stejné či analogické manévry.
Diagram 1: Začínáme opět miniaturou
(Alexandr Galickij, 1907 – mat 4. tahem)

O miniaturách hovoříme, pokud je na šachovnici méně než osm kamenů. Zde jich je jen pět, černý král je blízko rohu šachovnice, takže řešení by nemělo být těžké.

V pozici je připravena varianta 1...Ka1 2.Jc3 b2 3.Vd1+ b1D 4.Vxb1 mat. Na tah 1...b2 není vidět nic, náš král je daleko, tak ho zkusíme nejlogičtějším způsobem přiblížit.

Řešení: 1.Kf4 b2 2.Jc3+ Kc1 3.Ke3 tempo b1D 4.Je2 mat, hra po 1...Ka1 zůstává beze změny.
Diagram 2: Pozor na pat
(Hans Klüver, 1971 – mat 4. tahem)

Ve vícetahových úlohách musíme často dávat pozor na patové motivy v obraně. Naše druhá čtyřtažka je založena na vtipné likvidaci patových možností. Bez věže by bílý okamžitě zahrál 1.g4 mat, ale jak se věže zbavit a nezpůsobit přitom pat?

Řešení není složité, ale má vtip: 1.Ja5 tempo bxa5 2.Ka3 tempo a4 3.Vb3 tempo axb3 4.g4 mat.


Diagram 3: Indické téma
(Samuel Loyd, 1857 – mat 4. tahem)

Likvidací patového nebezpečí se zabývá tzv. indické téma, jeden z nejstarších úlohových námětů vůbec. Pat se zde zruší přerušením linie bílé figury jinou vlastní figurou, po kterém následuje vstup krále na uvolněné pole a odtažný mat, nebo - jako v naší ukázce - mat dvojšachem.

Zde hodlá černý zahrát e3 – e2 a bude v patu. Bílý se tomu vyhne následovně: 1.Ka2 e2 2.Va1 (věž musí překročit pole b1, to je nedílnou součástí indického tématu) 2...e2 3.Jb1 (přerušuje působnost věže) 3...S jakkoli 4.Jd2 mat. Po chybném 1.Kb2 by se černý ubránil tahem 3...Sc3+.
Diagram 4: Logická kombinace
(J. Kohtz, C. Kockelkorn, 1893 – mat 5. tahem)

Kdyby bylo v naší pozici volné pole d3, bílý by matoval již třetím tahem takto: 1.Jxe5 Jg6 2.Jd3 J jakkoli 3.Jf4 mat. Této krátké variantě říkáme hlavní plán, a celý děj logických úloh se točí kolem realizace tohoto plánu pomocí postupného oslabování černé pozice.

Věže se bílý elegantně zbaví takto: 1.Vd8 (hrozí 2.Vxh8) Jg6 2.Vh8 (hrozí 3.Vxh6 mat) Jxh8 a nyní již uskutečníme zmíněný hlavní plán 3.Jxe5 Jg6 4.Jd3 J jakkoli 5.Jf4 mat. Logická kombinace je uměleckým ztvárněním vynuceného manévru.Diagram 5: Složitější logická kombinace
(Alois Johandl, 1995 – mat 6. tahem)

Zde je hlavním plánem bílého opět trojtahový mat 1.Vf8 (hrozí 2.Vxf4) g3 2.Vxf4+ Vxf4 3.Jxg3+ ale ouha, mat to není, pole d4 je volné. Postup pěšce na d4 bílý vynutí následujícím přesným manévrem:

1.Vb4 (hr. 2.Vxb4 mat) Sa3 2.Vc8 (hr. Vc4 mat) d5 3.Ve8 (hr. 4.Kf6 mat) d4 a cíle je dosaženo, následuje hlavní plán 4.Vf8 g3 5.Vxf4+ Vxf4 6.Jxg3 mat. Kombinaci nelze o tah zkrátit, po 1.Vc8 d5 2.Ve8 černý pokryje hrozící 3.Kf6 mat tahem 2...c2.
Diagram 6: Česká čtyřtažka
(Jakov Vladimirov, 1999 – mat 4. tahem)

I v současné době se občas objeví pěkná čtyřtažka v českém slohu. V úloze výtečného ruského skladatele se objevují krásné analogické maty na polích opačné barvy, tzv. barevné echo.

