C11. Jak studovat zahájení

V této fázi se naše úsilí soustředí na tvorbu repertoárumetody studia zahájení. Stále intenzivnější rozvoj počítačového šachu výrazně zvyšuje nároky na znalost konkrétních variant zahajovacích systémů hry. Studium zahájení je ovšem nutné přizpůsobit herní úrovni a dalším znalostem a schopnostem hráče. Z toho rovněž vyplývají možné metody studia těchto variant.

Konečným cílem je vybudovat hráči vhodný ucelený repertoár zahajovacích variant, který by mu umožnil uplatnit své herní přednosti, a vyhnul se pokud možno takovým postavením, ve kterých se hráč necítí nejjistěji.

Zpět

Kontrolní testy:
Názvosloví zahájení (připravujeme)
Základy studia zahájení (připravujeme)

Témata Šachopedie:
Zahájení obecné - Teorie zahájení
Rozdělení a názvy zahájení - Rozdělení zahájení, Otevřená zahájení, Polootevřená zahájení, Zavřená zahájení, Gambit, Charakteristika otevřených zahájení, Charakteristika polootevřených zahájení, Charakteristika zavřených zahájení

Materiály v elektronické podobě:
R.Biolek: Instruktivní partie na polozavřené hry
L.Polugajevskij: Problémy sicilské hry
J.Juřek: Nimcovičova indická s dvojpěšcem c3, c4
P.Šimáček: Tora tora tora!
L.Roško: Typické oběti v sicilské obraně
(postupně doplníme)

Doporučená literatura:
R.Biolek: Otevřené hry
R.Biolek: Polootevřené hry
R.Biolek: Zavřené hry I
R.Biolek: Zavřené hry II
B.Modr, J.Konikowski: Malá učebnice šachových zahájení
M.Filip: Celý svět se od nich učí
G.Kasparov: Moji velcí předchůdci 1-5
J.Markoš: Pod hladinou
J.Markoš, D.Navara: Tajná přísada
Boris Slotnik: Typische Stellungen im Mittelspiel (německy)

Další odkazy:
Metodika výuky šachu mládeže
Šachový svaz České republiky
Trenérská komise ŠSČR
Šachopedie

Zpět