Zavřená zahájení

Zavřená zahájení začínají jiným tahem bílého než 1.e4.

Obvykle mají tyto základní rysy:

- Pevněji zajištění centrální pěšci d4 / d5 (d-pěšce kryje dáma).
- Obtížněji prosaditelný úder v centru e2-e4 / e7-e5.
- Naopak snáze prosaditelný boční úder na centrum c2-c4 / c7-c5.
- Při vývinu figur nevznikají bezprostřední hrozby tak často jako v otevřených hrách.

Výsledkem je pozvolnější rozvíjení boje s důrazem na postupné manévrováním. Podrobněji o charakteristice zavřených zahájení.

Níže najdete přehled základních zavřených zahájení.Diagram 1: Dámský gambit

1.d4 d5 2.c4

Po přijetí oběti tahem 2...dxc4 bílý získá převahu v centru a pěšce c4 stejně časem sebere. Černý nejčastěji pěšce nebere a hraje 2...e6 nebo 2...c6.

Vznikající pozice: Většinou vzniká poziční manévrovací boj, typický pro zavřená zahájení.

Podrobněji o Dámském gambitu.Diagram 2: Slovanská obrana

1.d4 d5 2.c4 c6

Černý kryje svého středového pěšce, aniž by si blokoval bělopolného střelce. Cenou za to je, že případné budoucí c6-c5 bude mít se ztrátou tempa.

Vznikající pozice: Řada různých variant, kdy většinou vznikají pevné manévrovací pozice. Ale výjimkou nejsou ani útočné systémy (například meránská, Botvinnikův systém).

Podrobněji o Slovanské obraně.


Diagram 3: Tarraschova obrana

1.d4 d5 2.c4 e6 3.Jf3 c5

Černý už v brzké fázi partie aktivně bojuje o střed.

Vznikající pozice: Díky tempu navíc má v zápletkách v centru mírně navrch bílý. Černému často vznikne izolovaný pěšec na d5.

Podrobněji o Tarraschově obraně.Diagram 4: Albinův protigambit

1.d4 d5 2.c4 e5

Rychlý protiúder v centru, kdy černý po 3.dxe5 pokračuje 3...d4 s narušením vývinu bílých figur.

Vznikající pozice: Když si bílý nedá pozor, může se jeho král zadržený v centru ocitnout v nebezpečí.

Podrobněji o Albinově protigambitu.
Diagram 5: Čigorinova obrana

1.d4 d5 2.c4 Jc6

Rychlým vývinem jezdce a tlakem na bílého pěšce d4 se černý snaží dosáhnout aktivní figurové hry.

Vznikající pozice: Živé a pestré pozice s prostorovou převahou bílého, za kterou mívá černý aktivní figurovou hru.

Podrobněji o Čigorinově obraně.Diagram 6: Nimcovičova indická obrana

1.d4 Jf6 2.c4 e6 3.Jc3 Sb4

Svázáním jezdce c3 černý bojuje o pole e4 a hrozí bílému vytvořit dvojpěšce c3+c4.

Vznikající pozice: Většinou manévrovací pozice, ve kterých má bílý prostorovou převahu a černý může usilovat o výhodné koncovky (například proti bílému dvojpěšci na c-sloupci).

Podrobněji o Nimcovičově indické obraně.Diagram 7: Dámská indická obrana

1.d4 Jf6 2.c4 e6 3.Jf3 b6

Často vzniká ve chvíli, kdy bílý odmítl Nimcovičovu obranu (3.Jc3 Sb4). Domečkem b6 černý posiluje diagonálu h1-a8.

Vznikající pozice: Zpravidla hluboké manévrovací pozice s důrazem na strategické vedení boje.

Podrobněji o Dámské indické obraně.Diagram 8: Bogoljubova indická obrana

1.d4 Jf6 2.c4 e6 3.Jf3 Sb4+

Černý hraje na rychlý vývin a operuje s možností výměny černopolných střelců.

Vznikající pozice: Po případné výměně černopolných střelců černý zpravidla staví své pěšce na černá pole (d6, e5). Důraz na poziční vedení boje.

Podrobněji o Bogoljubově indické obraně.Diagram 9: Královská indická obrana

1.d4 Jf6 2.c4 g6 3.Jc3 Sg7 4.e4 d6

Černý posiluje svou přítomnost na diagonále a1-h8 a brzy zaútočí na bílý střed tahy c5 nebo e5.

Vznikající pozice: Velice náročné pozice, často s oboustrannými útoky. Kombinuje se pokročilá strategie se složitými taktickými zápletkami.

Podrobněji o Královské indické obraně.Diagram 10: Grünfeldova indická obrana

1.d4 Jf6 2.c4 g6 3.Jc3 d5

Ambiciózní zahájení, kterým černý bojuje o střed bez pěšcového zajištění. Tím dává bílému možnost vybudovat si silný pěšcový střed (4.cxd5 Jxd5 5.e4 Jxc3 6.bxc3).

Vznikající pozice: Bílý má zpravidla prostorovou převahu, černý útočí na střed figurami i pěšci. Pro černého jsou často výhodné vznikající koncovky.

Podrobněji o Grünfeldově indické obraně.


Diagram 11: Benoni

1.d4 c5 (případně 1.d4 Jf6 2.c4 c5)

Černý už svým prvním tahem podrývá střed bílého a provokuje ho k nesymetrické pěšcové struktuře (po d4-d5).

Vznikající pozice: Bílý většinou získá více prostoru, černý hledá protihru na dámském křídle (b7-b5) a někdy i na královském (f7-f5).

Podrobněji o Benoni.


