C10. Jak analyzovat partie

Zkoumáme význam, prostředky a cíle analytické práce. Analýza partie je náročné hledání objektivní pravdy o obsahu pozice a správnosti provedených tahů i kombinačních, strategických nebo technických záměrech obou stran.

Zároveň slouží k odhalování chyb a nevhodných návyků hráče, na které je poté možno zaměřit další trénink. Vhodné je pracovat se vzorovými partiemi klasických mistrů a stejně tak i s kritickým rozborem partií vlastních.

Zpět

Kontrolní testy:
Umění analýzy (připravujeme)

Témata Šachopedie:
Strategie obecné - Hodnocení pozice, Plán hry, Značky pro hodnocení tahů a pozic, Aktivita, Pasivita

Materiály v elektronické podobě:
R.Biolek: Koncovky základní kurz (elektronicky)
(postupně doplníme)

Doporučená literatura:
R.Biolek: Základy strategie
R.Biolek: Plán v šachové partii
R.Biolek: Šachy, hra fantazie
R.Biolek: Koncovky - základní kurz
R.Biolek: Koncovky II
R.Réti: Mistři šachovnice
A.Nimcovič: Můj systém
A.Nimcovič: Můj systém v praxi
A.Kotov: Aljechinův šachový odkaz 1. a 2. díl
L.Pachman: Strategie moderního šachu 1. a 2. díl
V.Hort, V.Jansa: Zahrajte si šachy s velmistry
Dvoreckij, Jusupov: Metody šachové výuky
J.Markoš: Pod hladinou
J.Markoš, D.Navara: Tajná přísada
Josif Dorfman: The Metodh in Chess (anglicky)

Další odkazy:
Metodika výuky šachu mládeže
Šachový svaz České republiky
Trenérská komise ŠSČR
Šachopedie

Zpět