Volná tempa

Volná tempa jsou pěšcové tahy, kterými hráč v koncovce může předat nevýhodu tahu soupeři.

Výhodné jsou zejména tahy pěšci, které nám nemůže svými pěšci zabránit.

Při tempování je cenná také možnost vybrat si, jestli pěšci potáhneme o jedno nebo o dvě pole.Diagram 1: Volné tempo

V této pozici králové navzájem kryjí i napadají pěšce c4 a c5. Který z králů bude muset ustoupit, ten hráč ztratí pěšce a prohraje. Na tahu je sice bílý, ale má možnost táhnout svým h-pěšcem.

Bílý zahraje 1.h3, černý musí ustoupit králem, například 1...Ke5. Bílý sebere pěšce 2.Kxc5 a vyhraje. Volné tempo bílého h-pěšce rozhodlo partii ve prospěch bílého.


Diagram 2: Volná tempa na obou stranách

Někdy mají možnost volných temp oba hráči. Bílý může táhnout pěšci "a", "c", černý jen pěšcem "a". Bílý je sice na tahu, ale více volných temp mu dává rozhodující výhodu.

Bílý zahraje 1.g4 (k výhře by vedlo i 1.a3 nebo 1.c3). Černý po 1...hxg4 2.Kxg4 drží obrannou linii pomocí opozice 2...Kg6.

Nyní však přijdou na řadu volná tempa: 3.a3 a6 4.c3. Král černého se musí pohnout 4...Kf6 a bílý obsadí mezní pole černého pěšce e5 tahem 5.Kh5. Bílý získá pěšce e5 a vyhraje.Diagram 3: Využití symetrie

V další pozici se znovu oba králové přetlačují. Bílý je na tahu a rozhodne množství pěšcových volných temp. Někdy je počítání temp náročné na propočet a hodí se mít pomůcku.

Takovou pomůckou je v této pozici symetrie. Když vznikne symetrická pozice, hráč který je v ní na tahu, bude na tahu i po vyčerpání volných temp obou stran.

Bílý zahraje 1.h4 a tím vytvoří symetrii. Dále například 1...a6 2.a3 (v každém tahu znovu symetrie) 2...g6 3.g3 a5 4.a4. Nyní se černý král musí pohnout a bílý vyhraje.Diagram 4: Tah pěšce o dvě pole

Při tempování je často výhodné mít možnost vybrat si, jestli pěšcem potáhneme o jedno, anebo o dvě pole. V naší pozici je bílý na tahu a právě tah pěšcem o dvě pole rozhodne v jeho prospěch.

Bílý zahraje 1.a4 (není prostor pro přehození tahů - po 1.f3 a4 2.a3 f6 3.h3 h6 by tempovačku vyhrál černý) a po vyčerpání volných temp 1...f6 2.f3 h6 3.h3 bílý vyhraje, protože černý král musí ustoupit.


Diagram 5: Volné tempo s obětí pěšce

A ještě jedna přetlačovaná obou králů. Hráč, který bude muset králem ustoupit, ztratí důležitého pěšce a prohraje. Bílý je na tahu a zdánlivě nemá žádné volné tempo.

Obětí pěšce 1.c5 si však volné tempo vytvoří. Černý musí 1...bxc5 a nyní bílý využije objevené volné tempo tahem 2.c4. Po ústupu černého krále 2...Kg7 3.Kxh5bílý snadno vyhraje.

Zpět

Šachové testy:
Volná tempa - tah a výsledek (5568)
Volná tempa - hodnocení (5518)
Volná tempa - hraní (15348)
Pěšcovky 11-15 - tah a výsledek (5570)
Pěšcovky 11-15 - hodnocení (5520)

Šachová výuka:
Volná tempa (15324)
Shrnutí pěšcovek 3 (15327)

Naučit se víc o Volných tempech:
P.Herejk: Metodická příručka pro učitele a trenéry šachu, ?. lekce (strany ?-?) ?????
P.Herejk: Sbírka šachových úloh, ?. lekce (strany ?-?) ?????
M.Beil: Šachová cvičebnice 5. díl, 28. lekce (strana 60)
R.Biolek: Koncovky - základní kurz, strany 18-19
F.Pithart: Šachové koncovky, strany ?-? ?????
P.Herejk: Základní výcvik začátečníků na webu ŠSČR, ?. lekce ?????

Související témata:
Čtverec
Král a pěšec proti králi
Kritická pole
Mezní pole
Past
Bodyček
Pohyb po diagonále
Vzdálený volný pěšec
Krytý volný pěšec
Samokrycí formace
Nebezpeční pěšci
Pěšcové slabiny
Pěšcový průlom
Aktivní král
Nevýhoda tahu v pěšcovce
Volná tempa
Trojúhelník
Korespondující pole
Koncovky, pěšcové koncovky

Odkazy:
Šachový svaz České republiky
Projekt Šachy do škol
Šachopedie

Zpět

(autor: Martin Beil, stav: rozpracováno)