Zahnání krále

Při zahnání krále nutíme soupeřova krále vstoupit na nevýhodné místo, nejčastěji směrem na kraj šachovnice nebo do pasti mezi jeho vlastními figurkami.

Zahnaný král je často omezený nejen krajem šachovnice, ale i vlastními obránci. Při útoku na zahnaného krále je důležitá výborná souhra útočících figur.

Cílem zahnání krále může být i materiální zisk. Například zahnání do dvojího úderu či do postavení, ve kterém se jiná soupeřova figura ocitne ve vazbě.
Diagram 1: Zahnání krále - mat 2. tahem

Černý král není dostatečně chráněný a bílý uskuteční rychlou přepadovou akci.

Nejdříve tahem 1.Jg5+ Kg8 zažene černého krále do matové pasti a potom ukončí partii 2.Dxh7 mat.

Test: Zahnání krále - výukový test (3413)
Test: Zahnání krále - mat 2. tahem (3433)

Diagram 2: Zahnání krále - mat 3. tahem

V této pozici rozhodne slabost černého na černých polích a rychlé vytvoření matové sítě spoluprací bílé dámy a pěšce.

Bílý zažene soupeřova krále 1.h6+ Kg8 a tahem 2.Df6 vytvoří nekrytelnou matovou hrozbu. Černý nemá obranu proti 3.Dg7 mat.

Test: Zahnání krále - mat 3. tahem (3453)
Diagram 3: Zahnání krále - obtížnější

Černý král je zdánlivě bezpečně schovaný. Ale aktivita a souhra bílých figur partii rychle rozhodne.

Bílý rozbije černou obranu 1.Dxf7+ a po 1...Vxf7 zaútočí na poslední řadě 2.Vc8+ Vf8.

Rozhodující úder - zahnání krále - zasadí černému střelec tahem 3.Sxe6+ Kh8 4.Vxf8 mat.

Test: Zahnání krále - obtížnější (3473)
Diagram 4: Zahnání krále - materiální zisk

Zahnání krále může sloužit i k dosažení materiálního zisku.

V naší pozici bílý tahem 1.Sh5+ zažene soupeřova krále na nevýhodné pole 1...Kd8. Nyní je pěšec d7 ve vazbě, bílý zadarmo sebere dámu 2.Dxc6 a vyhraje.


Zpět

Video:


Šachové testy:
Zahnání krále - výukový test (3413) viz výše
Zahnání krále - mat 2. tahem (3433) viz výše
Zahnání krále - mat 3. tahem (3453) viz výše
Zahnání krále - obtížnější (3473) viz výše
Souhrnný test idejí kombinací (3436)
Určování idejí kombinací (3437)

Šachová výuka:
Zahnání krále (13413)

Naučit se víc o Zahnání krále:
P.Herejk: Metodická příručka pro učitele a trenéry šachu, na více místech
P.Herejk: Sbírka šachových úloh, na více místech
R.Biolek: Základy taktiky, na více místech
P.Herejk: Základní výcvik začátečníků na webu ŠSČR, na více místech

Související témata:
Ideje kombinací
Odstranění bránící figury
Odvlečení bránící figury
Zavlečení figury
Rozbití pěšcového krytu
Dobytí pole
Ucpání pole
Uvolnění pole
Uvolnění linie
Překrytí bránící figury
Manévr figurou
Odebrání ústupových polí
Vyhnání krále
Svázání figury
Nevýhoda tahu
Kombinování idejí kombinací
Taktika, ideje kombinací

Odkazy:
Šachový svaz České republiky
Projekt Šachy do škol
Šachopedie

Zpět

(autor: Martin Beil, stav: hotovo)