Řešení: 1.Ke2, hrozí 2.Sd3+ Kd5 3.c4+ Ke5 4.Da1 mat. Po 1...Jf5 přijde 2.Dxc5 Kxc5 3.Vc6+ Kb5 4.c4 mat, echo se objeví po 1...Jd6 2.Dd4+cxd4 3.Vb4+ Kc5 4.cxd4 mat. Pokud hrozba končí modelovým matem, patří k cennému obsahu úlohy.
Diagram 7: Strategická čtyřtažka
(Ivan Soroka, 1985 – mat 4. tahem)

Podobné úlohy bývají složité a jejich řešení vyžaduje značné znalosti zákonitostí kompozičního šachu. Přesto je zajímavé si řešení podobných úloh aspoň přehrát a objevit tak krásu umělecky zpracovaných šachových kombinací.

Úvodník 1.Je6 vytváří skrytou a pěknou hrozbu 2.Sxg6+ Vxg6 3.Vf4+ exf4 4.Jd4 mat. Černý se brání přerušením bílé dámy na poli d4, přitom se ale navzájem přerušují i figury černé: 1...Sd4 2.Jg5+ Vxg5 3.Sxd5+ Kxd5 4.Db7, 1...Vd4 2.Jc5+ dxc5 3.Vxe5+ Kxe5 4.De7 mat.
Diagram 8: Třetinová baterie
(Touw Han Bwee, 1975 – mat 4. tahem)

Šachoví skladatelé dokáží někdy zpracovat fantastické náměty, zde tzv. třetinovou baterii. Po vynikajícím úvodníku bere černý ve třech variantách jezdce f5 a rozehraje zmíněnou baterii. Tahy Jf4+, Ve4+ a Ve3+ se přitom pravidelně střídají a poslední z nich je vždy tahem matícím.

Řešení: 1.Jf5 (hrozí 2.Dxd7+ Kf7 3.Jh6+ Kf8 4.Dxc8) Vxf5 2.Ve3+ Sxe3 3.Ve4+ Vxe4 4.Jf4 mat, 1...Jxf5 2.Ve4+ Vxe4 3.Jf4+ Vxf4 4.Ve3 mat, 1...gxf5 2.Jf4+ Vxf4 3.Ve3+ Sxe3 4.Ve4 mat.  Jiné obrany proti hrozbě, jako 1...Jb6, vedou k rychlejšímu matu a nepatří k obsahu úlohy.
Diagram 9: Mat 12. tahem
(Nikolaj Argunov, 2005 – mat 12. tahem)

Poslední ukázka vás přesvědčí, že se nemusíte bát ani logických úloh o větším počtu tahů.

Černý král stojí v patu. Kdyby stál bílý král ve výchozí pozici na c5, zahrál by bílý jednoduše 1.Jf8 Ke5 2.Jg6 mat. Ale jak krále na c5 přemístit a nepustit přitom soupeřova krále z jeho klece?

Řešení: 1.Sc4 Ke4 2.Sd3+ Kf4 3.Sa6 Ke4 4.Sb7+ Kf4 5.Kc6 Ke4 6.Kc5 Kf4 7.Sa6 Ke4 8. Sd3+ Kf4 9. Sc4 Ke4 10.Sd5+ Kf4 a nyní již zmíněné 11.Jf8 Ke5 12.Jg6 mat.Zpět

Šachové testy:
Řešíme vícetažky (připravujeme)

Naučit se víc o Vícetahových úlohách:
M.Vanka, M.Dragoun: Jak a proč řešit šachové problémy
L. Kopáč a kolektiv, Abeceda šachového problému (1973)

Související témata:
Problémový šach
Studie
Úlohy
Dvojtažky
Trojtažky
Samomaty
Pomocné maty
Česká škola úlohová
Retrográdní analýza
Taktika a problémový šach
Koncovky a problémový šach

Odkazy:
Šachový svaz České republiky
Projekt Šachy do škol
Šachopedie

Zpět

(autor: Miloslav Vanka, stav: připomínkování)