Diagram 12: Volžský gambit

1.d4 Jf6 2.c4 c5 3.d5 b5

Černý obětovává pěšce za otevření a-sloupce a b-sloupce. Po 4.cxb5 zpravidla 4...a6.

Vznikající pozice: Po otevřených sloupcích "a", "b" získá černý dlouhodobý tlak, bílý hledá protihru v centru a na královském křídle.

Podrobněji o Volžském gambitu.Diagram 13: Budapešťský gambit

1.d4 Jf6 2.c4 e5

Touto obětí pěšce černý rozbíjí bílé centrum. Při přesné hře získá bílý příjemnou výhodu.

Vznikající pozice: Pěšce e5 černý zpravidla získá zpátky, bílý jej nebude za každou cenu držet a soustředí se na dokončení vývinu figur a uvedení krále do bezpečí.

Podrobněji o Budapešťském gambitu.Diagram 14: Holandská obrana

1.d4 f5

Odvážné zahájení, připomínající sicilskou obranu. Černý působí na střed f-pěšcem a nechává si volnost k dalšímu postupu pěšci "d", "e".

Vznikající pozice: Mohou vznikat velice ostré pozice (např. při postupu bílého e2-e4), ale také dlouhé a pomalé manévrování.

Podrobněji o Holandské obraně.


Diagram 15: Anglická hra

1.c4

Ambiciózní zahájení, kterým bílý působí na střed a zároveň si ponechává možnosti budoucího postupu pěšci "d" a "e".

Vznikající pozice: Pestrá paleta různých pozic, zpravidla velice náročných, často s prostorovou převahou bílého.

Podrobněji o Anglické hře.


Diagram 16: Birdova hra

1.f4

Netradiční zahájení, připomínající holandskou obranu černého.

Vznikající pozice: Rozmanité pozice v závislosti na odpovědi soupeře (1...d5, 1...e5, 1...Jf6, 1...c5). Při pečlivé hře by černý neměl mít problémy s vyrovnáním hry.

Podrobněji o Birdově hře.Diagram 17: Rétiho hra

1.Jf3

Zdravý vývinový tah a zároveň vyčkávání s postupem pěšců (c2-c4, d2-d4).

Vznikající pozice: Zpravidla dlouhý manévrovací boj s možností přechodu do jiných zavřených zahájení. Bílý často vyvíjí svého královského střelce do domečku (g3, Sg2).

Podrobněji o Rétiho hře.Diagram 18: Larsenova hra

1.b3

Netradiční zahájení, kterým bílý uhýbá s hlavní cestiček teorie zahájení.

Vznikající pozice: Vede většinou k poziční, manévrovací hře s důrazem na vlastní uvažování a strategické schopnosti obou hráčů.

Podrobněji o Larsenově hře.Diagram 19: Orangutan

1.b4

Extravagantní tah, který připomíná šplhání orangutana na strom (b2-b4-později možnost b5). Bílý uvolňuje pole b2 pro střelce a získává prostor na dámském křídle. Neobsazuje však střed.

Vznikající pozice: Často vznikají netradiční pozice. Při rozumné hře černý získá dobrou hru, nejčastěji obsazením středu šachovnice.

Podrobněji o Orangutanu.

Zpět

Šachové testy:
Zavřená zahájení (2111)
Základní zavřená zahájení (2506)
Další zavřená zahájení (2507)
Všechna zavřená zahájení (2508)
Zásady zahájení (6107)
Zásady zahájení (6254)
Typické kombinace v zavřených zahájeních (připravujeme)

Šachová výuka:
Zavřená zahájení (12111)
Zavřená zahájení I (12506)
Zavřená zahájení II (12507)
Zavřená zahájení III (12508)
Zavřená zahájení IV (12509)
Zavřená zahájení I - tahy (12526)
Zavřená zahájení II - tahy (12527)
Zavřená zahájení III - tahy (12528)
Zavřená zahájení IV - tahy (12529)

Naučit se víc o Zavřených zahájeních:
M.Beil: Tři části šachové partie, strana 36
P.Herejk: Metodická příručka pro učitele a trenéry šachu, 40. lekce (strany 170-175)
P.Herejk: Sbírka šachových úloh, 40. lekce (strany 166-169)
M.Beil: Šachová cvičebnice 7. díl, 40. lekce (strany 56-59)
R.Biolek: Šachová zahájení - Zavřené hry I, celá kniha
R.Biolek: Šachová zahájení - Zavřené hry II, celá kniha
R.Biolek: Šachové miniaturky, strany 136-137
L.Alster: Miniaturní šachové partie, strany 95-133
A.Rojzman: Šachové miniatúrky, strany 157-280
J.Konikowski, B.Modr: Malá učebnice šachových zahájení, strany 147-255
L.Pachman: Šachová zahájení v praxi, strany ?-?
P.Herejk: Základní výcvik začátečníků na webu ŠSČR, 40. lekce

Související témata:
Dámský gambit
Slovanská obrana
Tarraschova obrana
Albinův protigambit
Čigorinova obrana
Nimcovičova indická obrana
Dámská indická obrana
Bogoljubova indická obrana
Královská indická obrana
Grünfeldova indická obrana
Benoni
Volžský gambit
Budapešťský gambit
Holandská obrana
Anglická hra
Birdova hra
Rétiho hra
Larsenova hra
Orangutan
Zahájení, zavřená zahájení
Zahájení
Zásady zahájení
Miniaturní partie
Rozdělení zahájení
Otevřená zahájení
Polootevřená zahájení
Gambit
Charakteristika zavřených zahájení
Zahájení, rozdělení zahájení

Odkazy:
Šachový svaz České republiky
Projekt Šachy do škol
Šachopedie

Zpět

(autor: Martin Beil, stav: připomínkování)