C2. Dobrý a špatný střelec

V této tematické oblasti probíráme, v čem spočívá síla nebo slabost střelce a jak ji využít. Dobrému střelci nepřekáží vlastní figury, hlavně pěšci. Když se potýká s překážkami v podobě vlastních figur, většinou je špatný. Síla střelce většinou závisí na pěšcové struktuře.

Soupeřova slabého střelce využíváme tak, že jeho pohyblivost je špatná a my můžeme útočit po polích opačné barvy (v koncovce například chytat, vytempovat). Častá je možnost vyměňovat ostatní figury a nechat soupeři špatného střelce. Slabost střelce nejvíce vyniká v koncovce. Jedná se o téma hlavně strategické, s velkým přesahem do koncovky. Důležitý pro význam aktivity a souhry figur, uskutečnění správných výměn.

Zpět

Kontrolní testy:
Dobrý a špatný střelec (připravujeme)
Střelcové koncovky (připravujeme)

Témata Šachopedie:
Přání šachových figur - Co si přeje střelec?
Figurové koncovky - Střelcové koncovky, Stejnobarevní střelci, Různobarevní střelci, Střelec proti jezdci v koncovce

Materiály v elektronické podobě:
K.Volek: Dobrý a špatný střelec
V.Hora: Síla figur
R.Biolek: Koncovky základní kurz (elektronicky)
(postupně doplníme)

Doporučená literatura:
R.Biolek: Základy strategie
R.Biolek: Plán v šachové partii
R.Biolek: Šachy, hra fantazie
R.Biolek: Koncovky - základní kurz
R.Biolek: Koncovky II
A.Nimcovič: Můj systém
A.Nimcovič: Můj systém v praxi
A.Nimcovič: Blokáda
L.Pachman: Strategie moderního šachu 1. a 2. díl
J.Markoš: Pod hladinou
J.Markoš, D.Navara: Tajná přísada
John Nunn: Understanding Chess Middlegames (anglicky)
John Watson: Secrets of Modern Chess Strategy (anglicky)
Karpow, Mazukewitsch: Stellungsbeurteilung und Plan (německy)
J.Awerbach: Lehrbuch der Endspiele (německy)
Bernd Rosen: Fit im Endspiel (německy)

Další odkazy:
Metodika výuky šachu mládeže
Šachový svaz České republiky
Trenérská komise ŠSČR
Šachopedie

Zpět