C12. Využití počítače pro individuální trénink

Rozvoj počítačového šachu nabízí jejich pestré využití i při trénink, zároveň ovšem mohou mít nežádoucí vliv a vytvářet špatné herní návyky. Budujeme vhodné návyky a postupy, k čemu a jakým způsobem používat počítačové programy.

Optimální jsou při sběru informací (databáze partií), pro finální kontrolu(!) vlastních nepočítačových analýz a při hledání inspirace především v oblasti zahájení. Nežádoucí je jejich využívání při povrchních analýzách bez zapojení vlastní analytické práce a slepá důvěra v počítačové hodnocení pozic bez vlastního správného pochopení souvislostí.

Zpět

Kontrolní testy:
Využití počítače (připravujeme)

Témata Šachopedie:
Zahájení obecné - Teorie zahájení
Rozdělení a názvy zahájení - Rozdělení zahájení, Otevřená zahájení, Polootevřená zahájení, Zavřená zahájení
Vývoj šachu a zajímavosti - Šachy a počítače dnes

Materiály v elektronické podobě:
P.Kunc: Využití počítačů v různých fázích výcviku
(postupně doplníme)

Doporučená literatura:
R.Biolek: Základy taktiky
R.Biolek: Základy strategie
R.Biolek: Plán v šachové partii
R.Biolek: Šachy, hra fantazie
R.Biolek: Koncovky - základní kurz
R.Biolek: Koncovky II
R.Biolek: Otevřené hry
R.Biolek: Polootevřené hry
R.Biolek: Zavřené hry I
R.Biolek: Zavřené hry II
G.Kasparov: Moji velcí předchůdci 1-5
J.Markoš: Pod hladinou
J.Markoš, D.Navara: Tajná přísada

Další odkazy:
Metodika výuky šachu mládeže
Šachový svaz České republiky
Trenérská komise ŠSČR
Šachopedie

Zpět